Till startsida

Frågor och svar till medarbetare om covid-19

På den här sidan hittar du frågor och svar om covid-19 riktade till medarbetare vid Göteborgs universitet.

Frågor och svar om covid-19 riktade till studenter hittar du i Studentportalen

Senaste uppdateringarna

8 juni: Ny fråga i kategori Tenta och examination, Vad gäller för tentamen i skrivsal höstterminen 2021?

3 juni: Nya frågor och svar i kategorierna Möten, besök och evenemang samt Forskning och disputation, med anledning av nya deltagartak i och med steg 1 i regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Frågor och svar

 

 • Vaccination

  Jag är vaccinerad, kan jag återvända till arbetsplatsen?

  Nej, gällande restriktioner ska följas. Alla medarbetare ska arbeta hemifrån om inte närmaste chef har medgett att arbete behöver ske på arbetsplatsen. I dagsläget finns inga särskilda rekommendationer för medarbetare som är vaccinerad.

  Får jag vaccinera mig mot covid-19 på arbetstid?

  Ja. Medarbetare ska ges möjlighet att vara lediga utan löneavdrag för att vaccinera sig mot covid-19. Ledigheten ska stämmas av med berörd chef innan besöket för att verksamheten inte ska påverkas negativt, till exempel tvingas stänga.

  Jag vill vaccinera mig mot covid-19, men saknar svenskt personnummer. Hur gör jag?

  Alla som bor i Sverige och är över 18 år erbjuds kostnadsfri vaccination mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. På 1177.se kan du läsa mer om när och hur du kan vaccinera dig, samt söka fram vaccinationsmottagning för att boka tid.

  Läs mottagningens information noga innan du bokar. Om du inte har möjlighet att boka en tid digitalt kan du ringa till mottagningen.

  Läs mer:

  När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19 (1177 Vårdguiden)

  Vaccinationstider covid-19 i Västra Götaland (Västra Götalandsregionen)

  Sök fram vaccinationsmottagning (1177.se)

  Vem erbjuds vaccin mot covid-19? (Folkhälsomyndigheten)

 • Vid sjukdom, misstänkt eller bekräftad covid-19

  Jag är bara lite snuvig men har arbetsuppgifter som jag inte kan göra hemifrån. Kan jag gå till jobbet ändå?

  Nej. Stanna alltid hemma vid minsta förkylningssymptom. Om du har förkylningssymptom ska du låta bli att träffa andra människor och inte vistas i universitetets lokaler, även om symptomen är milda. Följ Folkhälsomyndighetens instruktioner om du känner dig sjuk.

  Folkhälsomyndigheten: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

  Jag har testats positivt för covid-19. Jag har varit på jobbet strax innan jag blev sjuk. Behöver jag meddela någon detta?

  Ja, om du har träffat medarbetare eller studenter i eller utanför universitetets lokaler under en period då du kan ha varit smittad ska du meddela din chef för att minska risk för smittspridning.

  Vid smitta på universitetet

  Jag har testat positivt för covid-19, men har inte befunnit mig i universitetets lokaler. Behöver jag meddela någon detta?

  Ja, du ska meddela din chef om du exponerats för eller smittats.

  Arbetsmiljöverket kräver att universitet anmäler när medarbetare utsatts för smittrisk eller smittats av coronaviruset om det finns en koppling till arbetet. Eftersom hemmet är arbetsplatsen för majoriteten av medarbetarna under pandemin ska också fall av exponering eller smitta i hemmet anmälas, även om det är så att medarbetaren arbetat 100 procent hemma.

  Observera att dialog om smitta, sjukdom och smittrisk ska föras per telefon och inte mejlas, med undantag av de formella mejl som beskrivs i steg för steg-guiderna om chefens ansvar.

  Nyhet: Medarbetares covid-19 ska i vissa fall rapporteras till Arbetsmiljöverket

  En person som jag bor tillsammans med är hemma sjuk. Ska även jag stanna hemma?

  Folkhälsomyndigheten har information på sin webbsida om när du bör stanna hemma och hur länge. Det är din närmaste chef som utifrån verksamhetens behov och i samråd med dig avgör i vilken utsträckning det är möjligt att arbeta helt eller delvis hemifrån.

