Till startsida
Många phishingmail i omlopp just nu - var uppmärksam och kontrollera avsändaren
Tisdag 27 september 12:06

Nytt nätverk för chefer

Nyhet: 2022-03-01

Bättre introduktioner för nya chefer, ett strukturerat mentorsprojekt och ett nätverk för att bolla idéer. Den nya Chefs- och ledarskapsakademin är en satsning för att stötta fakultetens chefer.

Chefs- och ledarskapsakademin smygstartade i höstas och den 21–22 februari samlades fakultetens cirka 30 chefer, inklusive pro-funktioner och biträdande chefer som med kort varsel kan få gå in och ta personalansvar, till en första två dagars-konferens på Arkens konferenscenter.

En av deltagarna på konferensen var Marianne Strömberg. Hon har tidigare haft chefsroller på Högskolan i Borås och är sedan årsskiftet ny avdelningschef för ”Pedagogik och samhälle” på institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS).

Porträtt på Marianne Strömberg.

– Jag tycker det är ett mycket klokt och bra initiativ. Av tradition har vi inte haft sådant här stöd för nya chefer inom akademin. Särskilt inte med ett inbyggt mentorskap. När man går in i en ny chefsroll möter man nya utmaningar som är inspirerande och utvecklande, men det kan också upplevas utsatt och ensamt. I och med den här satsningen finns ett genomtänkt stöd, säger Marianne Strömberg.

Deltagarna fick lyssna på två föredrag: Jan-Olov Westerberg, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk och tidigare bland annat överintendent för Naturhistoriska riksmuseet, talade om distinktionen mellan att vara ”chef” och ”ledare” och Åke Ingerman gav ett dekanperspektiv på styrning och organisation vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten (UF) och Göteborgs universitet (GU).

Men framför allt gavs det utrymme för diskussioner.

– Vi var indelade i basgrupper med personer från olika institutioner och enheter vid fakulteten. Vi är inte fler på fakulteten än att vi kan knyta kontakter och arbeta mer gränsöverskridande. Jag tror att det här nätverket kan leda till ett utbyte som gynnar fakulteten på flera sätt, säger Marianne Strömberg.

Ska komplettera andra chefsutbildningar
Porträtt på Anna Brodin.Det finns redan nätverk och utbildningar för chefer inom Göteborgs universitet. Men chefs- och ledarskapsakademin är den första satsningen som samlar samtliga personer med personalansvar inom en och samma fakultet. Både akademiska och administrativa chefer är med.

– Chefs- och ledarskapsakademin är tänkt att komplettera de GU-gemensamma utbildningar och nätverk som finns. Vi vill bidra till att stärka samarbetet och ”vi”-känslan inom fakulteten, och samtidigt göra våra chefsuppdrag mer attraktiva. Tanken är att akademin ska bestå över tid och vara en gemensam yta för möten och dialog för fakultetens chefer, säger Anna Brodin, föreståndare för Centrum för skolsamverkan vid UF.

Anna Brodin är tillsammans med Helena Bennich, HR-generalist på fakultetskansliet, ansvarig för att driva Chefs- och ledarskapsakademin framåt.

– Den nya akademin ska vara ett nätverk för erfarenhetsutbyte och lärande av varandra. Om man behöver bolla frågor finns det ett nätverk att vända sig till, säger Helena Bennich.

Mentorsprojekt sjösatt
Förutom en årlig konferens ska Chefs- och ledarskapsakademin innehålla en introduktion för nya chefer, ett par möten per termin, praktiska ”stugor” med teman som ”rehab” eller ”att skriva jobbannonser”, samt ett strukturerat mentorsprojekt där nya chefer paras ihop med erfarna.

Porträtt på Helena Bennich.Mentorsprojektet sjösattes i början av året. De tolv par som har bildats är tvärande över institutions- och enhetsgränser, över kärn- och stödverksamhet och över olika chefsnivåer. Även före detta chefer med lång erfarenhet kan vara mentorer. Varje mentorspar fortsätter nu att träffas under året och projektet utvärderas sedan för att lägga en grund för en permanent mentorsverksamhet för fakultetens chefer.

– Chefs- och ledarskapsakademin har nu alltså startat och dess former och innehåll kommer under året att utvecklas. Vi vill vara lyhörda för vilka behov som finns, säger Helena Bennich.

Under konferensen samlade Anna Brodin och Helena Bennich därför in förslag på tema för kommande möten. Några av förslagen var:

  • Hur skapar jag en rimlig arbetsbörda som gör att jag orkar?
  • Case-övningar om personalfrågor.
  • Strategisk kompetensförsörjning och rekrytering.
  • Hur leder man ett möte så att det blir energigivande?
  • Hur fångar man upp och tar tillvara idéer underifrån i stället för att endast styra uppifrån?
  • Självskattning: Vem är jag som chef?
  • Lära känna fakultetens och GU:s organisation bättre.

 

Bilder (uppifrån och ned): Marianne Strömberg, Anna Brodin, Helena Bennich.

AV: Carl-Magnus Höglund

Sidansvarig: Carl-Magnus Höglund|Sidan uppdaterades: 2022-03-01
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-uf/aktuellt_personal/meddelanden/nyheter_detalj//nytt-natverk-for-chefer.cid1746420?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Utskriftsdatum: 2022-09-28

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?