Till startsida
Många phishingmail i omlopp just nu - var uppmärksam och kontrollera avsändaren
Tisdag 27 september 12:06
 • Vaccination mot covid-19

  Kan arbetsgivaren kräva att jag vaccinerar mig?

  Nej, det kan arbetsgivaren inte göra. Arbetsgivaren har inte heller rätt att kräva information om du har vaccinerat dig och orsakerna bakom ditt beslut. Arbetet på arbetsplatsen kommer att planeras utifrån verksamhetens behov i enlighet med gällande riktlinjer, oberoende av om medarbetare är vaccinerade eller inte.

  Får jag vaccinera mig mot covid-19 på arbetstid?

  Ja. Till skillnad mot vad som gäller för vaccinationer generellt kan du som medarbetare vid Göteborgs universitet vaccinera sig mot just covid-19 under arbetstid utan löneavdrag. Ledigheten ska stämmas av med berörd chef innan besöket för att verksamheten inte ska påverkas negativt.

  Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

  Jag vill vaccinera mig mot covid-19, men saknar svenskt personnummer. Hur gör jag?

  Alla som bor i Sverige och är över 12 år erbjuds kostnadsfri vaccination mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. På 1177.se kan du läsa mer om när och hur du kan vaccinera dig, samt söka fram vaccinationsmottagning för att boka tid.

  Läs mottagningens information noga innan du bokar. Om du inte har möjlighet att boka en tid digitalt kan du ringa till mottagningen.

  Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

  Vaccinationstider covid-19 i Västra Götaland (Västra Götalandsregionen)

  Kan jag få ett vaccinationsbevis om jag saknar svenskt personnummer?

  Om du är vaccinerad i Sverige, men saknar personnummer eller samordningsnummer, så kan du få ett vaccinationsbevis genom att kontakta vården i den region där du har vaccinerats.

  Tjänsten finns tillgänglig sen januari 2022, men OBSERVERA att regionerna har olika startdatum.

  Vaccinationsbevis registrerat på reservnummer (eHälsomyndigheten)

 • Riskgrupp

  Var kan jag läsa mer om riskgrupp och covid-19?

  Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket har bra information.

  Information till riskgrupper om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

  För dig som tillhör riskgrupp (Försäkringskassan)

  Om du tillhör riskgrupp (Arbetsmiljöverket)

  Jag tillhör en riskgrupp och är orolig för att vara på arbetsplatsen. Kan jag fortsätta att arbeta hemma?

  Tala med din chef. Nu när rekommendationerna om hemarbete inte längre finns kvar, finns inte lika stora möjligheter att arbeta hemifrån.

  Om du har ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19 ska arbetsgivaren bedöma behoven av arbetsanpassning och vidta lämpliga anpassningsåtgärderna. Medarbetare som tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör efter överenskommelse med närmaste chef, så långt det är möjligt, fortsätt beredas möjlighet till tillfälligt hemarbete. Om det inte går att anpassa ditt nuvarande arbete kan det vara aktuellt med delvis andra arbetsuppgifter.

  Socialstyrelsen: Riskgrupper

  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller

  Jag är gravid och undrar vad som gäller för min arbetsmiljö?

  Som alltid gäller att din chef ansvarar för att göra en individuell, dokumenterad riskbedömning för den som är gravid, nyligen fött barn eller som ammar. Riskbedömningen ska göras så fort chefen får kännedom om förhållanden enligt ovan.

  Läs mer:

  Arbetsmiljö A-Ö, om gravida och ammande arbetstagare

  Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan)

  Graviditet och amning (Arbetsmiljöverket)

  En person jag bor med tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att vara hemma för att undvika att smitta?

  Medarbetare som sammanbor med person i riskgrupp ska tala med sin chef. Och efter överenskommelse med närmaste chef, så långt det är möjligt, fortsätt beredas möjlighet till tillfälligt hemarbete, detta under förutsättning att det är lämpligt med tanke på arbetsuppgifterna. Om det inte går att anpassa ditt nuvarande arbete kan det vara aktuellt med delvis andra arbetsuppgifter.

 • Vid sjukdom, misstänkt eller bekräftad covid-19

  Vad gäller om jag eller någon som jag bor tillsammans med blir sjuk?

  Folkhälsomyndigheten har aktuell information om vad du ska göra om du känner dig sjuk och har symptom som kan bero på covid-19.

  Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

  Jag misstänker att jag kan ha utsatt någon för smitta när jag befunnit mig på universitetet. Behöver jag meddela min chef detta?

  Om du misstänker att du kan ha utsatt någon på universitetet för smitta, oavsett anledning till din misstanke, informera din chef. Chefen kan då ta ställning till eventuella åtgärder på arbetsplatsen. 

