Till startsida

Så kommer GU att arbeta med profilområden

Nyhet: 2022-06-22


Vilka områden ska utses till särskilda forskningsprofiler vid GU? Den frågan kommer att utredas i höst.
Men mycket är fortfarande oklart, exempelvis hur bedömningen ska gå till och hur mycket pengar det egentligen handlar om.

Det är de medel som idag fördelas efter bibliometri och externa anslag som i det nya systemet istället ska gå till starka profilområden, förklarar Carina Mallard, vicerektor för forskning.

– I september förra året skickade fakulteterna in 19 förslag på profilområden till Forskningsnämnden. Nu pågår arbete med att uppdatera, omarbeta och eventuellt slå samman några av förslagen, vilket fakulteterna ska ha gjort senast den 19 september.

Efter att Forskningsnämnden gjort en sammanställning ska förslagen rangordnas. Arbetet görs av fakulteterna och av universitetets International Advisory Board enligt tre kriterier: forskningens vetenskapliga kvalitet, kvaliteten på samverkan med det omgivande samhället samt hur väl profilområdena stämmer överens med lärosätets strategiska arbete för ökad kvalitet i forskning och samverkan.

I mitten av oktober ska Forskningsnämnden och Ledningsrådet väga samman de olika rangordningarna och enas om ett förslag som rektor sedan fattar beslut om, berättar Carina Mallard.

– I januari nästa år ska lärosätena skicka in en kortfattad beskrivning av inriktningarna på profilområdena till VR. Detta ska sedan ska ligga till grund för tillsättandet av en internationell panel på tio personer som ska betygsätta alla förslag. Också lämpliga sakkunniga, som ska bistå expertpanelen, kommer att utses.

En fullständig ansökan ska skickas till Vetenskapsrådet någon gång under våren. Sedan ska expertpanelen ta ställning till ansökningarna enligt de tre bedömningsgrunderna som betygsätts enligt en tregradig skala. Att få högsta betyg enligt alla tre kriterierna innebär alltså 9 poäng.

– Lärosätenas profilområden bedöms var för sig; det handlar alltså inte om att jämföra de olika lärosätena med varandra eller om att rangordna de enskilda profilområdena sinsemellan. I december 2023 sammanställs panelens yttrande och i januari 2024 ska Vetenskapsrådet skicka in ett förslag till regeringen på vilka satsningar som bör göras.

Även om det finns en process för hur ansökningarna kommer att hanteras är fortfarande mycket oklart, påpekar Carina Mallard.

– Dels vet vi inte hur många profilområden ett brett och stort lärosäte som GU kan få, även om vi tror att det blir cirka fem. Dels är budgetramarna oklara. Enligt tidigare information handlar det om cirka 500 miljoner kronor per år som ska fördelas på de olika lärosätena, men om det är fråga om nya pengar eller om en omfördelning av de fakultetsmedel vi redan får är oklart. Vi vet heller inte om medlen delas ut per lärosäte, oavsett hur många profilområden lärosätet får, eller om medlen tilldelas varje profilområde, vilket alltså i så fall gynnar de lärosäten som får många områden.

Till detta kommer andra omständigheter som ökar osäkerheten, som riksdagsvalet i september samt allvarliga händelser ute i världen som helt kan förändra förutsättningarna för regeringens satsningar på forskning.

Fakta om profilområden

Regeringens satsning på profilområden innebär en ny modell för kvalitetsbaserad fördelning av forskningsanslag. Det handlar om strategiska satsningar av högsta kvalitet som lärosätena själva definierar. Det är Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova som utvecklat modellen.
Ansökningarna kan avse både nya och etablerade områden. De bedöms av en internationell panel enligt tre kriterier:
forskningens vetenskapliga kvalitet, kvaliteten på samverkan med det omgivande samhället samt hur väl profilområdena stämmer överens med lärosätets strategiska arbete för ökad kvalitet i forskning och samverkan.

Målet är att modellen införs 2024. Planen är att utvärdera satsningen efter 6–7 år.

Tidplan vid Göteborgs universitet

19 september: Sista datum för fakulteterna att lämna in omarbetade förslag på profilområden.
26 september–18 oktober: Varje fakultet samt GU:s International Advisory Board rangordnar de profilområdesförslag som kommit in.
18–27 oktober: Forskningsnämnden och Ledningsrådet väger samman rangordningarna och lämnar förslag till beslut.
27 oktober: Rektor fattar beslut, därefter förbereds ansökan.
Januari 2023: Kortfattad ansökan skickas till Vetenskapsrådet.
Våren 2023: Fullständig ansökan skickas till VR.
Våren 2024: Regeringen fattar beslut.

AV:

Sidansvarig: Medarbetarportalens redaktion|Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/nyheter-detalj//sa-kommer-gu-att-arbeta-med-profilomraden.cid1751318?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2022-08-15

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?