Till startsida
Uppgradera inte datorn till macOS Sonoma om du använder statistikverktyget SPSS
Tisdag 03 oktober 15:41

Sahlgrenska akademin

Till sidans topp

Sidansvarig: Ulrika Jemdahl
Sidan uppdaterades: 2021-11-18 11:40

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Anvisningar för ansökan till läraranställning

Anvisningarna vänder sig till dig som söker en anställning som lärare vid Sahlgrenska akademin. Anvisningarna följer Göteborgs universitet sökandeportal, ReachMee:s utformning. Vid förenade anställningar ska även klinisk meriter (punkt 8 och 9) bifogas.

Lediga anställningar (gu.se)

Behörighetsgivande kvalifikationer och formella pedagogiska meriter som åberopas i ansökan ska styrkas med intyg, bifogade som bilagor. Även relevanta examensbevis ska bifogas. Vid ansökan till anställning som professor bifogas dessutom intyg som styrker doktorandhandledning (se punkt 19).

Punkt 1. Välkommen (inget ska bifogas under denna punkt).

Punkt 2. Personligt brev

Motivera din ansökan och sammanfatta din kompetens i det personliga brevet.

Punkt 3. CV lärare

Bifoga 1. CV inklusive 2. fullständig publikationslista och 3. redogörelse för erhållna forskningsanslag.

I ditt CV redovisas uppgifter om:

 • arbetslivserfarenhet: tidigare anställningar med förordnande i kronologisk ordning, om post doc-vistelse: ange tidsperiod, lärosäte/motsvarande, institution och handledares namn;
 • utbildning: ange år, ämnesområde/examensbenämning och lärosäte i kronologisk ordning för erhållna examina samt genomgångna utbildningar inkl. klinisk utbildning och specialistkompetens, för doktorsexamen: ange år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel, lärosäte samt huvudhandledares och bihandledares namn;
 • språk;
 • referenser: ange minst två referenter


I den fullständiga publikationslistan och i redogörelsen för erhållna forskningsanslag redovisas uppgifter om:

 • samtliga originalarbeten*, översiktsartiklar*, övriga vetenskapliga arbeten* och forskningsmonografier
 • externa forskningsmedel de senaste 10 åren erhållna i internationell/nationell konkurrens som huvudman/medsökande (notera vilket)
 • erhållna betydande övriga forskningsmedel (donation, anslag i lokal konkurrens t.ex. ALF, projekt etc.) som huvudman/medsökande (notera vilket)
  *ditt eget namn skall markeras med fetstil

Punkt 4. VETENSKAPLIGA MERITER

Punkt 5. Vetenskapliga meriter

Redogör för dina vetenskapliga meriter enligt följande:

Vetenskapligt samarbete

 • nationella och internationella samarbetsprojekt, samt industriella samarbeten

Forskarhandledning/forskarutbildning

 • handledning av doktorander till disputation som huvudhandledare
 • handledning av doktorander till disputation som bihandledare
 • pågående doktorandhandledning
 • motsvarande för licentiatexamen
 • motsvarande för post docs, övriga disputerade forskare
 • ledning av forskarutbildningskurser och utvecklingsarbeten


Handledning av doktorander ska styrkas med intyg, dokument laddas upp i slutet av ansökan (se punkt 19)

Granskning av avhandlingsarbeten

 • opponent vid disputationer
 • ordförande/ledamot i betygsnämnder
 • extern granskare av avhandlingsarbeten

Bedömning av andras arbeten

 • sakkunnig vid tillsättning av akademiska anställningar
 • sakkunnig vid internationella utvärderingar
 • granskare av forskningsansökningar i internationell/nationell/lokal konkurrens
 • redaktör för vetenskapliga tidskrifter
 • medlem i editorial board
 • reviewer för vetenskapliga tidskrifter
 • sakkunnig eller rådgivare för andra vetenskapliga instanser
 • övriga relevanta bedömningsuppdrag

Övriga vetenskapliga utmärkelser och meriter

 • aktivt deltagande i eller organisatör av internationella vetenskapliga kongresser
 • internationella forskningsvistelser

Punkt 6. Lista över de vetenskapliga publikationer som åberopas

Bifoga en lista över de främsta vetenskapliga publikationer som du vill åberopa, max 10. Publikationerna laddas upp i fulltext i slutet av ansökan (se punkt 17).

Punkt 7. Forskningsplan

Bifoga forskningsplan/forskningsprogram som bör vara skriven på engelska och innehålla:

 • tidigare forskningsverksamhet
 • aktuell forskning
 • framtida planer
 • forskargruppens struktur och den forskarmiljö inom vilken forskargruppen befinner sig
   

Sammanställningen får innehålla maximalt 8 sidor vid anställning som professor eller universitetslektor, 4 sidor vid anställning som biträdande universitetslektor, forskarassistent och universitetsadjunkt exklusive referenser.

Punkt 8. KLINISKA MERITER

Bortse från punkt 8 och 9 om tjänsten inte kräver kliniska meriter.

