Till startsida
GU Play är otillgängligt från 25 juni kl 16:00 till 27 juni kl 15:00. Mer info på GU Plays webbsida.
Onsdag 23 juni 08:44

Klimatramverket för svenska lärosäten

klimatramverketGöteborgs universitet har tillsammans med ett stort antal andra lärosäten skrivit under klimatramverket som initierats av Chalmers och KTH och utarbetats i ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor. Ambitionen är att vi tillsammans ska bidra tydligt till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.

Fokus för klimatramverket ligger på utsläpp från lärosätenas egna aktiviteter (så kallad direkt klimatpåverkan), men till viss del tas också kärnverksamheten upp: utbildning, forskning och samverkan (indirekt klimatpåverkan).

Vi som har anslutit oss till klimatramverket ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga. Klimatramverket beskriver hur universitet och högskolor kan förhålla sig till Parisavtalets intentioner om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

Klimatramverket består av ett kort dokument som är kopplat till en längre vägledning, som bland annat beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn. Med hjälp av denna vägledning kommer varje lärosäte välja ut områden där man sätter upp mål och genomför åtgärder utifrån sina egna förutsättningar.

Undertecknad avsiktsförklaring klimatramverket

Vägledning klimatramverket

Bakgrund och historik

I september 2019 anslöt sig Göteborgs universitet sig till klimatramverket, efter en bred samstämmighet i verksamheterna.

En arbetsgrupp har tagit fram en rapport om prioriterade områden att arbeta med som täcker in förslag på åtgärder inom samtliga av klimatramverkets olika delar – alltifrån tjänsteresor och energianvändning till nybyggnad och inköp av varor och tjänster. Rapporten visar vilka åtgärder som får hög, medelhög och låg påverkan på våra utsläpp.

Arbetsgruppen leds av prorektor Mattias Goksör och består även av dekan Malin Broberg vid samhällsvetenskapliga fakulteten, prefekt Henrik Aronsson vid institutionen för biologi och miljövetenskap samt studentrepresentanten Elin Gunnarsson, Göteborgs universitets studentkårer (GUS).

Rapport: Prioriterade områden att arbeta med inom klimatramverket

Klimatbelastningsutredning

Arbetsgruppen har beställt en utredning för att tydliggöra vilket klimatavtryck som organisationen föranleder. Rapporten finns nu att ta del av här:
Rapport: Göteborgs universitets klimatavtryck 2019-2020 

Diskussionstillfällen för studenter och medarbetare

Våren 2021 genomför vi digitala workshops avseende förslagen om klimatväxling och koldioxidbudget. Underlag som kommer att vara till nytta vid diskussionerna:

 

Agendan i stora drag

• Redovisning av bakgrund och arbete hittills:
Klimatramverket, Göteborgs universitets utsläpp av koldioxid, förslag på klimatväxlingsmodell gällande flygresor och systemstöd för koldioxidutsläpp
Förslag till fortsatt arbete
Möjlighet till förståelsefrågor
Kort paus
• Diskussion i mindre grupper om förslagen.
• Återsamling i storgrupp, diskussion om förslagen.
• Avslutning, vad händer i nästa steg? Hur tas kommentarer, frågor och  synpunkter från workshopparna emot i fortsatt arbete?

 

Här kan du anmäla dig
 

Läs tidigare nyheter

Klimatstudenternas ranking 2021 (mars 2021)

Koldioxidbudget för minskade utsläpp (2020-02-28)

Universitetet inrättar arbetsgrupp för klimatåtgärder (2019-10-09)

 

Kontakt

Vill du veta mer om Göteborgs universitets arbete med klimatramverket?
Välkommen att kontakta hållbarhetssamordnare Fredrik Högberg, 0766-18 55 38, fredrik.hogberg@gu.se.
 

Arbetsgruppen

Mattias Goksör, prorektor
mattias.goksor@gu.se

Malin Broberg, dekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten
malin.broberg@psy.gu.se

Henrik Aronsson prefekt vid institutionen för biologi och miljövetenskap
henrik.aronsson@bioenv.gu.se

Elin Gunnarsson, studentrepresentant, Göteborgs universitets studentkårer (GUS)
elin.gunnarsson@gmail.com

Sidansvarig: Medarbetarportalens redaktion|Sidan uppdaterades: 2021-04-15
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/klimatramverk/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2021-06-24

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?