  Folkhälsomyndigheten: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

  Jag misstänker att jag har smittats med covid-19, men saknar svenskt personnummer. Hur gör jag för att testa mig?

  Även du som inte har svenskt personnummer har rätt att bli testad för covid-19 utan kostnad. Uppgifter om vårdcentraler som genomför dessa tester hittar du på 1177.se. Du som inte har svenskt personnummer kan dock inte boka tid via 1177.se utan måste ringa till vårdcentralen för att boka en tid.

  Provtagning för dig som har pågående infektion (Västra Götaland - 1177.se)

  Erbjuder universitetet provtagning för covid-19 via företagshälsovården?

  Nej, om du vill testa dig hänvisar vi dig till din vårdcentral.

  Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden

  Ska dykare som haft covid-19 ska kontakta dykläkare innan de får dyka igen?

  Du som dyker inom ramen för Göteborgs universitets verksamhet och har haft covid-19 ska ta kontakt med universitetets upphandlade dykläkare (Hälsobolaget i Uddevalla). Detta gäller både medarbetare och studenter.

  Läs mer om dykning och covid-19 på Arbetsmiljö A-Ö: Dykning

  Jag har fått information om att student är smittad av covid-19. Vad ska jag göra nu?

  Medarbetare som blivit kontaktad av en student som testats positivt för covid-19 ska meddela sin chef eller studentens prefekt/kursledare (beroende på situation) detta, om studenten har träffat personal eller studenter i eller utanför universitetets lokaler under en period då studenten kan ha varit smittad

  Läs mer: Vid smitta på universitetet

 • Ersättning, sjukfrånvaro och vab

  Var hittar jag information från Försäkringskassan om vad som gäller för ersättningar med anledning av coronaviruset?

  Försäkringskassan har samlat aktuell information om deras ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset på Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller.

  Karensavdraget är borttaget, måste jag sjukanmäla mig ändå?

  Ja. Du anmäler sjukfrånvaro till din chef och rapporterar din frånvaro i Primula som vanligt. För att få kompensation för karensavdraget måste du ansöka om "Ersättning för karens" hos Försäkringskassan. Detta är tillfälliga regler som har förlängts till och med 30 september 2021.

  Kan jag få ersättning om jag stannar hemma för att en person jag bor med är sjuk och kanske är smittad?

  Folkhälsomyndigheten har rekommendationer som innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 bör undvika kontakt med andra människor och omfattas av förhållningsregler. Det är behandlande läkare som beslutar om förhållningsregler. Om du berörs av förhållningsreglerna kommer du att bli kontaktad av vården och få mer information om vad som gäller.

  Om du har nedsatt arbetsförmåga har du rätt till sjuklön och sjukpenning och ska sjukanmäla dig på vanligt sätt.

  Om du har arbetsförmåga och kan utföra ditt arbete hemifrån utgår lön som vanligt.

  Om du har arbetsförmåga men inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ha rätt till Lön till smittbärare. Det är din närmaste chef som utifrån verksamhetens behov och i samråd med dig avgör i vilken utsträckning det är möjligt att arbeta helt eller delvis hemifrån.

  I statlig sektor gäller att parterna kommit överens om att betala Lön till smittbärare istället för att du ansöker om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Det innebär i princip att inget löneavdrag kommer att göras. Frånvaron ska ändå registreras i Primula.

  För att du ska kunna få Lön till smittbärare, antingen på grund av att du själv misstänks vara smittad eller att någon i samma hushåll är konstaterad smittad och du omfattas av förhållningsregler, krävs normalt att du kan visa upp ett beslut av läkare. Regeringen har dock beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg i syfte att underlätta för vården. Undantaget gäller från och med 6 februari och fram till 30 september 2021.

  Däremot krävs fortfarande att en läkare måste ha fattat beslut om avstängning enligt smittskyddslagen för att du ska ha rätt till Lön till smittbärare. Om det inte finns något skriftligt beslut måste du själv intyga för din chef att en läkare har fattat ett sådant beslut för att lön till smittbärare ska kunna betalas ut.

  Du registrerar frånvaron i Primula i formuläret “Ledighet” (risk smitta).