Punkt 9. Kliniska meriter

Vid anställning som är förenad med befattning inom sjuk-/tandvården bifoga följande uppgifter:

 • formell utbildning
 • kliniska anställningar och uppdrag
 • kvalitets- och utvecklingsarbete
 • klinisk spetskompetens/profilområde
 • kliniska utmärkelser/pris
   

Punkt 10. PEDAGOGISKA MERITER

Punkt 11. Pedagogiska meriter

Observera att i Göteborgs universitets sökandeportal skiljer sig rubriksättningen från nedanstående. Vänligen följ instruktioner nedan. Redogör för dina pedagogiska meriter enligt följande:

Formell pedagogisk utbildning

 • genomgångna kurser (kursens benämning, arrangör eller kursgivare, tidpunkt och omfattning)
 • deltagande i lärarutbyte för undervisning vid utländskt lärosäte
 • deltagande i pedagogiska konferenser (konferensens namn, tidpunkt och plats)
 • docentkompetens (tidpunkt och ämnesområde)
 • pedagogiska utmärkelser

Administration av undervisning

 • kursansvarig (ange kurs och lärosäte)
 • administrativt arbete inom utbildning, exempelvis uppdrag som studierektor, kursamanuens, studievägledare (arbetsuppgifter, tidpunkt samt omfattning specificeras)
 • nämnd-, styrelse- eller annat kommittéarbete (arbetsuppgifter, funktion och omfattning)
 • kursutvärderingar och kursutveckling

Läromedelsframställning

 • läroböcker eller kompendier
 • video eller interaktiva datorprogram
 • användning av läromedlen vid undervisning
 • andras kommentarer om läromedlen
 • forskningsinformation
 • populärvetenskaplig produktion och verksamhet

Form, nivå och betydelse för undervisningen samt graden av självständighet i samband med framställningen bör anges.

Utvecklingsarbete och pedagogisk forskning

 • pedagogiskt utvecklingsarbete, exempelvis erfarenheter inom internationalisering, interprofessionellt lärande, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter
 • pedagogisk forskning kopplad till undervisning samt erhållna pedagogiska projektmedel

Vid utveckling av nya kurser eller förnyelse av grundutbildning bör kurs och nivå anges. Därtill bör omfattning av förnyelsearbetet redovisas och motiveras.

Erfarenhet av undervisning inom

 • grundutbildning
 • forskarutbildning
 • fort- och vidareutbildning
 • specialistutbildning
 • handledning upp till och med avancerad nivå

Ange tidsperiod, omfattning, form och förhållningssätt – konkretisera gärna med exempel.

Beskrivning av och reflektion över din egen pedagogiska verksamhet

 • redovisa konkreta exempel på hur din pedagogiska grundsyn yttrar sig i din pedagogiska verksamhet samt framtida visioner och reflektioner

Punkt 12. MERITER INOM LEDNING, ADMINISTRATION OCH SAMVERKAN

Punkt 13. Ledning, administration och samverkan

Chefs-/ledarskap, förtroendeposter

 • redovisa reell/formell kompetens och erfarenhet
 • redovisa åtaganden i nämnder, kommittéer och arbetsgrupper

Administrativ kompetens och erfarenhet

 • redovisa reell/formell kompetens och erfarenhet inom ekonomi och administration

Information till samhället

 • redovisa genomförda aktiviteter med syfte att sprida information till samhället (ange målgrupp, uppdragsgivare, omfattning, tidpunkt samt grad av självständighet, redovisa också ansvar för och framställning av informationsmaterial)
 • redovisa populärvetenskaplig produktion
 • redovisa aktiviteter mot massmedia och sociala medier relaterat till din forskning och yrkesverksamhet
 • redovisa ansökningar om patent
 • redovisa kompetens och erfarenhet inom innovations- och entreprenörskap

Punkt 14. Har du doktorsexamen eller motsvarande?

Punkt 15. Om du har doktorsexamen/motsv. ange från vilket lärosäte, land samt examensår eller lämna en motivering.

Punkt 16. UPPLADDNING AV PUBLIKATIONER OCH ANDRA ÅBEROPADE DOKUMENT

Punkt 17. Vetenskapliga publikationer

Bifoga de främsta vetenskapliga publikationer i fulltext som du vill åberopa i din ansökan, max 10.

Punkt 18. Pedagogiska publikationer, läromedel och/eller pedagogisk dokumentation

Punkt 19. Examensbevis, betyg, intyg m.m.

 • relevanta examensbevis
 • kopior på intyg som styrker behörighetsgivande kvalifikationer och formella pedagogiska meriter
 • handledarutbildning
 • intyg som styrker doktorandhandledning (om ansökan gäller anställning som professor)
 • tjänstgöringsintyg samt andra typer av skriftliga värdeomdömen
 • övriga intyg / betyg / meriter

Ge dokumenten sådana namn att innehållet framgår.
 

Kontakt lärarrekrytering

Mikaela Wickström

 • Kliniska vetenskaper
 • Vårdvetenskap och hälsa
 • Odontologi
   

Katrin Falk

 • Medicin
 • Neurovetenskap och fysiologi
   

Birgitta Apelqvist 

 • Biomedicin
Sidansvarig: Ulrika Jemdahl|Sidan uppdaterades: 2021-11-18
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/?languageId=100000&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2023-10-04

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?