Till startsida

Aurora

Auroranätverket är ett nytt europeiskt nätverk, vars styrka är att det är litet till sin storlek samt att man redan från start identifierat vilka frågor som ska stå i fokus för nätverket.

Auroranätverket består av nio universitet som förenas av ett engagemang när det gäller att bidra till kunskap om de globala samhällsutmaningarna. Alla nio universitet arbetar också aktivt med breddad rekrytering.

Arbetet inom Aurora sker i arbetsgrupper i fyra prioriterade områden:

 • Diversity and Inclusion
 • Societal Impact and the Relevance of Research
 • Innovation of Teaching and Learning
 • Students' Initiatives


Göteborgs universitet leder arbetet inom området Societal Impact and the Relevance of Research (SIRR).

Koordinator för Göteborgs universitets arbete i Aurora är Karolina Catoni. Kontakt: karolina.catoni@gu.se.

Diversity and Inclusion

Auroras arbetsgrupp i Diversity and Inclusion har som mål att skapa jämlikhet för anställda och studenter; skapa en arbets- och studiemiljö på våra universitet som uttryckligen värdesätter olika perspektiv och att använda de olika perspektiven som en resurs för att skapa kreativitet i både undervisning och utbildning.

Arbetsgruppen har resulterat i flera underprojekt där Göteborgs universitet i dagsläget är delaktiga i följande:

 • Mångfaldspris för att lyfta fram goda exempel på arbetet med mångfald och inkludering vid Aurorauniversitet.
 • Projektgrupp för att utreda hur arbetet med nyanlända med flyktingbakgrund kan lyftas till europeisk nivå. Vad kan vi lära av varandra? Arbetet leds av Göteborgs universitet.
 • Projekt som uppkommit inom internationaliseringsspåret och som rör underrepresentation inom studentmobilitet. Lisa Broadwell är Göteborgs universitets kontaktperson.

Societal Impact and the Relevance of Research

Auroras arbetsgrupp Societal Impact & Relevance of Research har som mål att synliggöra universitetets roll i samhället, t.ex. när det gäller globala samhällsutmaningar. Detta inbegriper att åskådliggöra samhällsvärdet och forskningens relevans. Arbetsgruppen ska utveckla metoder för ändamålsenlig användning och tillgänglighet av forskningsdata, men också utveckla instrument för analys och synliggörande av forskningens effekter.

Göteborgs universitet leder arbetet inom SIRR genom Sigridur Beck. Göteborgs universitet är dessutom involverade (koordinerar eller deltar) i följande undergrupper inom SIRR:

 • Research data management
 • Open data- developing common methodology on open data (GU koordinerar genom Max Petzold)
 • Benchmark on research quality
 • Pathways to societal impact (GU koordinerar genom Sigridur Beck)
 • Analysis of publications on societal challenges (SDG:s) (Lars Kullman, UB ingår i arbetsgrupp)

Innovation of Teaching and Learning

Auroras arbetsgrupp Innovation of Teaching and Learning har två mål. Det första är att utbyta idéer inom pedagogik och pedagogiska verktyg, för att därefter se om något av dessa kan realiseras inom deltagande lärosäte. Det andra är att inom Auroras viktiga tematiska områden - som till exempel hållbarhet, hälsa och life sciences - utveckla gemensamma resurser och gemensamma utbildningsmoduler.

Linda Bradley från PIL kommer att delta i en arbetsgrupp kring Open Educational Resources.

Students' Initiatives

GUS:s presidium är Göteborgs universitets representanter inom studentspåret i Aurora.

Erfarenhetsutbyte inom ekonomistyrning

I dagsläget pågår också ett erfarenhetsutbyte inom ekonomistyrning inom Aurora där Göteborgs universitets ekonomichef Peter Tellberg deltar.

Övriga områden inom Aurora

Övriga områden som står högt på agendan inom Aurora är internationalisering, hållbarhet och digitalisering/digital humaniora.

Fakta om Auroranätverket

Auroranätverket bildades i oktober 2016 och består av nio europeiska universitet. Alla dessa är bredduniversitet med intensiv forskning och ungefär samma rankning (inom de 250). Endast ett universitet per nationellt universitetssystem tillåts för att undvika konkurrens mellan medlemmarna.

Göteborgs universitets engagemang inom Aurora startade på ledningsnivå för att ersätta rektors tidigare internationella rådgivare. Göteborgs universitet deltagande i Aurora syftar framförallt till erfarenhetsutbyte inom olika områden.

Medlemmar i Aurora

 • Göteborgs universitet, Sverige
 • University of East Anglia, Storbritannien
 • University of Aberdeen, Skottland
 • University of Antwerp, Belgien
 • Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna
 • University of Bergen, Norge
 • University of Iceland, Island
 • University Duisburg Essen, Tyskland
 • Université Grenoble-Alpes, Frankrike
   

Auroras egen webbplats

Besök Auroras egen webbplats för mer information om nätverkets arbete. 

Sidansvarig: Annika Koldenius|Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/internationalisering/natverk/medlemsorganisationer/aurora/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2019-02-17

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?