  Vid sjukdom eller smitta

  Jag misstänker att jag har smittats med covid-19, men saknar svenskt personnummer. Hur gör jag för att testa mig?

  Även du som inte har svenskt personnummer har rätt att bli testad för covid-19 utan kostnad. Uppgifter om vårdcentraler som genomför dessa tester hittar du på 1177.se. Du som inte har svenskt personnummer kan dock inte boka tid via 1177.se utan måste ringa till vårdcentralen för att boka en tid.

  Provtagning för covid-19 i Västra Götaland (1177.se)

  Jag har blivit kontaktad av en student som misstänker att hen kan ha utsatt någon för smitta när studenten befunnit sig på universitetet. Vad ska jag göra nu?

  Studenter ansvarar på samma sätt som medarbetare för att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om de är sjuka och har symtom som kan bero på covid-19.

  Medarbetare som blivit kontaktad av en student som misstänker att hen kan ha utsatt någon på universitetet för smitta ska, i dialog med studenten, avgöra om någon på universitetet bör bli informerad. Det kan, beroende på den aktuella situationen, vara lämpligt att informera kursledare och/eller prefekt vid berörd institution. Kom överens med studenten om vem som ska informera vem.

  Vid sjukdom eller smitta

 • Ersättning, sjukfrånvaro och vab

   

  Vilka coronarelaterade ersättningar kan jag ansöka om?

  Från och med 1 april 2022 upphörde de tillfälliga ersättningarna och åtgärderna som infördes under pandemin:

  • Ersättning för karens
  • Ersättning för riskgrupper
  • Ersättning för personer som avstår från arbete för att inte smitta närstående som tillhör en riskgrupp
  • Ersättning för vab vid skolstängning på grund av covid-19
  • Ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka.

  Det går fortfarande att ansöka om ersättning för dagar innan 1 april 2022. Information om vad som gäller hittar du på Försäkringskassans samlade info om coronaviruset.

 • Tenta och examination

  Vad gäller för tentamen i skrivsal vårterminen 2022?

  Från och med vårterminen 2022 sker tentamen i skrivsalen i enlighet med den rutin som gällde före pandemin, men fortsatt med vissa åtgärder för att motverka smittspridning. Det finns inte längre möjlighet att genomföra digital salstentamen (DISA) i hemmiljö.

  Examination (Medarbetarportalen)

  Åtgärder för att motverka smittspridning i skrivsalarna (Studentportalen)

  Var hittar jag information som rör examination och tentamensservice?

  I den studieadministrativa handboken för grundnivå och avancerad nivå finns en sektion om examination och tentamensservice.

 • Bevarande av handlingar med uppgifter om covid-19

  Vad gäller rörande bevaring och diarieföring kopplat till covid-19?

  Riksarkivet uppmanar statliga myndigheter att bevara handlingar som innehåller uppgifter om corona eller som på olika sätt belyser hur covid-19 påverkar verksamheten. Dokumentation från den här tiden är att anse som samhällsviktig information som är viktig både för verksamheten och till nytta för framtida forskning. Den utgör dessutom en del i bilden av hur Sverige som helhet hanterat krisen. Läs mer på sidorna om diarieföring och arkivering:

  Bevarande med anledning av covid-19

 • Resor i tjänsten och privat

  Vad gäller för tjänsteresor?

  Universitetet har inte längre några särskilda rekommendationer vad gäller tjänsteresor, men UD:s reserekommendationer ska alltjämt följas avseende resor i tjänsten. Precis som vanligt ska en tjänsteresa alltid bestämmas i samråd med prefekt/motsvarande.

  Vad gäller för privata resor?

  Göteborgs universitet kan inte styra över dina privata resor. Det är däremot viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller i det aktuella landet innan du reser.

  Om du hamnar i karantän i ett annat land och inte kan ta dig tillbaka till Sverige efter att semestern är slut så står du inte till arbetsgivarens förfogande för arbete. Du kan då behöva ansöka om fortsatt semester alternativt tjänstledighet utan lön. Blir du sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt. Tänk på att se över ditt privata försäkringsskydd.

 • Mer information om covid-19
Sidansvarig: Medarbetarportalens redaktion|Sidan uppdaterades: 2022-08-23
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/coronaviruset/?selectedSegment=mer-information-om-covid-19&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=https%3A%2F%2Fmedarbetarportalen.gu.se%2FNews%2Fcoronavirus%2F%3FlanguageId%3D100001%26selectedSegment%3Dmer-information-om-covid-19%26skipSSOCheck%3Dtrue&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2022-09-28

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?