Till startsida

Rådet för prövning av avvikelser från god forskningssed

Den 1 januari 2020 trädde en lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (lag 2019:504) i kraft. I samband med detta inrättades en nationell nämnd, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof), en myndighet vars uppgift är att pröva misstankar om oredlighet i forskning.

Om det kan misstänkas att oredlighet i forskning förekommit vid Göteborgs universitet så ska ärendet överlämnas till NPOF för prövning. Universitetet ska pröva andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än de som ska prövas särskilt av Npof. Vid Göteborgs universitet ger Rådet för prövning av avvikelser från god forskningssed stöd till rektor i dessa frågor.

Det är rektor som fattar beslut om allvarliga avvikelser från god forskningssed samt om att överlämna ärenden till Npof respektive rådet.

Definitioner

Med oredlighet i forskning avses allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Med andra avvikelser från god forskningssed avses avvikelser från god forskningssed som inte omfattas av den lagstadgade definitionen. Bedömning av huruvida sådana avvikelser är att betrakta som allvarliga bör i första hand utgå från de principer som finns i den europeiska kodexen för forskningens integritet, utgiven av ALLEA. Det bör särskilt beaktas huruvida avvikelsen väsentligen skadar eller riskerar skada forskningens eller forskarnas integritet samt huruvida den begåtts med uppsåt eller av grov oaktsamhet

Rådets uppgifter

Rådet hanterar ärenden endast på uppdrag av rektor. Rådets huvudsakliga uppgifter är att:

 • Genomföra en inledande bedömning då en misstanke om oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed kommit universitetet till kännedom och lämna en rekommendation om vidare hantering till rektor.
   
 • Utreda misstanke om andra allvarliga avvikelser från god forskningssed och därefter lämna en utredningsrapport till rektor.

Rådets sammansättning

Ledamöter som representerar den vetenskapliga verksamheten:

 • Malin Celander, Naturvetenskapliga fakulteten (ordförande)
 • Marie Demker, Samhällsvetenskapliga fakulteten (vice ordförande)
 • Per-Anders Jansson, Sahlgrenska Akademin
 • Yvonne Leffler, Humanistiska fakulteten
   

Övriga ledamöter:

 • Sara Dahlberg, chefsjurist
 • Emilia Rung, sektionschef, Universitetsledningens stab
   

Representant för studenterna
(närvaro och yttranderätt i ärende som doktorand):

 • Annelie Mickelsson
   

Tjänsteman som bistår rådet:

 • Jan Lif, ledningssamordnare

Sammanträden

Rådet sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.

Läs mer

 

Kontaktinformation

Jan Lif

Universitetsledningens stab, Box 100, 405 30 Göteborg,

Besöksadress:

Telefon:
031-786 58 48

Anmälan

Misstanke om avvikelser från god forskningssed vid Göteborgs universitet anmäls till rektor@gu.se.

Styrdokument för forskning

Sidansvarig: Universitetsledningens stab|Sidan uppdaterades: 2024-02-09
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/rad-och-utskott/radet-for-provning-av-avvikelser-fran-god-forskningssed/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2024-02-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?