Till startsida

Miljömål

Göteborgs universitets miljö- och hållbarhetsarbete är baserat på ett antal miljömål som pekas ut i universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling. 

Universitet kontrollerar och uppdaterar de betydande miljöaspekterna minst var tredje år, senast 2016. Minnesanteckningar från aspektbedömningen finns under Länkar i högerkolumnen.

Forskning inom miljö och hållbar utveckling

Universitetet ska främja forskning som syftar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar.

Läs mer om hur universitetet arbetar med hållbar utveckling i forskningen på Göteborgs centrum för hållbar utvecklings webbsida.

 

Utbildning för miljö och hållbar utveckling

Universitetet ska öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i utbildningen.

Läs mer om arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningen.

 

 

Studentmedverkan

Universitetet ska öka studentmedverkan inom hållbar utveckling vid universitetet och i samhället.

Läs mer om studentmedverkan.
 

 

Inköp och upphandling

Universitetet ska ställa hållbarhetskrav vid alla ramavtal och öka kravställningen vid objektsupphandlingar.

Universitetet ska öka andelen inköp där det ställs hållbarhetskrav, inom prioriterade produktområden

Instruktioner gällande miljö vid inköp och upphandling.

 

Resor                           

Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor per helårsanställd till 2019 jämfört med 2015.

 

Universitetet klimatkompenserar för alla tjänsteresor med flyg i en intern klimatfond. Läs mer om universitetets klimatfond här.

 

Energi och byggnader

Universitetet ska minska energianvändningen med 10 procent per kvadratmeter till 2019 jämfört med 2015.

Universitetet ska vid alla nybyggnationer och större ombyggnationer ställa miljökrav motsvarande Miljöklassad byggnad nivå Guld.

 

Kemiska ämnen och miljörisker  Universitetet ska minimera antalet incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön samt verka för att minimera konsekvenserna av incidenter.

 Instruktioner gällande kemiska ämnen.

 

Återanvändning och avfall

Universitetet ska minska den totala mängden avfall med fem procent till 2019 jämfört med 2015.

Universitetet ska öka andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras med tre procentenheter till 2019 jämfört med 2015.

Instruktioner gällande avfallshantering.


Sidansvarig: Marianne Dalbro|Sidan uppdaterades: 2018-12-06
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Milj%C3%B6m%C3%A5l/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2020-07-06

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?