Till startsida

Genom Riksidrottsuniversitetet kan studenter kombinera sin elitidrott med studier vid Göteborgs universitet. Universitetsstudierna anpassas efter de förutsättningar studenten har som elitidrottare.

Riksidrottsuniversitetet (RIU) är ett universitetsövergripande samarbetsprojekt som vilar på avtal mellan Göteborgs universitet och Sveriges Riksidrottsförbund.

Hur blir studenten en del av Riksidrottsuniversitetet?

För att studenten ska ingå inom ramen för RIU ska denne dels vara antagen vid Göteborgs universitet och dels ha ett intyg från sitt specialidrottsförbund, som verifierar att studenten är potentiell eller aktuell landslagsutövare och att hens idrottsförbund är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Studenten lämnar i sin tur sitt antagningsbesked och intyg till universitetets samordnare vid utbildningsenheten. En överenskommelse som reglerar studentens och universitetets åtaganden skrivs under av båda parter.

Samordnarens respektive institutionens ansvar

Samordnaren vid utbildningsenheten ansvarar för att överenskommelsen mellan studenten och universitetetet når registrator och ansvarig projektledare, som ingår i arbetsgruppen för Riksidrottsuniversitetet Göteborg.

Arbetsgruppen och styrgruppen

Studenten ansvarar själv för att meddela studievägledare och/eller utbildningsledare vid aktuell institution/program om att denne studerar inom ramen för RIU.

Vid behov stöttar universitets RIU-samordnare och -projektledare studievägledare/lärare som möter studenter som kombinerar elitidrott med studier.

Anpassade studier

Studenten ansvarar för att i god tid meddela aktuell institution/program om tränings- och tävlingsschema och notera eventuella krockar med undervisningen.

Studievägledare eller motsvarande diskuterar lämpliga anpassningar tillsammans med studenten utifrån dennes särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplanering upprättas.

Hämtat ur avtalet för Riksidrottsuniversitetet Göteborg:

"Lärosätet ska ge av Specialidrottsförbundens (SF) definierad (potentiella och aktuella) landslagsidrottare (alla nivåer) möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram på dess olika delkurser samt på fristående kurser. Ge studenterna möjligheten till anpassade studier vad gäller föreläsningar, studietakt och tentamina."

Information till studievägledare

Sveriges Riksidrottsförbund och Göteborgs universitet samt Chalmers tekniska högskola ingick 2015 avtal gällande inrättande av Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg. Göteborgs universitets åtagande i avtalet avser bland annat individuellt anpassade studier för elitidrottare:

”Detta innebär att GU ska aktivt ge, av SF definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare (junior-senior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter, möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram, på dess olika delkurser samt på fristående kurser. Det innebär att så långt som möjligt erbjuda studenterna anpassade studier vad gäller föreläsningar, studietakt, tentamina och andra obligatoriska moment. GU ska ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar samt karriärutveckling.”

Citatet ovan är ett utdrag ur avtal angående Riksidrottsuniversitet (RIU) mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola AB och Sveriges Riksidrottsförbund.

Kontakta oss för mer information

På de flesta av våra fakulteter finns erfarna studievägledare som ingår i ett nätverk för utveckling av studie- och karriärsvägledning för RIU-studenter på GU. Det är fritt fram att kontakta någon av dem ifall du vill ventilera något dilemma som berör studievägledning av RIU-studenter eller om du vill diskutera idéer om möjliga studieanpassningar på din institution.

I alla frågor kan du även kontakta samordnare Thomas Jonsson på Utbildningsenheten.

En av Göteborgs universitets studentambassadörer är också RIU-student. Om du har frågor eller om du vill hänvisa vidare presumtiva RIU-studenter så går det bra att kontakta Viktoria Karlsson.

Länkar om Riksidrottsuniversitetet

Möt riksidrottsstudenter (Studentportalen)

Kontakt

Samordnare

Thomas Jonsson
Utbildningsenheten

Projektledare

Heléne Bergentoft och Jonatan Jungmalm
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Studentrepresentant

Lotta Weyhenmeyer

Sidansvarig: Utbildningsenheten|Sidan uppdaterades: 2023-08-25
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/studieadministration/sah-grund-avancerad-niva/administrera-pagaende-studier/riu/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2023-10-01

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?