  Smittbärarpenning från Försäkringskassan kan ändå bli aktuellt om ersättningen skulle överstiga din statliga lön eller om du vill söka ersättning för resor i samband med läkarbesök. Läs om hur du ansöker på Försäkringskassans webbplats:

  Försäkringskassan: Smittbärarpenning

  Mitt barns förskola/skola är stängd på grund av coronaviruset. Kan jag få ersättning för vab?

  Ja. Om regeringen eller huvudmannen beslutat att förskolan eller skolan ska stängas kan du få ersättning från Försäkringskassan för vård av barn om du behöver avstå från att jobba fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Detta är en tillfällig regeländring som förlängts, och gäller som längst till den 30 september 2021.

  Orsaken till stängningen ska vara på grund av smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation, när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

  Eftersom Försäkringskassan har olika regler för ersättning och krav på läkarintyg beroende på hur gammalt ditt barn är måste du ta reda på vad som gäller i just ditt fall. 

  Du rapporterar frånvaro med tillfällig föräldrapenning i Primula på vanligt sätt.

  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller

  Vi har konstaterad covid-19 i vårt hushåll. Mitt barn är symptomfritt men får enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte vara i förskolan/skolan. Kan jag få ersättning för vab?

  Ja, om det finns anledning att misstänka att ditt barn sprider smitta kan du eller den andra föräldern få ersättning för vab. Om du får sjukpenning eller smittbärarpenning kan du inte samtidigt få ersättning för vård av barn från Försäkringskassan.

  Det är en läkare eller en sjuksköterska som bedömer om ditt barn kan misstänkas sprida smitta. En läkare kan även besluta om förhållningsregler för barnet i syfte att hindra smittspridning. I ett sånt fall betraktas barnet som ett misstänkt fall av covid-19.

  Eftersom Försäkringskassan har olika regler för ersättning och krav på läkarintyg beroende på hur gammalt ditt barn är måste du ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

  Ledighet för vård av barn registreras i Primula, formuläret “Vård av sjukt barn” när denna situation är aktuell

  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller

  Behöver jag inte längre lämna läkarintyg till arbetsgivaren när jag varit sjuk i en vecka?

  Nej. Sedan i mars 2020 behöver du inte lämna läkarintyg till arbetsgivaren från dag 8 i sjukperioden för att ha rätt till sjuklön (dag 1–14). Det är en konsekvens av att du inte behöver skicka in läkarintyg till Försäkringskassan förrän dag 22 i sjukperioden. Detta är tillfälliga regler som förlängts, och gäller till och med den 30 september 2021.

  Från och med dag 22 i sjukperioden ska du skicka en kopia av läkarintyget till arbetsgivaren om du fortfarande är sjuk.

  Ovanstående gäller inte om du redan är deltidssjukskriven och blir sjuksriven i en högre omfattning. Då behöver du fortfarande lämna läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen och ska samtidigt lämna en kopia av läkarintyget till arbetsgivaren.

  Glöm inte att rapportera din sjukfrånvaro i Primula från första sjukdagen.

  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller

 • Riskgrupp

  Jag tillhör en riskgrupp och är orolig för att vara på arbetsplatsen. Vad ska jag göra? 

  Från och med 1 juli 2020 kan du ha rätt att vara frånvarande från ditt arbete om du tillhör en riskgrupp, enligt Socialstyrelsens definition, som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. Regeringen har beslutat att förlänga den tillfälliga ersättningen till riskgrupper till och med 30 september 2021.

  För att du ska ha rätt till detta krävs att du kan visa upp ett läkarintyg för din chef som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19. Det krävs även att din chef, i dialog med dig, har gjort en riskbedömning som påvisar att du helt eller delvis inte kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen för att undvika smittspridning på arbetsplatsen.

  Under perioden du är frånvarande görs ett löneavdrag. För samma period har du möjlighet att ansöka om ersättning till riskgrupper från Försäkringskassan.

  Det gäller även för medarbetare som är behovsanställd och som varit tvungen att avstå från inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

  Socialstyrelsen: Riskgrupper

  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller

  En person jag bor med tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att vara hemma för att undvika att smitta?

  Från och med 1 juli 2020 kan du ha rätt att vara frånvarande från ditt arbete om du till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp eller till viss del får närståendepenning för vård av en vuxen person i en riskgrupp.

  För att få ersättning krävs att du inte har möjlighet att helt eller delvis utföra dina arbetsuppgifter hemifrån eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen för att undvika smittspridning. För att utreda detta ska din chef, i dialog med dig, göra en riskbedömning.

