Till startsida

ULF - Försöksverksamhet med praktiknära forskning i skolan

För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet har Göteborgs universitet, tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Umeå, fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017 – 2021 bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten har fått namnet "ULF-avtal".

Med praktiknära forskning avses sådan forskning som tar sin utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen i skolväsendet samt öka elevers måluppfyllelse. Syftet med försöksverksamheten kring praktiknära forskning är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

ULF-avtal

Samverkan mellan Göteborgs universitet och huvudmän i Göteborgsregionen organiseras i en gemensam avsiktsförklaring i form av ett ULF-avtal: Utbildning, Lärande, Forskning. Det är det så kallade ALF-avtalet inom hälso- och sjukvården som fungerat som förebild för verksamheten. ALF-avtalet ger läkare möjlighet att kombinera sitt kliniska arbete med forskning och läkarstudenter möjlighet att göra sin praktik i de miljöer där klinisk forskning bedrivs. Avsiktsförklaringen med ULF-avtal planeras undertecknas av skolhuvudmän och Göteborgs universitet i juni 2018.

Utlysning av forskningsmedel inom ULF

En första utlysning av forskningsmedel inom försöksverksamheten är planerad till hösten 2018. Ansökningsprocessen är indelad i två steg. I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss. Sökande som får sin projektskiss godkänd kan sedan lämna in en fullständig projektansökan i steg 2. Information kring utlysningen kommer fortlöpande läggas upp på denna webbsida.

Målsättningen med försöksverksamheten

Den planerade försöksverksamheten ska genomföras i samverkan med skolhuvudmännen. Exempel på former för samverkan kan vara avtal om kombinerade anställningar för lärare med forskarkompetens, utrymme i tjänster för förskollärare och lärare att delta i forskningsprojekt och gemensamma forum för forskare, förskollärare/lärare och skolledare där forsknings- och utvecklingsbehov kan identifieras och läggas till grund för gemensamma projekt.

Målsättningen är att de modeller för samverkan som prövas i försöksverksamheten ska dokumenteras och utvärderas och att kunskaper om fungerade samverkansformer ska kunna spridas till andra lärosäten och skolhuvudmän. I uppdraget ingår förutom samverkan med skolans huvudmän även att bjuda in andra lärosäten som vill delta i försöksverksamheten tillsammans med huvudmän i sina respektive regioner.

Göteborgsregionens projektledningsgrupp

Göteborgs universitet, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Stad har en gemensam projektledningsgrupp för försöksverksamheten i Göteborgsregionen. I Lärarutbildningens samverkansråd, som fungerar som ledningsorgan för försöksverksamheten, diskuteras gemensamma målsättningar och prioriteringar för arbetet.

Mer information

Det finns en nationell webbplats med information om det nationella uppdraget, samt information från de övriga deltagande lärosätena. Länk till nationella webbplatsen för ULF-avtal finns här. 

 

Kontakt

Magdalena Taube, Projektledare för försöksverksamheten, Göteborgs universitet

Sandra Svensson, Projektledare, Göteborgsregionens kommunalförbund, GR

Mats Widigson, Projektledare Göteborgs Stad
 

Frågor om det nationella arbetet kring försöksverksamheten
Maria Jarl, Ordförande Samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet

Jan Lif, Sekreterare Lärarutbildningens samverkansråd

Nationell webb

ULF-avtal
 

Sidansvarig: Magdalena Taube|Sidan uppdaterades: 2018-06-19
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/rad-och-utskott/lararutbildningens-samverkansrad/ulf-projektet/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0ahUKEwjsw_78tZHZAhWFdCwKHUbdDZYQFgguMAE%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fmedarbetarportalen.gu.se%252Forganisation%252Funiversitetets-organisation%252Frad-och-utskott%252Flararutbildningens-samverkansrad%252Fulf-projektet%26usg%3DAOvVaw2YBBe_pkftADdEWdQw3wz8
Utskriftsdatum: 2018-08-18

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?