Go to start page
Maintenance work on GU Play on Saturday 27 February. More information on GU Play's website.
Tuesday 23 February 12:58

Göteborgs universitet inleder fördjupat samarbete med Göteborgs Stad och Chalmers

News: Mar 11, 2020

Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Chalmers är på väg att inleda ett fördjupat samarbete. En avsiktsförklaring har tagits fram. Under året är ambitionen att fortsätta diskussionerna för att hitta former för nya konkreta samverkansprojekt mellan parterna.

Göteborgs Stads kommunstyrelse godkände den 26 februari den avsiktsförklaring som en arbetsgrupp från de tre parterna tagit fram. Rektor Eva Wiberg avser att inom kort, tillsammans med Göteborgs Stads stadsdirektör Eva Hessman och Chalmers rektor Stefan Bengtsson underteckna avsiktsförklaringen.

Utgångspunkten är att ”genom denna avsiktsförklaring skapa förutsättningar för ett fortsatt och fördjupat samarbete med fokus på långsiktig kunskaps- och kompetensförsörjning. Syftet är att säkerställa och utveckla Göteborgs position som en ledande och attraktiv kunskapsregion i Europa.”

Pågående samarbeten påverkas inte

Göteborgs universitet har redan en omfattande och framgångsrik samverkan med såväl Göteborgs Stad som Chalmers. Dessa samarbeten berörs inte av processen kring att initiera ett övergripande partnerskap. Syftet med avsiktsförklaringen, och kommande arbete kring den, är att hitta nya möjligheter till samverkan utifrån fyra temaområden: Stadsutveckling, Välfärdsfrågor, Ett fossilfritt Göteborg, Demokrati och styrning.
 

BY:

Page Manager: Staff Portal|Last update: 3/11/2020
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://medarbetarportalen.gu.se/News/nyheter-detalj//goteborgs-universitet-inleder-fordjupat-samarbete-med-goteborgs-stad-och-chalmers.cid1678786?languageId=100001&skipSSOCheck=true
Print date: 2021-02-24

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?