  Frånvaron ska registreras i Primula och under perioden görs ett löneavdrag. För samma period har du möjlighet att ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Detta är en tillfällig åtgärd som förlängts till den 30 september 2021.

  Coronaviruset - det här gäller (Försäkringskassan)

  Jag har en student som säger sig tillhöra en riskgrupp. Hur ska jag tänka i denna situation?

  Universitetet har tagit fram riktlinjer för studenter i riskgrupp och hantering av dessa. Riktlinjerna finner du i sin helhet i den studieadministrativa handboken.

  Studieadministrativa handboken: Covid-19 - Riktlinjer för studenter i riskgrupp

 • Tillfälligt hemarbete

  Min chef har beordrat mig hemarbete. Kan jag ändå vara på jobbet?

  För att bidra till minskad smittspridning i samhället ska universitetets medarbetare helt eller delvis, där det är möjligt, fortsätta med tillfälligt hemarbete i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Närmaste chef ansvarar för bedömningen av vilka medarbetare som kan arbeta hemifrån och vilka som ska vara på plats. Du och din chef ska i dialog besluta vilka arbetsuppgifter du kan utföra hemifrån. Lön får du som vanligt om din chef bestämt att du ska jobba hemifrån.

  Arbete hemma (Folkhälsomyndigheten)

  Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

  Min chef säger att jag ska vara på jobbet, trots att rektor beslutat om tillfälligt hemarbete. Vad gäller?

  Det är din närmaste chef som utifrån verksamhetens behov och i samråd med dig avgör i vilken utsträckning det är möjligt att arbeta helt eller delvis hemifrån. Rektor har beslutat  att medarbetare som kan arbeta helt eller delvis hemifrån ska göra det tillsvidare. Syftet är att minska smittspridningen. Utgångspunkten är att universitetets verksamhet ska fortgå vilket innebär att en del medarbetare behöver befinna sig på arbetsplatsen helt eller delvis.

  Vid arbete på arbetsplatsen ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd följas. Det innebär bland annat att personal håller avstånd till varandra, regelbundet tvättar händerna, undviker onödiga resor samt anpassar sina arbetstider för att undvika resor i rusningstrafik.

  Kan jag resa till mitt hemland / min semesterbostad utomlands och arbeta därifrån?

  Nej. Tillfälligt hemarbete innebär att du ska utföra arbetet från din bostad/hemadress i Sverige. Om du vill resa till ditt hemland eller annan plats utomlands kan du istället komma överens med din chef om att ta semester (med semesterlön) eller tjänstledigt (utan lön).

  I den situation som vi befinner oss på grund av coronavirusets spridning kan en resa utomlands medföra att du hamnar i karantän eller drabbas av restriktioner i andra länder. Detta kan göra det omöjligt för dig att ta dig tillbaka till Sverige den dag beslutet om tillfälligt hemarbete upphör eller din närvaro krävs på arbetsplatsen.En sådan frånvaro kan räknas som olovlig och löneavdrag ska då göras. Som medarbetare förväntas du också vara tillgänglig för chef och kollegor under arbetsdagen vilket kan försvåras om det finns tidsskillnader.

  Om du befinner dig utomlands utan att vara på utrikes tjänsteresa eller utstationerad med URA-kontrakt omfattas du inte av arbetsgivarens försäkringar vid tjänsteresa eller URA. Du kan eventuellt vara försäkrad för olycksfall i arbetet via den allmänna arbetsskadeförsäkringen.

  Vad är det för skillnad på tillfälligt hemarbete och distansarbete?

  Distansarbete är enligt det centrala kollektivavtalet Avtal om distansarbete ett sätt att regelbundet - med användande av informationsteknik - organisera och utföra arbete som vanligtvis utförs i arbetsgivarens lokaler utanför dessa lokaler. I enlighet med universitetets styrdokument om distansarbete och tillfälligt hemarbete kan en medarbetare genom en skriftlig överenskommelse komma överens med sin chef om att få arbeta på distans ett antal dagar i veckan. Överenskommelsen gäller vanligtvis ett år i taget.

  Med tillfälligt hemarbete avses arbete som- efter ett muntligt medgivande av närmaste chef - utförs i hemmet under enstaka dagar vid ett fåtal tillfällen per år.

