Till startsida

Sahlgrenska akademin

Till sidans topp

Sidansvarig: Helen Easterling
Sidan uppdaterades: 2022-05-02 11:33

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Byggprojekt

De strategiska byggprojekt som pågår på Medicinareberget syftar till att skapa en hållbar, attraktiv och levande campusmiljö för utbildning, arbete och forskning, i omedelbar närhet till våra viktigaste samarbetspartners.

Här samlar vi information om planerade och pågående projekt på Medicinareberget. Länkarna går till mer detaljerade projektbeskrivningar längre ner på sidan. 

 

Nyhetsbrev för Sahlgrenska akademins medarbetare om byggprojekt och lokaler på Medicinareberget. Länk till senaste utskicket

Nyheter om projekten och aktuell bygginformation på Akademiliv. Länk till nyheter

Presentation (PDF) som sammanfattar byggprojekten på Medicinareberget. Länk till presentation

Har du frågor om byggprojekten? Maila din fråga här

Bildspel

 Nya restaurangen Medicinaregatan 7B

Länkbyggnaden som kopplar ihop Natrium med Medicinarelängan

Nya restaurangen Medicinarelängan 7B

Sahlgrenska LifeNatrium byggplatsen 220110

Sahlgrenska Life - för framtidens forskning, utbildning, vård och innovation

Sahlgrenska Life syftar till att stärka förutsättningarna för forskning, utbildning, vård och innovation relaterade till livsvetenskaperna*, life science*. Genom Sahlgrenska Life skapas en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden.

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt ihop med Västra Götalandsregionen och fastighetsägare. 

Sahlgrenska Life omfattar tre nya byggnader, en på vardera sidan Per Dubbsgatan med en sammanlänkande byggnad.

I januari 2022 vann detaljplanen som är en förutsättning för genomförandet av Sahlgrenska Life laga kraft.

Fram till sommaren 2022 arbetar Sahlgrenska akademins institutioner tillsammans med byggprojekt och arktitekter för att ta fram lösningar för lokalerna som på bästa sätt stödjer de aktiviteter som ska bedrivas där.

Enligt tidplanen påbörjas byggnation 2023 och samtliga tre byggnader beräknas stå färdiga 2027.

Har du frågor om Sahlgrenska Life? Länk till frågor och svar på GU:s sida för strategiska lokalprojekt.

Länkar:

Göteborgs universitets life science-strategi - ett av Sahlgrenska akademins styrdokument
Nyhet: Nu har detaljplanen vunnit laga kraft
Nyhet: Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen
Nyhet: Här kan du läsa om programöversynen (nollhandlingen) (Swedish)
Här kan du läsa programrapporten
Nyhet: Sahlgrenska Life förlänger programöversynen för hus 2 och 3 – sluttiden påverkas inte
Nyhet: Sahlgrenska akademin i programöversyn för Sahlgrenska Life hus 2 och 3
Nyhet: Fortsatt arbete och nya beslut inom Sahlgrenska Life
Nyhet: Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life
Nyhet: Utredning om life science vid Göteborgs universitet klar.
Nyhet: GU förtydligar sin strategi för life science
Nyhet: Programarbetet i Sahlgrenska Life-projektet avslutat – slutsatserna utvärderas

 

Om livsvetenskap

* Livsvetenskap (eng.: life science) är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. Studieämnet innefattar biologi, farmaci, medicin och fysiologi, dietik, ekologi, och zoologi, men förutsätter att de grundläggande ämnena tillämpas på områden som handlar om fortsatt liv. Den livsvetenskap som främst handlar om människans hälsa kallas vanligen biomedicin. (källa: Wikipedia)

Natrium - nytt hus för naturvetenskap

Satsningen på nybyggnation är i linje med Göteborgs universitets ambition att samla alla verksamheter inom life science. I det nya huset skapas rum för lärande, attraktiva forskningsmiljöer och arbetsplatser med bättre förutsättningar för samverkan kring framtidens stora utmaningar för människor och miljö.

I Natrium samlas Naturvetenskapliga fakultetens institutioner för marin vetenskap, kemi och molekylärbiologi, biologi och miljövetenskap, geovetenskaper, kulturvård samt fakultetskansliet. Husets entré nås via Medicinarelängan.

Snabba fakta

  • Inflyttning 2023
  • Ritat av Kanozi Arkitekter
  • Källarplan och sex våningar
  • Plats för ca 500-600 pers.
  • Hyresvärd Akademiska Hus

 

Här på Naturvetenskapliga fakultetens Medarbetarportal kan du läsa fler nyheter om Natrium

Natrium exteriör

Exteriör sedd från bergkammen Källa: Råformat, Kanozi arkitekter

Campusutveckling

Lokalförsörjning på Fastighets- och serviceenheten driver några delprojekt för att förbättra campus- och studentmiljön på Campus Medicinareberget som även omfattar Geovetarcentrum och Botanhuset. Student- och verksamhetsrepresentanter deltar.

1. Studentmiljö och utbildningslokaler - startar med en översyn av Medicinarelängans lunchrum, grupprum och gemensamma ytor.

2. Campusmiljön utomhus på Medicinareberget - belysning, skyltning och gångstråk m.m.

3.Källarplanet där Natrium ska kopplas till Medicinarelängen. 

Sittnischer bakom Café Anatomen

EBM

En utförlig behovsstudie och två förstudier angående lokalerna på EBM har genomförts. Fakultetsstyrelsen har därefter fattat beslut om:

  • En varsam ombyggnation av EBM:s lokaler
  • Att undersöka möjlighet för samarbete och delade faciliteter med AstraZeneca.

 

Tillbyggnation eller en större ombyggnation är inte aktuell.
En referensgrupp med EBM-användare samt institutionerna vid Sahlgrenska akademin kommer att involveras. Ett beslut om lokalprogram och finansiering väntas till våren 2022

 

 

Nuvarande EBM

Forskning & utbildning på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra

Lokalprojekten som involverar Sahlgrenska akademins verksamheter på Östra syftar till flera förbättringar. Det ska bli tydligare att Östra sjukhuset är ett universitetssjukhus. Undervisningsmiljöerna ska möjliggöra en modern pedagogik. Det ska vara inspirerande och attraktivt att studera på Östra. Studenterna ska ha en mötesplats med möjligheter att studera individuellt och i grupp. Det ska bli lättare att delta digitalt i undervisning och på möten.

Forskningsmiljöerna ska vara flexibla och gå att anpassa efter framtida förändringar. Samverkan mellan akademi och sjukhus förstärker ytterligare den kliniknära forskningen.

Planerna för Östra består av många delprojekt. De kommer att genomföras i etapper och tar därför lång tid att färdigställa. Nya Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus invigdes 2021. För förlossning och neonatalvård planeras byggstart till 2023.

Drottning Silvias barn och ungdomsklinik bild: Sahlgenska Universitetssjukhuset

Sidansvarig: Helen Easterling|Sidan uppdaterades: 2022-05-02
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/byggprojektmedicinareberget/?utm_campaign=cmp_2741784&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2022-05-18

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?