Go to start page

IT-fakultetsstyrelsen - the IT Faculty Board

For English, please see below.

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet på fakulteten. Det är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig kompetens. Fakultetsstyrelsen ansvarar bland annat för strategisk planering, kvalitetssäkring av utbildning och forskning.

IT-fakultetsstyrelsen har elva ledamöter och två gruppersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsstyrelsens sammanträden. Fakultetens dekan är ordförande. Prodekan är vice ordförande. Studenterna har tre ledamöter. IT-fakultetsstyrelsen sammanträder normalt tre gånger per termin.

Fakultetsstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, förutom ordförande.

Nuvarande mandatperiod är 2021-07-01--2024-06-30.

Introduktion till fakultetsstyrelsens arbete

In English:

The Faculty Board is a governing body at the highest level at the Faculty, responsible for strategic planning, overall management, and quality assurance of education and research. The Board is also a forum for discussion and coordination of the Faculty's activities.

The Faculty Board consists of eleven members, including three student members appointed by the Student Union. The Dean is the chair of the Faculty Board and Pro Dean is vice chair. A majority of the members of the Board must be scientifically competent, i.e. hold a PhD. The IT Faculty Board meets three times per semester.

Term of office 2021-07-01--2024-06-30.

Ledamöter/Regular members

Ordförande/Chair:
Dick Stenmark, professor, dekan

Vice ordförande/Vice Chair:
Miroslaw Staron, professor, prodekan

Birgit Grohe, universitetsadjunkt, inst. för data- och informationsteknik

Dina Koutsikouri, docent, inst. för tillämpad informationsteknologi

Fredrik Svahn, universitetslektor, inst. för tillämpad informationsteknologi

Richard Berntsson Svensson, docent, inst. för data- och informationsteknik

Sofia Serholt, universitetslektor, inst. för tillämpad informationsteknologi

Urban Nuldén, docent, inst. för tillämpad informationsteknologi

Mikael Lindqvist, studentrepresentant forskarutbildningen

Mikaela Keegan, studentrepresentant

Studentrepresentant grundutbildning, vakant

Gruppersättare/Substitute

(med närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden)

Oskar Lindwall, professor, inst. tillämpad informationsteknologi

Johan Magnusson, professor, inst. för tillämpad informationsteknologi

IT-fakulteten

(närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden)

Jan Ljungberg, vicedekan för forskning och forskarutbildning

Cecilia Ihse, kanslichef, IT-fakultetens kansli

Administration

Cecilia Ihse, kanslichef, IT-fakultetens kansli

Personalorganisationernas representanter/Union organisations' representatives

(närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden)

Klas Eriksson, SACO-S

Robert Krogh, OFR-S

Mötestider

2023

Onsdag 20 sept kl 13.15-16.00

Onsdag 25 okt kl 13.15-16.00

Onsdag 13 dec kl 13.15-16.00

2024

Onsdag 21 febr kl 13.15-16.00

Onsdag 10 apr kl 13.15-16.00

Onsdag 29 maj kl 13.00-16.00

Contact Information

Cecilia Ihse

IT-fakulteten, 412 96 Göteborg

Visiting Address:
Lindholmsplatsen 1

Phone:
031-786 9037, mobiltel: 0766-22 90 37

Page Manager: Catharina Jerkbrant|Last update: 9/19/2023
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-itufak//?languageId=100001&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fen%2Fit-faculty%2Fabout-us%2Fhow-the-it-faculty-is-governed
Print date: 2023-10-01

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?