Till startsida
Primula stänger för uppgradering torsdag den 28 maj kl. 17:00. Beräknas öppna igen den 3 juni.
Onsdag 27 maj 16:49
Den 30 maj slutar alla versioner av Zoom som är äldre än 5.0 att fungera. Se till att du har en uppdaterad version.
Tisdag 26 maj 12:52

ULF - Försöksverksamhet med praktiknära forskning i skolan

För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet har Göteborgs universitet, tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Umeå, fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017 – 2021 bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten har fått namnet "ULF-avtal".

Syftet med försöksverksamheten kring praktiknära forskning är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

ULF-avtal

Samverkan mellan Göteborgs universitet och huvudmän i Göteborgsregionen organiseras i en gemensam avsiktsförklaring i form av ett ULF-avtal: Utveckling, Lärande, Forskning. Överenskommelsen reglerar bland annat kommande utlysningar av forskningsmedel.

Det är det så kallade ALF-avtalet inom hälso- och sjukvården som fungerat som förebild för verksamheten. ALF-avtalet ger läkare möjlighet att kombinera sitt kliniska arbete med forskning och läkarstudenter möjlighet att göra sin praktik i de miljöer där klinisk forskning bedrivs.

För mer information:

”Överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen”

Bilagor till ”Överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen”

Utlysning av forskningsmedel inom ULF

En första utlysning av forskningsmedel inom försöksverksamheten öppnar 15 oktober 2018. Mer information om utlysningen finns att läsa här.

Bedömningskommittén

Bedömningskommittén består av åtta ledamöter varav fyra ledamöter kommer från skolhuvudmän i Göteborgsregionen och fyra från Göteborgs universitet.

Läs mer om bedömningskommittén här.

För mer information om nomineringsförfarandet till bedöm:

"Inbjudan att nominera personer till bedömningskommittén för ansökningar om medel för genomförande av ULF-projekt"

Göteborgsregionens projektledningsgrupp

Göteborgs universitet, Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs Stad har en gemensam projektledningsgrupp för försöksverksamheten i Göteborgsregionen. I Lärarutbildningens samverkansråd, som fungerar som ledningsorgan för försöksverksamheten, diskuteras gemensamma målsättningar och prioriteringar för arbetet.

Mer information om uppdraget

Extern webbplats på Göteborgs universitet med information om utlysningar, bedömningskommitté mm.

Nationell webbplats med information från de övriga deltagande lärosätena.

 

Kontakt

Magdalena Taube, projektledare, Göteborgs universitet

Annika Koldenius Wall, kommunikatör, Göteborgs universitet

Ann-Sofie Gillner, projektledare, Göteborgsregionen (GR)

Mats Widigson, projektledare Göteborgs Stad

Frågor om det nationella arbetet kring försöksverksamheten

Maria Jarl, ordförande Samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet

Jan Lif, sekreterare Lärarutbildningens samverkansråd

 

 

Sidansvarig: Magdalena Taube|Sidan uppdaterades: 2018-10-12
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/rad-och-utskott/lararutbildningens-samverkansrad/ulf-projektet/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0ahUKEwjsw_78tZHZAhWFdCwKHUbdDZYQFgguMAE%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fmedarbetarportalen.gu.se%252Forganisation%252Funiversitetets-organisation%252Frad-och-utskott%252Flararutbildningens-samverkansrad%252Fulf-projektet%26usg%3DAOvVaw2YBBe_pkftADdEWdQw3wz8
Utskriftsdatum: 2020-05-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?