Till startsida

Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning

Göteborgs universitet har tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Umeå fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017-2021 bedriva en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning (U2015/03573/UH, U2017/01129/UH). Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.

Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund. Satsningen på praktiknära forskning i skolan syftar till att utveckla långsiktigt hållbara modeller för samarbete mellan universitet och skolhuvudmän kring praktiknära forskning. Med praktiknära forskning avses sådan forskning som tar sin utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen i skolväsendet samt öka elevers måluppfyllelse. Den planerade försöksverksamheten ska därför genomföras i ömsesidigt samarbete med skolhuvudmännen.

Modeller ska prövas, utvärderas och spridas

I uppdraget ingår förutom samverkan med skolans huvudmän även att bjuda in andra lärosäten som vill delta i försöksverksamheten tillsammans med huvudmän i sina respektive regioner. Målsättningen är att de modeller för samverkan som prövas i försöksverksamheten ska dokumenteras och utvärderas och att kunskaper om fungerade samverkansformer ska kunna spridas till andra lärosäten och skolhuvudmän.

Olika former för samverkan

Exempel på former för samverkan kan vara avtal om kombinerade anställningar för lärare med forskarkompetens, utrymme i tjänster för förskollärare och lärare att delta i forskningsprojekt och gemensamma forum för forskare, förskollärare/lärare och skolledare där forsknings- och utvecklingsbehov kan identifieras och läggas till grund för gemensamma projekt.

Gemensam projektledningsgrupp

Göteborgs universitet, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Stad har en gemensam projektledningsgrupp för försöksverksamheten i Göteborgsregionen. I Lärarutbildningens samverkansråd som fungerar som ledningsorgan för försöksverksamheten diskuteras gemensamma målsättningar och prioriteringar för arbetet.

Workshop om försöksverksamhet kring praktiknära forskning, för en stärkt vetenskaplig grund inom skolväsendet

Den 4 december kl. 13-15 bjuder den lokala projektledningen för försöksverksamheten in lärare/forskare vid Göteborgs universitet till en universitetsgemensam workshop om regeringsuppdraget. Workshopen riktar sig till lärare/forskare som arbetar med praktiknära forskning, eller har ett stort intresse för detta område. Anmälningslänk kommer snart.

Läs mer om regeringens beslut om försöksverksamheten
Läs mer om regeringens satsning på praktiknära forskning
 

Kontakt

Magdalena Taube, Projektledare för försöksverksamheten, Göteborgs universitet

Sandra Svensson, Projektledare, Göteborgsregionens kommunalförbund, GR

Mats Widigson, Projektledare Göteborgs Stad
 

Frågor om det nationella arbetet kring försöksverksamheten
Maria Jarl, Ordförande Samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet

Jan Lif, Sekreterare Lärarutbildningens samverkansråd

 

Nationell webb
ULF-avtal
 

Sidansvarig: Jan Lif|Sidan uppdaterades: 2017-10-26
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/rad-och-utskott/lararutbildningens-samverkansrad/ulf-projektet/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0ahUKEwjsw_78tZHZAhWFdCwKHUbdDZYQFgguMAE%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fmedarbetarportalen.gu.se%252Forganisation%252Funiversitetets-organisation%252Frad-och-utskott%252Flararutbildningens-samverkansrad%252Fulf-projektet%26usg%3DAOvVaw2YBBe_pkftADdEWdQw3wz8
Utskriftsdatum: 2018-02-24

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?