Till startsida
Det är just nu problem att logga in på GUprint med GU-kort och pinkod. Felsökning pågår.
Måndag 27 september 10:01

Forskningsnämnden

Forskningsnämnden är ett beredande och rådgivande organ till rektor och har som huvudsakligt uppdrag att behandla strategiska forsknings- och samverkansfrågor och därigenom bidra till att utveckla forskning med hög internationell kvalitet.

Vidare ingår det i nämndens uppdrag att stimulera intern och extern samverkan samt att bidra till att synliggöra forskningens betydelse och relevans.

Nämnden ska verka för ett ändamålsenligt och effektivt nyttjande av forskningsinfrastruktur genom samverkan över fakultets- och institutionsgränser samt genom nationellt och internationellt samarbete med andra lärosäten. Rektor kan besluta att nämnden ska hantera och ansvara för ytterligare frågor relevanta för universitetets forskning.

Forskningsnämndens uppdrag

  • Initiera, bevaka och bereda fakultetsöverskridande strategiska forsknings- och, för forskningen relevanta, samverkansfrågor inom universitetet.
  • Bevaka och aktivt stödja forskningens internationalisering.
  • Initiera och stödja åtgärder som syftar till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av universitetets forskning. I detta ingår att beakta jämställdhet, hållbar utveckling och forskningsetiska perspektiv.
  • Verka för effektiv samordning och utveckling av forskningsinfrastruktur inom universitetet, nationellt och internationellt.

Sammansättning, utseende och mandatperiod

Forskningsnämndens ledamöter är företrädare för fakulteterna, utsedda av fakultetsstyrelserna.

Därutöver ingår i nämnden en ordförande utsedd av rektor. Rektor kan även utse andra personer till nämnden. Rektor utser en vice ordförande bland nämndens ledamöter.

Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter som utses av studenterna.

Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt. Mandatperioden för nämndens ledamöter är tre år. Mandatperioden för studentrepresentanterna är ett år.

Mötestider 2021

Mötestider 2020

Mötestider 2019

 

Kontaktinformation forskningsnämnden

Ordförande
Carina Mallard, vicerektor med ansvar för forskningsfrågor

Vice ordförande
Torbjörn Lundh, vicerektor med ansvar för samverkansfrågor

Sekreterare
Jenny Lindström, Forsknings- och innovationskontoret

Ledamöter

Carina Mallard, ordförande
Torbjörn Lundh, vice ordförande
Henric Benesch, KFS
Lena Carlsson Ekander, SA
Kristian Daneback, SFS
Rebecka Jörnsten, NFS
Jan Ljungberg, ITFS
Gun-Britt Wärvik, UFS
Ola Olsson, HhFS
Malin Petzell, HFS

Företrädare för studenter:
Mattias Erhardsson, GUDK
Isabelle Simonsson, doktorandrådet på CMB

Adjungerade:
Erik Boström, UB
Sigri∂ur Beck, Forsknings- och innovationskontoret
Jenny Odén, Ekonomienheten
Eric Pålsson, Saco-S

Sidansvarig: Universitetsledningens stab|Sidan uppdaterades: 2021-09-23
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/forskningsnamnden/?languageId=100000&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Utskriftsdatum: 2021-09-27

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?