Till startsida

ULF - Försöksverksamhet med praktiknära forskning i skolan

För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet har Göteborgs universitet, tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Umeå, fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017 – 2021 bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten har fått namnet "ULF-avtal".

Med praktiknära forskning avses sådan forskning som tar sin utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen i skolväsendet samt öka elevers måluppfyllelse. Syftet med försöksverksamheten kring praktiknära forskning är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

ULF-avtal

Samverkan mellan Göteborgs universitet och huvudmän i Göteborgsregionen organiseras i en gemensam avsiktsförklaring i form av ett ULF-avtal: Utbildning, Lärande, Forskning. Det är det så kallade ALF-avtalet inom hälso- och sjukvården som fungerat som förebild för verksamheten. ALF-avtalet ger läkare möjlighet att kombinera sitt kliniska arbete med forskning och läkarstudenter möjlighet att göra sin praktik i de miljöer där klinisk forskning bedrivs.

Göteborgs universitetet och Göteborgsregionen (GR) har nu kommit överens om hur arbetet kring ULF-avtalet ska se ut under perioden 1 juli 2018 - 31 december 2020. Överenskommelsen reglerar bland annat kommande utlysningar av forskningsmedel. En första utlysning av forskningsmedel inom regionens försöksverksamhet är planerad till höstterminen 2018.

För mer information:

”Överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen”

Bilagor till ”Överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen”

Utlysning av forskningsmedel inom ULF

En första utlysning av forskningsmedel inom försöksverksamheten är planerad till hösten 2018. Mer information kommer inom kort på denna webbsida.

Ansökningsprocessen är indelad i två steg. I Steg 1 lämnar sökande in en projektskiss vilken bedöms av en bedömningskommitté bestående av åtta ledamöter, varav fyra ledamöter kommer från skolhuvudmän i Göteborgsregionen och fyra från Göteborgs universitet och/eller de lärosäten Göteborgs universitet samverkar med i försöksverksamhetens Göteborgsnod. I Steg 2 lämnar de sökande som fått sin projektskiss godkänd in en fullständig projektansökan.

Mer om ansökningsprocessen och bedömningsarbetet finns beskrivet i PDF:en ovan: ”Överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen”.

Bedömningskommittén

Samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet har erbjudits möjlighet att nominera ledamöter till bedömningskommittén enligt ”Inbjudan att nominera personer till bedömningskommittén för ansökningar om medel för genomförande av ULF-projekt”.

För mer information:

"Inbjudan att nominera personer till bedömningskommittén för ansökningar om medel för genomförande av ULF-projekt"

Målsättningen med försöksverksamheten

Den planerade försöksverksamheten ska genomföras i samverkan med skolhuvudmännen. Exempel på former för samverkan kan vara avtal om kombinerade anställningar för lärare med forskarkompetens, utrymme i tjänster för förskollärare och lärare att delta i forskningsprojekt och gemensamma forum för forskare, förskollärare/lärare och skolledare där forsknings- och utvecklingsbehov kan identifieras och läggas till grund för gemensamma projekt.

Målsättningen är att de modeller för samverkan som prövas i försöksverksamheten ska dokumenteras och utvärderas och att kunskaper om fungerade samverkansformer ska kunna spridas till andra lärosäten och skolhuvudmän. I uppdraget ingår förutom samverkan med skolans huvudmän även att bjuda in andra lärosäten som vill delta i försöksverksamheten tillsammans med huvudmän i sina respektive regioner.

Göteborgsregionens projektledningsgrupp

Göteborgs universitet, Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs Stad har en gemensam projektledningsgrupp för försöksverksamheten i Göteborgsregionen. I Lärarutbildningens samverkansråd, som fungerar som ledningsorgan för försöksverksamheten, diskuteras gemensamma målsättningar och prioriteringar för arbetet.

Mer information om uppdraget

Det finns en nationell webbplats med information om det nationella uppdraget, samt information från de övriga deltagande lärosätena. Länk till nationella webbplatsen för ULF-avtal finns här. 

 

Kontakt

Magdalena Taube, projektledare för försöksverksamheten, Göteborgs universitet

Annika Koldenius Wall, kommunikatör för försöksverksamheten, Göteborgs universitet

Ann-Sofie Gillner, projektledare, Göteborgsregionen (GR)

Mats Widigson, projektledare Göteborgs Stad

Frågor om det nationella arbetet kring försöksverksamheten

Maria Jarl, ordförande Samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet

Jan Lif, sekreterare Lärarutbildningens samverkansråd

Nationell webb

ULF-avtal
 

Sidansvarig: Magdalena Taube|Sidan uppdaterades: 2018-09-21
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/rad-och-utskott/lararutbildningens-samverkansrad/ulf-projektet/?skipSSOCheck=true&referer=http%3A%2F%2Fwww.ulfavtal.se%2Forganisation%2F
Utskriftsdatum: 2018-09-22

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?