Till startsida

Sahlgrenska akademin

Till sidans topp

Sidansvarig: Helen Easterling
Sidan uppdaterades: 2021-06-28 10:57

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Byggprojekt

De strategiska byggprojekt som pågår på Medicinareberget syftar till att skapa en hållbar, attraktiv och levande campusmiljö för utbildning, arbete och forskning, i omedelbar närhet till våra viktigaste samarbetspartners.

Här samlar vi information om planerade och pågående projekt på Medicinareberget. Länkarna går till mer detaljerade projektbeskrivningar längre ner på sidan. 

 

Nyheter om projekten och aktuell bygginformation på Akademiliv

Länk till nyheter

Presentation (PDF) som sammanfattar byggprojekten på Medicinareberget

Länk till presentation


Har du frågor om byggprojekten? Maila din fråga här

Bildspel

 Sahlgrenska LifeNatrium byggplats junij 2021

Sahlgrenska Life - för framtidens forskning, utbildning, vård och innovation

Sahlgrenska Life syftar till att stärka förutsättningarna för forskning, utbildning, vård och innovation relaterade till livsvetenskaperna*, life science. Genom Sahlgrenska Life skapas en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden.

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt ihop med Västra Götalandsregionen och fastighetsägare. 

Sahlgrenska Life omfattar 3 nya byggnader, en på vardera sidan Per Dubbsgatan med en sammalänkande byggnad.

Fram till 1 oktober 2021 pågår en fördjupad programöversyn med aktuella verksamheter.

Har du frågor om Sahlgrenska Life? Länk till frågor och svar på GU:s sida för strategiska lokalprojekt.

Länkar:

Här kan du läsa programrapporten
Nyhet: Sahlgrenska Life förlänger programöversynen för hus 2 och 3 – sluttiden påverkas inte
Nyhet: Sahlgrenska akademin i programöversyn för Sahlgrenska Life hus 2 och 3
Nyhet: Fortsatt arbete och nya beslut inom Sahlgrenska Life
Nyhet: Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life
Nyhet: Utredning om life science vid Göteborgs universitet klar.
Nyhet: GU förtydligar sin strategi för life science
Nyhet i Akademiliv: Programarbetet i Sahlgrenska Life-projektet avslutat – slutsatserna utvärderas


* Livsvetenskap (eng: life science) är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. Studieämnet innefattar biologi, farmaci, medicin och fysiologi, dietik, ekologi, och zoologi, men förutsätter att de grundläggande ämnena tillämpas på områden som handlar om fortsatt liv. Den livsvetenskap som främst handlar om människans hälsa kallas vanligen biomedicin. (källa: Wikipedia)

Natrium - nytt hus för naturvetenskap

Satsningen på nybyggnation är i linje med Göteborgs universitets ambition att samla alla verksamheter inom life science. I det nya huset skapas rum för lärande, attraktiva forskningsmiljöer och arbetsplatser med bättre förutsättningar för samverkan kring framtidens stora utmaningar för människor och miljö.

I Natrium samlas Naturvetenskapliga fakultetens institutioner för marin vetenskap, kemi och molekylärbiologi, biologi och miljövetenskap, geovetenskaper, kulturvård samt fakultetskansliet. Husets entré nås via Medicinarelängan.

Snabba fakta

 • Inflyttning 2023
 • Ritat av Kanozi Arkitekter
 • Källarplan och sex våningar
 • Plats för ca 500-600 pers.
 • Hyresvärd Akademiska Hus

 

Bygginformation om Natrium för Sahlgrenska akademin (uppdaterad 210607)

Här på Naturvetenskapliga fakultetens Medarbetarportal kan du läsa fler nyheter om Natrium

Natrium exteriör

Exteriör sedd från bergkammen Källa: Råformat, Kanozi arkitekter

Frågor och svar om Natrium

 • Om Natrium

  Varför byggs huset så nära befintliga verksamheter?

  Dagens campus på Medicinareberget upplevs som folktomt, utspritt och öde större delen av dygnet. Ett tätare campus upplevs som mer levande då mängden människor koncentreras på en mindre area. En större närhet mellan aktörer ökar också möjligheten till fler och bättre möten mellan människor. Att bygga ett nytt hus för forskning och utbildning på Medicinareberget, även om det finns utrymme på andra platser på berget, är ett led i att skapa ett mer levande campus med en tydlig identitet.

  Lokaliseringen minskar avståndet mellan Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin. Det nya huset får sin huvudentré från Medicinarelängan, campusområdets pulsåder, vilket möjliggör samverkan, gemensamt nyttjande av lokaler och andra synergier. Korta avstånd och koncentrerade kommunikationsstråk gör det enklare för människor att mötas.

  Vilken roll har parterna i projektet?

