Go to start page

Fakultetsstyrelsen

IT-fakulteten

Fakultetsstyrelsen är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig kompetens.

IT-fakultetsstyrelsen har elva ledamöter och två gruppersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsstyrelsens sammanträden. Fakultetens dekan är ordförande. Prodekan är vice ordförande. Studenterna har tre ledamöter. IT-fakultetsstyrelsen sammanträder normalt tre gånger per termin.

Fakultetsstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, förutom ordförande.

Nuvarande mandatperiod är 2021-07-01--2024-06-30.

Introduktion till fakultetsstyrelsens arbete

Ledamöter

Ordförande:
Dick Stenmark, professor, dekan

Vice ordförande:
Miroslaw Staron, professor, prodekan

Birgit Grohe, universitetsadjunkt, inst. för data- och informationsteknik

Dina Koutsikouri, docent, inst. för tillämpad informationsteknologi

Gordana Dodig Crnkovic, bitr professor, inst. för data- och informationsteknik

Sofia Serholt, universitetslektor, inst. för tillämpad informationsteknologi

Urban Nuldén, docent, inst. för tillämpad informationsteknologi

Vakant

Thor Axell, studentrepresentant grundutbildning

Maja Wennroth, studentrepresentant grundutbildning

NN, studentrepresentant forskarutbildningen

Gruppersättare

(med närvaro- och yttranderätt vid styrelsens samtliga sammanträden)

Oskar Lindwall, professor, inst. tillämpad informationsteknologi

Richard Berntsson Svensson, docent, inst. för data- och informationsteknik

IT-fakulteten

(närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden)

Jan Ljungberg, vicedekan för forskning och forskarutbildning

Cecilia Ihse, kanslichef, IT-fakultetens kansli

Sekreterare

Jeanette Johansson, fakultetscontroller, IT-fakultetens kansli

Personalorganisationernas representanter

(närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden)

Klas Eriksson, SACO-S

Robert Krogh, OFR-S

Mötestider

2022

Onsdag 23 februari kl 13-16

Onsdag 20 april kl 13-16

Torsdag 9 juni kl 13-16, OBS!! ändrat.

Onsdag 14 sept kl 13:15-16

Onsdag 26 okt kl 13:15-16

Onsdag 7 dec kl 13:15-16

Contact Information

Jeanette Johansson

IT Faculty, 412 96 Göteborg

Visiting Address:
Kuggen, Lindholmsplatsen 1

Phone:
+ 46 (0)31-786 9039

Page Manager: Catharina Jerkbrant|Last update: 3/21/2022
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-itufak//?languageId=100001&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fen%2Fit-faculty%2Fabout-us%2Fhow-the-it-faculty-is-governed
Print date: 2022-06-27

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?