Till startsida

Det nya biblioteket ska göra universitetet mer synligt

Nyhet: 2021-05-20

De sju arkitektförslagen för nytt universitetsbibliotek presenterades våren 2020.

De sju arkitektförslagen för nytt universitetsbibliotek presenterades våren 2020.

Våren 2019 utlystes en arkitekttävling för ett nytt universitetsbibliotek vid Näckrosen. Nu börjar det dra ihop sig för tävlingens avslutande och att ett vinnande arkitektkontor ska offentliggöras.
– Ett nytt universitetsbibliotek handlar om hela universitetets behov av såväl forsknings- och studiemiljöer som att göra universitetet synligt och närvarande i staden, säger Morgan Palmqvist, överbibliotekarie vid Göteborgs universitet.

Inom kort ska vinnaren i arkitekttävlingen offentliggöras. Vilket arkitektkontor som får uppdraget att arbeta vidare med gestaltningen av det nya universitetsbiblioteket vid Näckrosen är än så länge en väl förborgad hemlighet. Men utifrån de sju skissförslag som presenterats, står en sak klar: det nya universitetsbiblioteket kommer att synas.

För utvecklingen av Göteborg som kunskapsstad är det viktigt att vi faktiskt också visar att vi har ett stort universitet.

– Göteborg en av landets starkaste arbetsmarknader, men vi kan inte bara vara en industri- eller evenemangsstad. För utvecklingen av Göteborg som kunskapsstad är det viktigt att vi faktiskt också visar att vi har ett stort universitet. Synligheten är viktig, och det är viktigt att vi närvarar på rätt plats i staden. Det handlar om att skapa attraktiva miljöer, att akademin inte ska gömma sig, och en långsiktig överlevnad för vetenskapen, säger Morgan Palmqvist.

Bättre studiemiljöer

Morgan Pamlqvist, överbibliotekarie. Foto: Johan WingborgMorgan Palmqvist är överbibliotekarie vid Göteborgs universitet, och är som sådan projektägare för det strategiska lokalprojektet. Han understryker att det nya universitetsbiblioteket vid universitetsområdet Näckrosen i första hand inte handlar om nya lokaler för UB.

– Det nya universitetsbiblioteket ingår i en treenighet tillsammans med nya Humanisten och den nya byggnaden för Konstnärliga fakulteten. Och i och med den nya byggnaden frigörs även ytor i våra andra bibliotek till förmån för fler studieplatser. Det här är ett sätt att ta ansvar för studenternas studiemiljö. Vi har ganska dåliga och slitna miljöer, vissa studiegrupprum ligger under jord vilket såklart egentligen är helt oacceptabelt.

Automatiserat magasin ska öka tillgängligheten

Lokalerna i Humanistiska biblioteket dras med såväl ohyra som fuktproblem, och är därmed undermåliga för en säker lagring av ovärderliga samlingar. I projektet har man tittat på alternativet att bygga upp ett externt magasin, men det skulle varken bli billigare, effektivare eller hållbart. Ett externt magasin skulle heller inte uppfylla bibliotekets uppdrag att tillgängliggöra sina samlingar. I stället planeras det för ett automatiserat magasin, ett höglager, som ska rymma bibliotekets samlingar och automatisera in- och utlåningen. Förutom att effektivisera förvaringen, ska det automatiserade magasinet bidra till att göra samlingarna mer tillgängliga för studenter, forskare och allmänhet. Lösningen finns ännu inte på något bibliotek i Sverige, däremot bland annat i Norge och USA.

Effektivisering av biblioteken

En central fråga i samtliga strategiska lokalprojekt, är finansieringen. Nya lokaler i centrala Göteborg innebär ofrånkomligen en ökad lokalkostnad jämfört med i dag, även om dagens lokalkostnader per kvadratmeter vid jämförelser med andra lärosäten runt om i landet är låga.

– Universitetsbiblioteken är gemensamt finansierade genom en OH-kostnad. Dessa nya ytor gör vi till hundra procent för universitetets studenter och forskare. Biblioteket vid Näckrosen ingår också i ett sammanhang och i planeringen ser vi exempelvis till att inte dubblera ytor som redan finns i nya Humanisten eller som planeras in i byggnaden för Konstnärliga fakulteten. Det blir också en effektivisering att rymma tre bibliotek i ett, säger Morgan Palmqvist.

Inom Universitetsbiblioteket förbereder man sig nu inför att projektet ska gå in i nästa skede i planerings- och byggprocessen, det så kallade programskedet. Dessutom pågår ett intensivt planeringsarbete för att lösa ersättningslokaler för såväl samlingar som personal för dem som i dag har sin arbetsplats på Humanistiska biblioteket samt Biblioteket för musik och dramatik i Artisten.

Tidplan

  • Planerad flyttstart från nuvarande Biblioteket för musik och dramatik: sommaren 2022
  • Planerad flyttstart från nuvarande Humanistiska biblioteket: våren 2023
  • Rivning och förberedande arbeten planeras att påbörjas sommaren 2024
  • Planerad byggstart: våren 2025
  • Planerad inflyttning: sommaren 2028

Fakta

  • Ska rymma nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket, Biblioteket för musik och dramatik, universitetets arkiv samt andra funktioner inom Universitetsbiblioteket. I byggnaden kommer det även finnas lokaler för externa aktörer.
  • Fastighetsägare Akademiska Hus
  • Parallellt med universitetets och Akademiska Hus planeringsarbete, arbetar Göteborgs Stad med en ny detaljplan.
  • Lokalarea ca 12 000 kvadratmeter.

Läs mer

Nytt universitetsbibliotek vid Näckrosen (gu.se)

Strategiska lokalprojekt vid Göteborgs universitet (Medarbetarportalen)

AV:
031-786 63 66

Sidansvarig: Medarbetarportalens redaktion|Sidan uppdaterades: 2021-05-20
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/nyheter-detalj//det-nya-biblioteket-ska-gora-universitetet-mer-synligt.cid1720116?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2024-02-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?