Till startsida

Hållbarhetsmärkning av kurser och program

Göteborgs universitet tillämpar hållbarhetsmärkning av kurser och program. Kriterierna för hållbarhetsmärkning reviderades och fastställdes av universitetets utbildningsnämnd under våren 2014.

Ett syfte med märkningen är att följa upp det universitetsgemensamma målet i "Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019" om att öka integreringen av hållbar utveckling i utbildningen. Andelen märkta kurser och program redovisas i universitetets årsredovisning. Ett annat syfte med märkningen är att särskilt synliggöra för studenter vilka kurser och program på de olika fakulteterna och institutionerna som behandlar frågeställningar kring hållbarhet.

Bakgrund till hållbarhetsmärkningen, val av hållbarhetsbegrepp och utgångspunkter för kriterierna samt hur kriterierna skall användas finns beskrivet i det fullständiga dokumentet i högerkolumnen. Nedan återfinns de explicita kriterierna.

Av universitetets kurser och program är cirka 15 respektive 20% hållbarhetsmärkta. Då universitetet för närvarande håller på att göra om och utveckla webbsidorna är det just nu inte möjligt att söka fram specifika kurser och program som är hållbarhetsmärkta. Denna funktion återkommer dock under 2021. Vid frågor om denna funktionalitet, kontakta Magnus Nielsen

Om du har generella frågor som rör kursmärkningen, kontakta Eddi Omrcen, GMV.

Hållbarhetsmärkning av kurser

 

 Hållbarhetsfokuserade

 

För att en kurs skall märkas som hållbarhetsfokuserad krävs att minst ett av kursens lärandemål tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av kriterierna nedan. Detta innehåll ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens huvudsakliga fokus.

 

 Hållbarhetsrelaterade

 

För att en kurs skall märkas som hållbarhetsrelaterad krävs att minst ett av kursens lärandemål tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av kriterierna nedan.

Hållbarhetsmärkning av program

 

 Hållbarhetsfokuserade

 

För att ett program skall märkas som hållbarhetsfokuserat krävs att minst ett av programmets lärandemål6 tydligt visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av kriterierna nedan. Detta innehåll ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra programmets huvudsakliga fokus.

 

 Hållbarhetsrelaterade

 

För att ett program skall märkas som hållbarhetsrelaterad krävs att minst ett av programmets lärandemål tydligt visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av kriterierna nedan.

Kriterier

Nedanstående kriterier ska avvägas utifrån respektive utbildnings mål och innehåll.

1. Hållbarhet som begrepp
Begreppet hållbar utveckling och dess historia i en global kontext samt det egna ämnesområdets relation till globala utmaningar.

2. Analys ur ett globaliseringsperspektiv
Hur produkter, tjänster, eller aktiviteter inom det egna livet eller inom det framtida professionella yrkesutövandet påverkar naturmiljö, sociala förhållanden och ekonomi i ett globalt perspektiv idag och i framtiden.

3. Naturens gränser
Demografisk utveckling och livsstil i relation till utnyttjandet av naturresurser eller ekosystemensbegränsade kapacitet att tillgodose mänsklighetens behov.

4. Bevarande av ekosystem
Bevarande av naturresurser och praktiska metoder för att skydda och upprätthålla livskraftiga ekosystem inför den ökande mänskliga efterfrågan.

5. Mänskliga rättigheter och rättvisefrågor
Fördelnings-, diskriminerings-, hälso- och fattigdomsfrågor och samspelet mellan sociala orättvisor, ohälsa, naturmiljö och alla människors möjlighet till goda livsvillkor.

6. Värderingar, kultur och etik
Hur normer, kultur, religion, etik och sociala villkor kan tänkas påverka förhållandet mellan människa och natur.

7. Konsument- kundmakt
Hur krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande från privata och offentliga kunder samt konsumenter påverkar individer, politiken och företags strategier och affärsmöjligheter.

8. Styrning och förvaltning
Hur regelverk, politik, ekonomiska styrmedel och frivilliga överenskommelser samt ledarskap formar mänskligt beteende samt staters och företags ageranden i relation till naturmiljö och sociala frågor.

9. Planering och design
Hur samhällsplanering samt produkt- och tjänstedesign har inflytande över människors välbefinnande och påverkan på naturmiljön.

10. Aktörers arbete och ansvarstagande
Olika globala och lokala aktörers arbete med, och uppföljning av, miljöprestanda samt socialt och ekonomisk ansvarstagande.

Sidansvarig: Marianne Dalbro|Sidan uppdaterades: 2021-04-22
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Instruktioner+f%C3%B6r+medarbetare/hallbarhetsmarkning/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2022-01-27

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?