  Akademiska Hus är fastighetsägare och ansvarar för själva byggprojektet, utifrån behov som är identifierade av Göteborgs universitet. Akademiska Hus anlitar entreprenörer för att utföra arbetet. Göteborgs universitet är hyresgäst och bidrar med verksamheternas perspektiv i planeringen av huset så att lokalerna uppfyller verksamhetens behov på kort och lång sikt.

  Varför ska huset heta Natrium?

  Natrium är ett hus för naturvetenskaplig utbildning och forskning. I namnet återkommer bokstäverna i namnet på Naturvetenskapliga fakulteten. Grundämnet Natrium är också en absolut förutsättning för livet på land och i vatten och relaterar på ett bra sätt till kunskapsområdet naturvetenskap. Inomhus finns dessutom ett atrium.

 • Störningar nära byggplatsen

  Mellan vilka klockslag får det pågå arbete på byggplatsen?

  Vi följer naturvårdsverkets riktlinjer vilket innebär att det får pågå arbete mellan 7.00-19.00 utan att det behöver aviseras i förväg. Utanför dessa tider får inte störande arbeten pågå.

  Varför jobbar man inte helger och nätter så att det går fortare?

  I det första skedet i samband med bergsarbeten är det inte lämpligt med nattarbete. Vi värnar om bra arbetsmiljö och säkerhet för alla. En del arbeten är olämpliga att utföra när det är mörkt andra arbeten kan rent logistiskt vara svåra att utföra då de är beroende av andra verksamheter såsom öppettider på tippar etc. Helg- och nattarbete kan förekomma i senare skeden vid behov.

   

  Blir det färre parkeringsplatser under byggtiden och när huset är klart?

  Under byggtiden blir det något färre p-platser. När huset är klart kommer det att vara som tidigare.

  Kommer kollektivtrafik att påverkas?

  Nej.

  Blir det avstängningar för biltrafik, gångbanor och trottoarer?

  Utöver vid sprängning kan det bli temporära avstängningar på grund av att exempelvis bred last ska komma fram.

 • Påverkan på verksamhet och arbetsmiljö under byggtiden

  Har det gjorts några riskanalyser?

  Ja, projektet gör regelbundet risk- och möjlighetsanalyser. Analysen tittar på sådant som kan påverka projektet i positiv eller negativ riktning. Det kan handla om allt från konjunktur till bemanning till damm. Efter att en sannolikhets- och konsekvensbedömning gjorts, tas aktiviteter för att minimera riskerna fram. Ett exempel på aktivitet för att minska dammspridningen vid sprängning, är dammsugaren som används.

  Vem gör konsekvensanalyser för verksamheterna inom Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin?

  Om en verksamhet har frågor om konsekvenser av byggnationen behöver de ta upp frågan med institutionens ledning. Arbetsmiljöombuden kan tillföra kompetens och bidra i frågor om arbetsmiljön.

Campusutveckling

Lokalförsörjning på Fastighets- och serviceenheten driver några delprojekt för att förbättra campus- och studentmiljön på Campus Medicinareberget som även omfattar Geovetarcentrum och Botanhuset. Student- och verksamhetsrepresentanter deltar. Åtgärder inleddes 2019.

1. Studentmiljö och utbildningslokaler - startar med en översyn av Medicinarelängans lunchrum, grupprum och gemensamma ytor.

2. Campusmiljön utomhus på Medicinareberget - belysning, skyltning och gångstråk m.m.

3.Källarplanet där Natrium ska kopplas till Medicinarelängen. 

EBM

Byggnaden är i behov av ombyggnation för att bättre kunna uppfylla verksamhetens behov i framtiden. En förstudie pågår för att utreda behoven. I förstudien deltar Strategisk Fastighetsutveckling vid Göteborgs universitet, Core Facilities vid Sahlgrenska akademin och Akademiska Hus.

 

Nuvarande EBM

Forskning & utbildning på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra

Lokalprojekten som involverar Sahlgrenska akademins verksamheter på Östra syftar till flera förbättringar. Det ska bli tydligare att Östra sjukhuset är ett universitetssjukhus. Undervisningsmiljöerna ska möjliggöra en modern pedagogik. Det ska vara inspirerande och attraktivt att studera på Östra. Studenterna ska ha en mötesplats med möjligheter att studera individuellt och i grupp. Det ska bli lättare att delta digitalt i undervisning och på möten.

Forskningsmiljöerna ska vara flexibla och gå att anpassa efter framtida förändringar. Samverkan mellan akademi och sjukhus förstärker ytterligare den kliniknära forskningen.

Planerna för Östra består av många delprojekt. De kommer att genomföras i etapper och tar därför lång tid att färdigställa. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus - inflyttning har startat under 2021 och för förlossning och neonatalvård planeras byggstart till 2023.

Drottning Silvias barn och ungdomsklinik

Sidansvarig: Helen Easterling|Sidan uppdaterades: 2021-06-28
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/byggprojektmedicinareberget/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2021-07-28

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?