Till startsida

Centrala etikprövningsnämnden yttrar sig om pågående oredlighetsärende

Nyhet: 2018-03-20

Vid Göteborgs universitet pågår sedan två år flera utredningar om misstänkt forskningsfusk vid Sahlgrenska akademin. Det nu aktuella ärendet rör misstänkta felaktigheter i tio vetenskapliga artiklar. Centrala etikprövningsnämnden anser i ett yttrande att det är fråga om oredlighet i forskning och att åtta av artiklarna bör dras tillbaka.

Det var i början av 2016 som Sahlgrenska akademins dåvarande dekan Olle Larkö anmälde ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning till rektor. Anonyma kommentarer på webbplatsen PubPeer pekade ut tio artiklar där forskare misstänktes ha fabricerat, förvanskat och förväxlat ett stort antal bilder. Kort därefter anmäldes ytterligare två artiklar av delvis samma forskare med misstanken att det saknades etiska tillstånd.

De två etikärendena avgjordes 24 mars 2017. Dåvarande rektor Pam Fredman beslutade att det förekommit oredlighet i de båda fallen.

Utredning pågår

Det nu aktuella ärendet handlar alltså om de tio vetenskapliga artiklarna, publicerade av en grupp forskare, merparten vid Sahlgrenska akademin. Det är Rådet för ärenden om utredning av misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utredningsarbete, kallat Oredlighetsrådet, som på uppdrag av rektor utreder misstänkt oredlighet vid universitetet.

Under pågående utredning kan ett lärosäte hämta in yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet, vilket Göteborgs universitet gjorde i början av maj 2017 efter begäran från den professor som företräder den anmälda verksamheten.

Expertgruppens yttrande

Den 16 mars i år inkom expertgruppen vid CEPN med sitt yttrande till universitetet. Expertgruppen anser att det förekommit bildmanipulationer i åtta av tio granskade artiklar, att detta utgör vetenskaplig oredlighet och att artiklarna därför bör dras tillbaka.

Expertgruppen anser vidare att alla artikelförfattarna är ansvariga för felaktigheterna, men att det faller ett tyngre ansvar på forskningsledarna och i synnerhet på den professor som står som seniorförfattare och korresponderande författare för samtliga tio anmälda artiklar. Expertgruppen har dock förståelse för att de mer juniora forskarna har stått i en beroendeställning till forskningsledarna, vilket ses som en förmildrande omständighet.

Den fortsatta processen

Det som händer nu är att CEPN:s samt ytterligare en extern bedömares yttranden skickas till de GU-anknutna forskarna som berörs av utredningen. De har cirka tre veckor på sig att komma in med synpunkter. Oredlighetsrådet kommer därefter att fastställa sitt ställningstagande i form av ett utlåtande till rektor, som sedan fattar beslut i ärendet.

Viktigt att notera är att det inte är universitetet som beslutar om vetenskapliga artiklar ska dras tillbaka eller inte. Om rektors beslut är att oredlighet föreligger kommer de aktuella tidskrifterna att informeras om beslutet.

Du kan läsa yttrandet på Centrala etikprövningsnämndens hemsida.

AV:
031-786 6390

Sidansvarig: Medarbetarportalens redaktion|Sidan uppdaterades: 2018-03-21
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/nyheter-detalj//centrala-etikprovningsnamnden-yttrar-sig-om-pagaende-oredlighetsarende.cid1560587?utm_campaign=cmp_821801&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2019-03-18

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?