Go to start page

Göteborgs universitet i Almedalen 2019

News: Jun 18, 2019

Nu närmar sig en ny Almedalsvecka och Göteborgs universitet medverkar som en av parterna bakom Västsvenska arenan i Almedalen för åttonde året i rad. Fokus för vårt program ligger på forskning inom aktuella samhällsfrågor så som integration, äldreomsorg och sjukvård.

Det är sex centrumbildningar eller institut vid Göteborgs universitet som arrangerar seminarier på Västsvenska arenan 2019. En av dem är Centrum för Global Migration (CGM) som presenterar forskning om vilka konsekvenser kravpolitik för medborgarskap kan få för integrationen.

Andrea Spehar, föreståndare för CGM, varför åker ni till Almedalen?

– För att debatten om migration och integrationspolitik måste nyanseras och grundas på fakta. I den politiska debatten riktas sökarljuset ofta efter enkla och snabba lösningar på komplicerade migrations- och integrationsproblem. Av olika skäl tycks forskning spela en underordnad roll i såväl den offentliga debatten som i policyutformningen på området. Almedalen är en bra arena för att nå ut med kunskap till allmänheten, media och politiker.

Vad hoppas ni få ut av medverkan?

– Medborgarskapskrav är en högaktuell politisk fråga. Vissa politiska krafter i Sverige förespråkar språkkravet för medborgarskap som en åtgärd som ska lösa alla problem med integrationen. Erfarenheter från andra länder visar dock att det inte finns ett självklart samband mellan språkkrav och integration. Vi hoppas att nå ut med mer nyanserad kunskap gällande konsekvenser av införandet av språktester och andra krav för medborgarskap i olika Europeiska länder.

Livesändning från Västsvenska Arenan

Förutom programmet på Västsvenska arenan så medverkar ett flertal medarbetare från Göteborgs universitet som sakkunniga i andra arrangörers program under Almedalsveckan och med egna arrangemang på andra arenor. Mer information om Göteborgs universitet i Almedalen finns på www.gu.se/almedalen

Alla seminarium på Västsvenska arenan kommer att livesändas från Västsvenska arenans Facebook-sida. Länk till livesändningarna läggs upp i efterhand på www.gu.se/almedalen.

BY:

Page Manager: Staff Portal|Last update: 6/18/2019
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://medarbetarportalen.gu.se/News/nyheter-detalj//goteborgs-universitet-i-almedalen-2019.cid1633315?languageId=100001&skipSSOCheck=true
Print date: 2019-12-16

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?