Go to start page
Do not upgrade your computer to macOS Sonoma if you are using the statistical tool SPSS
Tuesday 03 October 15:41

Göteborgs universitet utreder oredlighetsärende åt KI

News: Aug 16, 2018

Karolinska institutet (KI) har tagit emot en anmälan gällande misstänkt oredlighet i forskning. På grund av att anmälan rör en person i ledningen har KI vänt sig till Göteborgs universitet med en förfrågan om att utreda och handlägga anmälan.

Nu har lärosätena skrivit under en överenskommelse som sätter ramarna för hur det ska gå till.

– Vi kommer att bistå med kompetens och genomföra en utredning, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet. Ett utlåtande ska tas fram med motivering och slutsats kring frågan om oredlighet i forskning.

Utlåtandet kommer när det är klart att lämnas över till Karolinska institutet för vidare hantering och beslut. 

BY:

Originally published on: www.gu.se

Page Manager: Staff Portal|Last update: 8/16/2018
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://medarbetarportalen.gu.se/News/nyheter-detalj//goteborgs-universitet-utreder-oredlighetsarende-at-ki.cid1578487?languageId=100001&skipSSOCheck=true
Print date: 2023-10-04

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?