Till startsida

Friskvårdstimme och friskvårdsersättning

Göteborgs universitet vill uppmuntra sina medarbetares hälsomedvetande samt ge möjligheter till ett regelbundet aktivt deltagande i hälsofrämjande aktiviteter. Därför finns möjlighet att utnyttja friskvårdstimme och friskvårdsersättning.

Förhoppningen är att den personliga friskvården ska leda till ökat välbefinnande i arbetet, skapa en trivsam arbetsplats med god social gemenskap, ökad frisknärvaro samt förebygga och minska arbetsskador.

Friskvårdstimme

Alla medarbetare medges en friskvårdstimme i veckan för motion och/eller annan friskvård utan löneavdrag.

Du kan bara använda friskvårdstimmen under arbetstid. Du kan använda den när som helst under dagen under förutsättning att verksamheten tillåter det. Att till exempel inte närvara vid ett möte för att utnyttja friskvårdstimmen är inte möjligt.

Friskvårdsersättning

• Friskvårdsersättningen är max 2 000 kr per kalenderår och du kan få ersättning för många olika typer av friskvård. Ersättningen är skattefri.

• Friskvårdsersättning ska erbjudas samtliga anställda vid Göteborgs universitet oavsett anställningsform: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning, intermittent anställning, vikariat och doktorandanställning.

• Friskvårdsersättning ska erbjudas föräldralediga och sjukskrivna. Medarbetare som är tjänstlediga på heltid för arbete utanför Göteborgs universitet erhåller dock ingen friskvårdsersättning.

• Erbjudan om motion eller friskvård ska vara personlig och knuten till dig - inte till ett lag eller familjemedlem.

Huvudregel

Göteborgs universitet godkänner endast ersättning för det kalenderår då kostnaden är betald. Det innebär att ett köp du gjort 2023 ska också betalas ut som ersättning under 2023. Du behöver därför ansöka om ersättningen via Primula och få ärendet attesterat senast till decemberlönen aktuellt år.

Undantag från huvudregel

Om du har ett kvitto från november eller december aktuellt år, har du möjlighet att utnyttja kommande års friskvårdsbidrag. Exempelvis om du redan har beviljats maxbelopp för friskvårdsersättning det aktuella året eller inte rapporterat friskvården senast till december månadslön.

Exempel:
Du har klättrat under våren och har kvitton från flera besök i klätterhallen. I maj 2023 rapporterar du utläggen i Primula och får 2 000 kr i ersättning utbetalt med junilönen.

I december samma år erbjuder ditt gym ett rabatterat årskort som du köper. Eftersom du redan använt 2023 års friskvårdersättning kan du istället ansöka om ersättning för utlägget 2024. Du rapporterar ärendet och får det godkänt i Primula tidigast till januarilönen och senast till decemberlönen 2024.

Vilka friskvårdsaktiviteter som gäller för att få ersättning

Skatteverket publicerar inte längre någon lista över godkända friskvårdsaktiviteter. Det beror på att listan gick att uppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter. Att exempellistan tagits bort innebär inte att reglerna har ändrats. Läs mer om skatteverkets regler 

Göteborgs universitet följer Skatteverkets regler för friskvårdsbidrag.

Anställning

Anställd del av år

Bidragets storlek utgår i proportion till hur länge du har varit anställd under året. Om du till exempel har en tidsbegränsad anställning mindre än ett år, får du ersättning om 167 kronor per anställningsmånad innevarande år.

Exempel: Om du har du varit anställd 10 månader av ett år ersätts du med tio tolftedelar (10/12) av bidraget: 10 x 167 = 1670 kr.

Förlängs din anställning kan du skicka in ny ansökan om friskvårdsbidrag, dock max 2 gånger per år.

Deltidsanställd

Anställningens omfattningsgrad påverkar inte friskvårdsersättningens storlek. Deltidsanställda har rätt till 2 000 kr per år förutsatt att anställningen är under ett kalenderår.

Timavlönade/intermittent anställda

Om du är timavlönad/intermittent anställd behöver du ha arbetat minst 40 timmar per månad för att ha rätt till en tolftedel av maxbeloppet 2 000 kronor per månad.

För att få ersättning scannar du in originalkvitton in i Primula tillsammans med en timersättningsrapport. Institution granskar underlaget och betalar ut 167 kronor för varje månad som du har arbetat 40 timmar. Notera att huvudregel för friskvård även gäller för timavlönade, alltså att ersättning endast godkänns för det kalenderår då kostnaden är betald.

Ansökan i Primula

Ansökan om friskvårdsersättning gör du via ett ärende i Primula. Välj ”Resor/Utlägg” och sedan formuläret "1 Friskvård GU".

I ärendet behöver du bifoga inskannat eller avfotograferat originalkvitto, kontoutdrag för autogirobetalning och/eller betalningsintyg från friskvårdsleverantör.

Du behöver inte lämna in dina originalkvitton som pappershandlingar till din institution/motsvarande. Du ska dock kunna uppvisa underlaget i tre månader efter rapporteringstillfället i Primula.

När ärendet i Primula är attesterat av din chef utbetalas ersättningen du är berättigad till med nästkommande lön. Du kan ansöka om friskvårdsersättning max två gånger per år.

Kvitto/underlag

Ett kvitto ska alltid innehålla/uppge följande uppgifter:

  • Det ska framgå av kvitto/kontoutdrag/intyg att du är köpare
  • Säljarens namn och organisationsnummer
  • Vilken typ av friskvård det gäller
  • Erlagt belopp
  • Datum
  • Giltighetstid
  • Eventuell moms ska vara specificerad

Friskvård via app

Du kan även få ersättning för träningskort som köpts via mobilapp om säljande företags organisationsnummer och adress finns med på kvittot. Kvittot ska även innehålla information om priset för aktiviteten, eventuell specificerad moms, vilken typ av träningskort som köpts och att du är köpare av friskvården.

 

Mer information

Mer information om friskvårdsersättning hittar du på sidorna om personalfrågor för arbetsgivaren.

Sidansvarig: Personalenhetens webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2023-11-02
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/friskvard-och-friskvardsersattning/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2023-12-09

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?