Go to start page

Fakultetsstyrelsen

IT-fakulteten

Fakultetsstyrelsen är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig kompetens. IT-fakultetsstyrelsen har elva ledamöter och två gruppersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsstyrelsens sammanträden. Fakultetens dekan är ordförande. Prodekan är vice ordförande. Studenterna har tre ledamöter. IT-fakultetsstyrelsen sammanträder normalt tre gånger per termin.

Fakultetsstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, förutom ordförande.

Nuvarande mandatperiod är 2018-07-01--2020-06-30.

Val till ny fakultetsstyrelse kommer att hållas under våren 2021. Nästa fakultetsstyrelses mandatperiod är 2021-07-01--2024-06-30.

Introduktion till fakultetsstyrelsens arbete

Ledamöter

Ordförande:
Dick Stenmark, professor, dekan

Vice ordförande:
Miroslaw Staron, professor, prodekan

Dina Koutsikouri, docent, inst. för tillämpad informationsteknologi

Gordana Dodig Crnkovic, bitr professor, inst. för data- och informationsteknik

Gustaf Lindblad, adjunkt, inst. för tillämpad informationsteknologi

Jan Ljungberg, professor, inst. för tillämpad informationsteknologi

Urban Nuldén, docent, inst. för tillämpad informationsteknologi

Olle Ahntin, studentrepresentant grundutbildning

Hannah Maltkvist, studentrepresentant grundutbildning

Anita Grigic Magnusson, studentrepresentant forskarutbildning

Vilande ledamot

(på grund av tillfälligt ledningsuppdrag)

Agneta Nilsson, universitetslektor, inst. för data- och informationsteknik

Gruppersättare

(med närvaro- och yttranderätt vid styrelsens samtliga sammanträden)

Regina Hebig, docent, inst. för data- och informationsteknik

Richard Berntsson Svensson, docent, inst. för data- och informationsteknik

IT-fakulteten

(närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden)

Cecilia Ihse, kanslichef, IT-fakultetens kansli

Sekreterare

Jeanette Johansson, fakultetscontroller, IT-fakultetens kansli

Personalorganisationernas representanter

(närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden)

Klas Eriksson, SACO-S

Robert Krogh, OFR-S

 Nuvarande mandatperiod för fakultetsstyrelsen sträcker sig från 1 juli 2018 till 30 juni 2021.

Mötestider våren 2021

Onsdag 24 februari kl 13-16

Onsdag 21 april kl 13-16

Onsdag 9 juni kl 13-16

Contact Information

Jeanette Johansson

IT Faculty, 412 96 Göteborg

Visiting Address:
Kuggen, Lindholmsplatsen 1

Phone:
+ 46 (0)31-786 9039

Page Manager: Catharina Jerkbrant|Last update: 4/14/2021
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-itufak//?languageId=100001&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fen%2Fit-faculty%2Fabout-us%2Fhow-the-it-faculty-is-governed
Print date: 2021-04-22

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?