Till startsida

Visionsarbete vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitets Vision 2020 löper ut i slutet av 2020 och arbetet med en ny vision har startat. Det pågår tills att den nya visionen börjar gälla i januari 2021.

Göteborgs universitets vision är det universitetsövergripande, styrande dokument som visar vad universitetet vill uppnå och de viktigaste framtidsfrågorna för universitetet. Den ska stimulera till utveckling och nya idéer. Kopplat till visionen finns strategier, mål samt en planerings- och uppföljningsprocess som visar hur universitetet ska arbeta. I slutet av 2020 löper den nuvarande visionen ut och en ny ska därför tas fram.

På den här sidan samlar vi information om visionsarbetet. Sidan uppdateras och utvecklas i takt med att arbetet fortskrider.

Tre frågor leder arbetet

Arbetet med den nya visionen leds av de tre frågorna:
Vad finns vi till för? Vart är vi på väg? Hur gör vi?

Först ska universitetets grundläggande kärnvärden och styrprinciper formuleras som ett svar på frågan Vad finns vi till för? De ska gälla tills vidare och prägla universitetets vision, strategier, ledning och styrning.

Övergripande mål, inriktning och universitetets roll i samhället ska också fastställas i form av tre visionära ställningstaganden. De ska gälla under lång tid och bildar, tillsammans med kärnvärdena och styrprinciperna, visionen.

För att bestämma inriktningen inom olika områden kommer gemensamma strategier och satsningar att utarbetas. De ska gälla på kortare sikt och kunna anpassas till omvärldens förändringar. Ställningstagandena och inriktningen för de olika områdena visar vart vi är på väg.

Utifrån dessa delar ska fakulteterna därefter utarbeta utbildnings- och forskningsstrategier. De svarar slutligen på frågan Hur gör vi?

Forum och seminarier

Arbetet med att ta fram den nya visionen leds av vicerektorerna och den ställföreträdande universitetsdirektören. Utifrån önskemål från organisationen används befintliga forum för diskussioner, så mycket som möjligt.

Utöver det har särskilda visionsseminarier arrangerats på Jonsereds herrgård, Handelshögskolan, Pedagogen, Artisten, Konferenscentrum Wallenberg och i universitetsbyggnaden i Vasaparken. Temat har varit ”Akademins kärnvärden” och två dokument har varit särskilt vägledande: Universitetens Magna Charta och universitetets nuvarande visionsdokument Vision 2020.

Den nya visionen och universitetets kärnvärden fortsätter att diskuteras i olika forum under året.

Seminarier

Seminarium
under Bokmässan

Framtidens universitet?
Vägval inför 2020-talet

26/9: Svenska Mässan

Visionsseminairer
för medarbetare

Vilka är Göteborgs universitets kärnvärden inför 2020-talet?
  4/6: Handelshögskolan
10/6: Wallenberg Center
11/6: Artisten
12/6: Pedagogen
20/8: Vasaparken (på engelska)
Presentation från visionsseminarierna

Jonseredsseminarium

Tradita innovare innovata tradere - Göteborgs universitet i tid och rum
23/4, Jonsereds herrgård

Magna Charta Universitatum

Detta dokument kan ses som de europeiska universitetens rättighetsförklaring och används som en bakgrund i diskussionerna kring universitetets kärnvärden.

Magna Charta Universitatum

Vision 2020

Läs mer om Vision 2020

Sidansvarig: Karoline Axelson|Sidan uppdaterades: 2020-01-13
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/Visionsarbete/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.no%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D2ahUKEwidmL_R4ZbkAhWEIlAKHXl9BPAQFjAAegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fmedarbetarportalen.gu.se%252Forganisation%252FVisionsarbete%252F%26usg%3DAOvVaw2Ix7t8EMTUbB77vbCVaKOP
Utskriftsdatum: 2020-02-17

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?