Till startsida

Svensk-engelsk ordlista

Utbildningsenheten har sammanställt engelsk översättning av begrepp som används i arbetet med pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.

Svenska – engelska

besked om pedagogiskt stöd – statement of study support
pedagogiskt stöd – study support
samordnare för studenter med funktionsnedsättning – coordinator for students with disabilities
förtur med hänsyn till särskilda skäl – priority for special reason

inkluderande lärmiljö – inclusive learning environment
tillgänglig studiemiljö
– accessible study environment

stödformer – forms of assistance, kinds of support (help, support, assistance)
stödåtgärder
– support measures (help, support, assistance)

anteckningsstöd – note taking support
assistans – assistance
extra lärarstöd – additional time with teacher
extra handledning – additional tuition
extra handledning vid rapport- och uppsatsskrivning – additional tuition when writing a report or essay
ledsagare – accompanying person
mentor – mentor
stöd av medstudent – support by a fellow student
*annat stöd av medstudent, exempelvis vid förflyttning av utrustning eller mellan olika salar – other support from a fellow student, such as moving equipment in or between lecture halls, seminar rooms and labs
*synstödjare – orientation support assistant
teckenspråkstolkning – sign language interpretating
utbildningstolkning – educational interpreting

anpassad kurslitteratur – adjusted course literature
anpassat kursmaterial – adjusted course material
förlängd lånetid – extended loan period/s
förstärkt biblioteksservice – enhanced library service
läs- och skrivstöd – reading and writing support
lässtudio – reading studio
talbok/-böcker – talking book/s
tillgång till resursrum
– access to resource room
tillgång till resurslabb – access to resource lab
tillgänglig kurslitteratur – accessible course literature
tillgängligt kursmaterial – accessible course material

(annan) anpassad examinationsform – (other) adjusted form of examination/different examination formats
*muntlig examination istället för skriftlig – oral instead of written exam
*muntlig examination som komplettering till skriftlig – oral exam as a complement to a written exam
anpassningar vid skriftliga examinationer (salstentamen) – adjustments in connection with written examinations
skrivsal/tentamenssal – examination room/hall

funktionsnedsättning – disability (mer generellt) or impairment (mer specifikt), student with a disability/an impairment, students with disabilities (undvik handicap)

funktionshinder – funktionshinder uppstår i relation till de hinder man möter i sin miljö. På engelska är disability ett paraplybegrepp för såväl funktionsnedsättning som tillgänglighets- och deltagandebegränsningar. För att närma sig den svenska termen kan tillgänglighets- eller inkluderingsbegreppet användas: not accessible/non-inclusive.

Sidansvarig: Utbildningsenheten|Sidan uppdaterades: 2020-06-10
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/studieadministration/sah-grund-avancerad-niva/sarskilt-pedagogiskt-stod/verktyg-i-arbetet/svensk-engelsk-ordlista/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2020-07-06

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?