Go to start page
GU Play - During the weekend there will be a major upgrade of GU Play. The service will not be available from 22:00 Friday 28/1 until Monday 31/1.
Friday 28 January 11:48

Lärarutbildningens samverkansråd

Lärarutbildningens samverkansråd är ett forum för gemensamma strategiska diskussioner mellan akademin och skolväsendet rörande lärarutbildning, fort- och vidareutbildning för lärare, samt forskningsverksamheter av relevans för skolvärlden.

Strategisk inriktning för prioriterad samverkan 2021–2023 för Lärarutbildningens samverkansråd

I samverkansrådet ingår förutom ledamöter från Göteborgs universitet ledamöter från Göteborgs Stad och Göteborgsregionen. Ordförandeskapet växlar mellan de tre parterna.

Ordförande (Läsåret 2021-2022)

Åke Ingerman, Göteborgs universitet

Ledamöter

  • Elisabet Nord, Göteborgs Stad
  • Jan Mellgren, Göteborgs Stad
  • Bengt Randén, Göteborgs Stad
  • Fredrik Hellsten, Göteborgsregionen
  • Dennis Reinhold, Göteborgsregionen
  • Fredrik Zeybrandt, vice ordförande, Göteborgsregionen
  • Per Åberg, Göteborgs universitet
  • Maria Jarl, Göteborgs universitet
  • Marcos Monge Lopez, studentrepresentant

 

Mötestider

Våren 2022
31 januari, kl 13–15
28 mars, kl 13–15
11 maj, kl 13-16

Contact Information

Anders Larsson, sekreterare

Phone:
031-786 5826

Webbplatser inom lärarutbildningen

Lararutbildning.gu.se – för dig som vill bli lärare
Studentportalen – för dig som är lärarstudent
Medarbetarportalen – för dig som är medarbetare inom lärarutbildningen

Page Manager: Anders Larsson|Last update: 8/27/2021
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://medarbetarportalen.gu.se/Organisation/Organisation+and+Structure/University-wide+bodies+/lararutbildningens-samverkansrad/?languageId=100001&skipSSOCheck=true&referer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Print date: 2022-01-29

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?