Till startsida

Affiliering

Göteborgs universitet ser det som angeläget att på flera plan och i olika sammanhang öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bland annat genom att universitetet knyter ledande professorer och forskare från andra lärosäten, organisationer, myndigheter eller företag till sig, antingen som affilierad professor eller som affilierad forskare.

Syftet med affiliering är att anknyta externa professorer och forskare till universitetet med avsikt att vidga universitetets och den affilierades kontaktnät och därigenom utveckla såväl forskningen inom akademin som kunskapsutbytet med det omgivande samhället.

Affiliering är inte en anställningsform utan anknytningen till universitetet har formen av ett etablerat samarbete mellan professorn eller forskaren och universitetet under en i tiden avgränsad period. Perioden bör normalt omfatta minst ett år och högst tre år åt gången, men kan undantagsvis avse en kortare eller längre period, till exempel om affilieringen avser medverkan i ett i tiden avgränsat projekt. Samarbetet kan ske till exempel genom deltagande i forskningsprojekt eller genom föreläsningar, seminarier och deltagande i konferenser.

För att kunna antas som affilierad professor krävs att personen är anställd som professor vid ett annat lärosäte. Även professor emeritus/emerita från ett annat lärosäte kan komma ifråga.

För att kunna antas som affilierad forskare krävs avlagt doktorsexamen eller motsvarande kompetens och att personen är anställd som lärare/forskare vid ett annat lärosäte eller bedriver forskning inom en annan organisation, myndighet eller företag.

Se regler för affiliering vid Göteborgs universitet i högermarginalen. 

Handläggningsordning för affiliering av forskare

 1. Prefekt/motsvarande har i enlighet med det universitetsgemensamma regelverket rätt att föreslå kandidater för affiliering.
 2. Institutionen bereder förslag till beslut om antagning som affilierad forskare i enlighet med respektive institutions rutiner.
 3. Diariefört förslag ska ställas till dekanus och skickas tillsammans med underlagshandlingar till Lärarförslagsnämndens funktionsadress.
 4. Lärarförslagsnämnden granskar underlaget inför tillstyrkan av förslag till beslut om antagning som affilierad forskare.
 5. Dekan fattar efter förslag från prefekt och tillstyrkan i Lärarförslagsnämnden beslut om antagning av affilierad forskare.
 6. Beslut om affiliering meddelas institutionen.
 7. Institutionen slutför antagningsprocessen i enlighet med respektive institutions rutiner. 

Handläggningsordning för affiliering av professor

 1. Prefekt/motsvarande har i enlighet med det universitetsgemensamma regelverket rätt att föreslå kandidater för affiliering.
 2. Institutionen bereder förslag till beslut om antagning som affilierad professor i enlighet med respektive institutions rutiner.
 3. Diariefört förslag ska ställas till dekanus och skickas tillsammans med underlagshandlingar till Lärarförslagsnämndens funktionsadress.
 4. Lärarförslagsnämnden granskar underlaget inför tillstyrkan av förslag till beslut om antagning som affilierad professor.
 5. Lärarförslagsnämndens handläggare bereder underlaget inför rektors beslutsmöte samt anmäler ärendet till rektor.
 6. Rektor fattar efter förslag från dekan beslut om antagning av affilierad professor.
 7. Beslut om affiliering meddelas institutionen.
 8. Institutionen slutför antagningsprocessen i enlighet med respektive institutions rutiner.

Underlag till Lärarförslagsnämnden

Samtliga underlagshandlingar skickas elektroniskt till lfn@handels.gu.se, senast 9 arbetsdagar före respektive sammanträde, gärna i pdf-format och ett dokument per ärende.

Steg 1 - Lärarförslagsnämndens ställningstagande till anhållan om affiliering

Prefektens förslag ska innehålla:

 • Ärendemening där det tydligt framgår om ärendet gäller en antagning som affilierad professor eller affilierad forskare
 • Ämnesområde
 • Personuppgifter, CV, publikationslista och arbetsgivare
 • Vilken omfattning och tidsperiod affilieringen avser
 • En beskrivning av det planerade samarbetet och affilieringens nytta för universitetet
 • Uppgifter om i vilken utsträckning fakulteten/institutionen avser att ställa arbetsrum och utrustning med mera till förfogande
 • Bekräftelse av att institutionen, vid behov, tecknar erforderlig försäkring hos Kammarkollegiet
 • Skriftligt medgivande från den föreslagna personen och i förekommande fall dennes arbetsgivare
 • Kopia av doktorsexamen bifogas vid affiliering av forskare

 

Sidansvarig: Lena Eriksson Tanemar|Sidan uppdaterades: 2021-10-04
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/handels-internt/berednings-_och_arbetsgrupper/lararforslagsnamnden/affiliering/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Utskriftsdatum: 2022-06-26

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?