Till startsida
Det är just nu problem att logga in på GUprint med GU-kort och pinkod. Felsökning pågår.
Måndag 27 september 10:01

JiGU: Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet

Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet.

Programperioden 2016-2019 är avslutad,
men JiGU fortsätter

Genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) har de statliga lärosätena tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping haft ett särskilt uppdrag från regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 2016-2019.

Programperioden har slutförts och en slutrapport har författats och redovisats på rektors strategimöte den 11 maj 2020. Erfarenheterna från arbetet har sammanställts i en slutrapport som har diskuteras vid rektors ledningsråd och rektors strategimöte. Rapporten finner du här:

Fortsättning av JiGU - jämställdhetsintegrering
på Göteborgs universitet

Slutrapporten beskriver övergripande planering och genomförande, förutsättningar för arbetet, återkommande problem som har identifierats i verksamheten, hur förändringsarbetet har organiserats och vilka aktiviteter som har genomförts. Slutrapporten ger också förslag på hur arbetet med jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet ska bedrivas framöver.

JiGU, fortsättning på Göteborgs universitet

I regeringens regleringsbrev för 2020 instrueras alla lärosäten att fortsätta arbeta med jämställdhetsintegrering. På Göteborgs universitet kommer arbetet att bedrivas primärt inom tre fokusområden (klicka på de tre rubrikerna nedan för att läsa mer).

  1. Arbete med frågor som rör kön och
    jämställdhet i innehållet för utbildningen
  2. Fördelning av forskningsmedel
  3. Kompetensförsörjning

Ansvar för fortsatt arbete

Hela verksamheten ansvarar för att integrera och driva arbetet med de tre fokusområden i sin ordinarie verksamhetsplanering (i den mån verksamheten innefattas) samt likabehandlingsplaner.

Tillgång till framtaget material under programperioden

Personalenheten har övergripande samordningsansvar för fortsättningen av JiGU-uppdraget, inom ramen för likabehandlingsarbetet.

Välkommen att kontakta personalenheten via HR-supporten om ni önskar tillgång till framtaget material eller har ytterligare frågor. Kontaktformulär till HR-supporten finner ni via länken till höger på denna sida.

Läs mer

Jämställdhetsperspektiv i utbildningen
Här finner du exempel på hur jämställdhetsperspektiv kan integreras i utbildningen samt hur olika institutioner arbetar för att motverka underrepresenterat kön i utbildningen.
Goda exempel - jämställdhetsperspektiv i utbildningenGoda exempel - Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetspolicy vid revidering och fastställande av nya kurs- och utbildningsplaner och allmäna studieplaner
Forskningsöversikt: sexuella trakasserier i akademin

Vetenskapsrådet har med anledning av #metoo tagit fram en forskningsöversikt som ger en aktuell bild av den forskning som finns i norden och internationellt om sexuella trakasserier i akademin. Författarna är Fredrik Bondestam och Maja Lundqvist vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Forskningsöversikt: sexuella trakasserier i akademin

Pilotinstitutionernas erfarenheter
Ta del av några av pilot-institutionernas erfarenheter av arbetet med jämställdhets- integrering.

Pilotinstitutionernas erfarenheter

HR-support

Stöd och råd i personalfrågor för chefer och HR-stöd.

Sidansvarig: Martin Thulin|Sidan uppdaterades: 2020-05-27
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/jamstalldhetsintegrering/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2021-09-27

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?