Go to start page

Fakultetsstyrelsen

IT-fakulteten

Fakultetsstyrelsen är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig kompetens. IT-fakultetsstyrelsen har elva ledamöter och två gruppersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsstyrelsens sammanträden. Fakultetens dekan är ordförande. Prodekan är vice ordförande. Studenterna har tre ledamöter. IT-fakultetsstyrelsen sammanträder normalt tre gånger per termin.

Fakultetsstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, förutom ordförande.

Nuvarande mandatperiod är 2021-07-01--2024-06-30.

Introduktion till fakultetsstyrelsens arbete

Ledamöter

Ordförande:
Dick Stenmark, professor, dekan

Vice ordförande:
Miroslaw Staron, professor, prodekan

Birgit Grohe, universitetsadjunkt, inst. för data- och informationsteknik

Dina Koutsikouri, docent, inst. för tillämpad informationsteknologi

Gordana Dodig Crnkovic, bitr professor, inst. för data- och informationsteknik

Koen Claessen, professor, inst. för data- och informationsteknik

Sofia Serholt, universitetslektor, inst. för tillämpad informationsteknologi

Urban Nuldén, docent, inst. för tillämpad informationsteknologi

Thor Axell, studentrepresentant grundutbildning

Maja Wennroth, studentrepresentant grundutbildning

NN, studentrepresentant forskarutbildningen

Gruppersättare

(med närvaro- och yttranderätt vid styrelsens samtliga sammanträden)

Oskar Lindwall, professor, inst. tillämpad informationsteknologi

Richard Berntsson Svensson, docent, inst. för data- och informationsteknik

IT-fakulteten

(närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden)

Jan Ljungberg, vicedekan för forskning och forskarutbildning

Cecilia Ihse, kanslichef, IT-fakultetens kansli

Sekreterare

Jeanette Johansson, fakultetscontroller, IT-fakultetens kansli

Personalorganisationernas representanter

(närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden)

Klas Eriksson, SACO-S

Robert Krogh, OFR-S

 

Mötestider

2022

Onsdag 23 februari kl 13-16

Onsdag 20 april kl 13-16

Torsdag 9 juni kl 13-16, OBS!! ändrat.

Contact Information

Jeanette Johansson

IT Faculty, 412 96 Göteborg

Visiting Address:
Kuggen, Lindholmsplatsen 1

Phone:
+ 46 (0)31-786 9039

Page Manager: Catharina Jerkbrant|Last update: 1/11/2022
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-itufak//?languageId=100001&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fen%2Fit-faculty%2Fabout-us%2Fhow-the-it-faculty-is-governed
Print date: 2022-01-27

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?