Till startsida
Uppgradera inte datorn till macOS Sonoma om du använder statistikverktyget SPSS
Tisdag 03 oktober 15:41

Lönesamtal och lönesättande samtal

Lönesamtal

Lönesamtalet är ett utvärderande samtal mellan dig och din chef som genomförs inför lönerevisionen. Samtalet ska vara inriktat på faktorer och omständigheter av relevans för din löneutveckling. Eftersom lönesamtalet har olika benämningar beroende på vilken facklig tillhörighet medarbetaren innehar (lönesamtal eller lönesättande samtal 1) kallar vi det för utvärderande samtal i informationstexten nedan samt i stöddokumentet du finner längre ner på sidan.

Det utvärderande samtalets (lönesamtal/lönesättande samtal 1) primära syfte är att du som medarbetare,

  • får förståelse för på vilka grunder lönen sätts,
  • får återkoppling på din utförda arbetsinsats
  • får förståelse för sambandet mellan mål, arbetsinsats och lön

Vad påverkar lönen?

  • Ansvar
  • Arbetsuppgifternas svårighetsgrad
  • Övriga krav som är förenade med uppgifterna
  • Skicklighet och resultat vid utförandet av arbetsuppgifterna

Vad är ett utvärderande samtal (lönesamtal/lönesättande samtal 1)?

Som en del av det årliga lönearbetet ska lönesättande chef genomföra utvärderande samtal med samtliga medarbetare för att tydliggöra sambandet och skapa samsyn kring kopplingen mellan mål, arbetsresultat och lön.

Som huvudregel är det lönesättande chef, det vill säga den som har bäst kunskap om arbetsresultat och det som händer på arbetsplatsen, som ska genomföra detta utvärderande samtal. I undantagsfall kan samtalet vara delegerat till en annan chef/ledare då det inte alltid finns organisatoriska förutsättningar för lönesättande chef att genomföra alla samtal.

Syftet med samtalet är att följa upp och utvärdera arbetsprestation och resultat, med utgångspunkt i kända och definierade löne- eller bedömningskriterier, utifrån dina individuella mål och det ni kommit överens om i de senaste utvecklingssamtalen (se förenklat RALS-hjul nedan).

Såväl chef som medarbetare har ansvar att bidra till ett meningsfullt samtal präglat av öppenhet och respekt. Din chef, eller den som fått ansvaret delegerat till sig, kommer att kalla dig och samtidigt ge dig den information du behöver inför samtalet. Du ska delta i detta utvärderande samtal. Det är viktigt att du tar tillvara på detta tillfälle då du under samtalet får möjlighet att bemöta och komplettera chefens bedömning av arbetsprestation och resultat. Det är också ett tillfälle för dig att få svar på eventuella frågor om det generella löneläget för din verksamhet eller grupp.

Både utvecklingssamtalet och det utvärderande samtalet uppmanar till dialog mellan chef och medarbetare vilket skapar förutsättningar för delaktighet från medarbetarens sida i verksamhetsutvecklingen. Samtalen är på så sätt också en del i Göteborgs universitets arbetsgivarpolitik: att Göteborgs universitet ska utvecklas som en sammanhållen organisation och en attraktiv arbetsplats.

Förenklat årshjul

Metodstöd för utvärderande samtal (lönesamtal, lönesättande samtal 1)

För att skapa tydlighet om syftet med det utvärderande samtalet samt förutsättningar för en konstruktiv dialogen mellan lönesättande chef och dig som medarbetare finns ett stöddokument att läsa igenom inför det utvärderande samtalet. Här får du bland annat tips om vad du kan tänka på inför och under det utvärderande samtalet:

Metodstöd utvärderande samtal (lönesamtal, lönesättande samtal 1)Utgå också från dokumentet Lönepolicy och generella lönekriterier inför det utvärderande samtalet:

Lönepolicy och generella lönekriterierier (länk till styrdokument)

Lönesättande samtal

Från och med 2016 revideras lönerna för SACO-S medlemmar vid Göteborgs universitet enligt modellen lönesättande samtal. Det innebär att du i dialog med din chef kommer fram till ny lön.

Två samtal

Vid Göteborgs universitet tillämpas en modell där du träffar din lönesättande chef i två samtal. Vid det första samtalet diskuterar ni ditt bidrag till verksamheten och dess mål. Din och chefens bild av ditt arbete ska stämma överens.

Vid det andra samtalet meddelar din chef den nya lönen samt ger en motivering kopplat till lönebild och de samtal ni haft. Om lönen, trots samsyn gällande arbetsinsats och prestation, inte fullt motsvarar dina förväntningar är det viktigt att du får veta hur du kan påverka din lön framöver.

Personer
Sidansvarig: Personalenhetens webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2023-08-30
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/anstallning/lonesattning-och-lonerevision/lonesamtal-och-lonesattande-samtal/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Utskriftsdatum: 2023-10-04

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?