Till startsida

Stöd till forskning

På den här sidan samlas verktyg, stöd och information till dig som är forskare, eller som arbetar med direkt stöd till exempelvis en forskargrupp.

Sidan samlar information från olika delar av verksamhetsstödet, och leder dig i många fall vidare till information på andra delar av Medarbetarportalen, eller Universitetsbibliotekets webbplats.

Tanken är att du på ett mer översiktligt sätt ska kunna hitta det stöd du söker i olika faser av din forskning eller inom ett forskningsprojekt.

Om du saknar något - hör gärna av dig. Mattias Lindgren Sandgren är samlingsredaktör för den här sidan och nås på e-postadressen mattias.lindgren@gu.se

 

Sidan är indelad i sex sektioner:

Under sektionerna samlas information från Forsknings- och innovationskontoret (FIK), Universitetsbiblioteket (UB), Ekonomienheten och International Centre.

Fotot ovan av Johan Wingborg.

Ansöka om forskningsmedel

Identifiera finansiering

Beroende på vilken finansiär som du tror passar dina forskningsidéer och -projekt finns det olika typer av information och stöd att ta del av.

Gå en kurs

Forsknings- och innovationskontoret erbjuder alltifrån allmänna föreläsningar om att skriva forskningsansökningar, impact och avtalsfrågor till kurser inriktade på olika finansiärer, finansieringsprogram, strategier för genomslag och skräddarsydda insatser för en fakultet eller institution.

Kontakta en forskningsrådgivare

Om du planerar en större forskningsansökan tillsammans med andra parter – hör av dig så tidigt i processen som möjligt.

Kontakta en bibliotekarie

I de fall du planerar att ta hjälp av en bibliotekarie för stora systematiska sökningar eller önskar digitalisera stora mängder material ur bibliotekets samlingar – hör av dig så tidigt i processen som möjligt.

Kontakta International Centre

International Centre kan hjälpa dig med frågor som rör internationella samarbeten.

Kontakta Welcome Services

Welcome Services kan hjälpa dig med olika typer av frågor som rör mottagande av internationella forskare.

Start av forskningsprojekt

Skapa en datahanteringsplan

Forskningsfinansiärer ställer ofta krav på att man har en plan för hur forskningdata ska hanteras under ett forskningsprojekt. Att upprätta en datahanteringsplan tydliggör hur detta kommer ske.

Informationssökning och stöd vid litteraturöversikter

Bibliotekarierna vid UB kan bland annat hjälpa dig utforma sökstrategier, använda referenshanteringsprogram på ett strategiskt sätt och använda verktyg för screening av artiklar. Om du vill kan vi också göra sökningarna i databaserna och leverera sökresultatet till dig.

Ansökningar och projekt

Forskningsrådgivare vid FIK kan hjälpa dig reda bland aktuella styrdokument, instruktioner, interna regler, tidsredovisningsmallar och blanketter inför ansökningar för forskningsbidrag samt projektadministration.

 

 

Pågående forskning

Lagra och dela data

Universitetet erbjuder olika lösningar för att lagra data och att dela data med forskare på andra lärosäten. För lagring av data med högt skyddsvärde används tjänsten Säker lagring. Möjlighet att lagra stora mängder data finns i tjänsten Forskarlagring.

Behandling av personuppgifter

När du behandlar personuppgifter inom ramen för ett forskningsprojekt är det flera saker du måste tänka på. Forskning har en särskild ställning i dataskyddsförordningen och det finns ett antal undantagsbestämmelser för vetenskapliga och historiska forskningsändamål.

Akademiskt skrivande

Enheten för akademiskt språk (ASK) erbjuder resurser för medarbetare som vill vidareutveckla sin kompetens i skrift.

Referenshantering

Universitetsbiblioteket erbjuder kostnadsfria visningar av referenshanteringsprogrammen Endnote och Zotero. Ingen föranmälan behövs. 

Sprida och nyttiggöra forskning

Genomslag i samhället

Vill du se din kunskap och dina idéer utvecklas till konkreta lösningar på samhällsproblem? Innovationsrådgivarna kan hjälpa dig genom coachning, uppkoppling mot externa aktörer, ansöknings- och projektstöd, samt intern finansiering av verifiering av din idé för tillämpning utanför akademin (VFT).

Forskningskommunikation

Behöver du hjälp att skriva ett pressmeddelande eller få stöd i hur du ska svara på medias frågor i en intervju så kan du kontakta pressekreterare eller presskommunikatör på fakultet eller central nivå beroende på var i organisationen du befinner dig.

Forskningsgenomslag

Hur kan du öka din synlighet? Vad innebär citeringar, h-index och impact factor? Universitetsbibliotekarierna kan visa dig enkla vägar till att skapa överblick över ditt eget område samt vilka databaser och sociala medier det kan vara extra viktigt att ha lite koll på.

Publicera forskning

Publiceringsstrategier

Biblioteket ger stöd kring frågor som rör publiceringsstrategier. Det kan bland annat handla om hur du ökar din forsknings synlighet, eller hur du hittar en lämplig tidskrift eller ett förlag.

Patentering

Innan du publicerar ditt forskningsresultat behöver du även ta ställning till om det är något som bör patenteras eller på annat sätt skyddas immaterialsrättsligt. Kontakta gärna affärsjuristerna på Forsknings- och innovationskontoret för rådgivning.

Open access

Bibliotekarierna vid Göteborgs universitetsbibliotek ger stöd kring frågor som rör hur man publicerar sig open access. Det kan röra sig om forskningsfinansiärers krav på open access-publicering eller hjälpa dig göra en bedömning av en akademisk tidskrift.

Universitetsbiblioteket har avtal med ett antal förlag som innebär att vi täcker hela eller delar av publiceringsavgiften för dig som är corresponding author samt affilierad till Göteborgs Universitet.

Publiceringsmöjligheter vid Göteborgs universitet

Du som är verksam vid Göteborgs universitet kan sprida din forskning genom att publicera i en Actaserie. Publikationer i Actaserierna distribueras ofta i tryckt och elektronisk form.

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av  vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att boken genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-böcker publiceras också open access. Du behöver ha en utgivare (förlag eller skriftserie) som står för utgivningen av boken – Kriterium är inte ett förlag utan en peer review-plattform.

Rapportera och avsluta

Bevara forskningshandlingar

Universitetet har tagit fram en lathund kring vilka handlingar och ärenden som ska diarieföras i Gudok eller registreras i andra verksamhetssystem, samt vilka handlingar som ska bevaras och vilka som får gallras.

Registrera dina publikationer

Alla författare vid universitetet ska registrera sina publikationer i databasen Göteborgs Universitets Publikationer (GUP). Informationen används som underlag till statistik och analys och gör universitetets forskning synlig.

Sidansvarig: Medarbetarportalens redaktion|Sidan uppdaterades: 2023-01-19
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/forskning/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2023-10-01

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?