  Den situation vi befinner oss i nu - med tillfälligt arbete hemifrån i syfte att minska smittspridning av covid-19 - är inte att betrakta som distansarbete. Även om medarbetare så långt det är möjligt ska arbeta hemifrån får den nuvarande situationen ändå betraktas som övergående. Det är arbetsgivaren som - med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens föreskrifter - avgör om arbetet ska utföras hemifrån, det rör sig alltså inte om en frivillig överenskommelse om att vissa dagar arbeta på distans. Det är däremot ingen skillnad vad gäller arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

 • Att arbeta hemifrån, arbetsmiljö och hälsa

  Är jag försäkrad när jag arbetar hemifrån?

  Om din chef har godkänt att du arbetar hemifrån är du normalt försäkrad för olycksfall i arbetet enligt den allmänna arbetsskadeförsäkringen via Försäkringskassan och personskadeavtalet. Detta förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs.

  Om du drabbas av olycksfall ska du anmäla detta till din chef och arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

  Vad ska jag tänka på när jag arbetar hemifrån?

  Din chef har ansvar för din arbetsmiljö även när du arbetar hemifrån. Samtidigt är det svårt för hen att ha insyn i din arbetssituation på samma sätt som när du befinner dig på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att ni håller kontakten och att du gör din chef uppmärksam på eventuella brister eller svårigheter.

  Det kan också vara så att din ergonomiska arbetsmiljö inte blir densamma som på arbetet. Tänk därför på att röra dig och ta pauser. Håll kontakten med arbetsplatsen och kollegorna på det sätt ni kommit överens om.

  Service och stöd, tillfälligt hemarbete

  Arbetsmiljö vid arbete hemifrån

  Vad gäller för oss lärare om vi åläggs mer/annat arbete på grund av att undervisningen måste genomföras på distans eller för att våra kollegor blivit sjuka?

  Arbetsgivaren kan ålägga lärare sådant arbete. Båda parter ska se till att det i så fall dokumenteras på lämpligt sätt, till exempel genom en uppdatering av tjänstgöringsplanen eller i e-post.

  Det ska framgå att båda parter är överens om att det rör sig om arbete utöver den plan som fanns sedan tidigare. Eftersom lärare har årsarbetstid så är ett annat alternativ att omfördela arbetstid under året.

  Om det senare visar sig att läraren har utfört mer arbete än vad som ryms inom årsarbetstiden kan läraren ha rätt till mertids- eller övertidsersättning för det arbete läraren beordrats att utföra.

  Lär mer om årsarbetstid och det lokala arbetstidsavtalet på sidan Lärares arbetstid.

  Vilken arbetsutrustning får jag ta hem när jag arbetar hemifrån?

  Det är upp till prefek/motsvaranda att fatta beslut om hemlån av utrustning. Se följande sida för riktlinjer och rekommendationer om utrustning av arbetsplats och hemlån av arbetsutrustning vid tillfälligt hemarbete:

  Hemlån av utrustning

  Hur genomförs en arbetsmiljörond vid tillfälligt hemarbete?

  Vid arbete i hemmet behövs andra sätt att undersöka arbetsmiljön än genom traditionella arbetsmiljöronder. Personalenheten har därför tagit fram en form för anpassad arbetsmiljörond som utöver fysiska och ergonomiska faktorer även omfattar vissa sociala och digitala aspekter av distansarbetet.

  Arbetsmiljörond anpassad till arbete hemifrån

  Jag känner mig orolig och stressad. Vem kan jag vända mig till?

  Medarbetare som känner sig oroliga kan vända sig till Företagshälsovården för stöd. Är du orolig för att vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.

  Företagshälsa

  1177 Vårdguiden

 • Undervisning

  Rådet om distansundervisning togs bort den 1 juni. Innebär det en återgång till campus höstterminen 2021?

  Från och med höstterminens start sker en anpassad stegvis återgång, i enlighet med respektive verksamhets förutsättningar och planering. Målsättningen är att återgången till en i huvudsak campusbaserad verksamhet ska vara genomförd senast under oktober månad.

  Denna återgång kan ske utan de begränsningar i maxantal som gäller för allmänna sammankomster men ska ske under ordnade former och med hänsyn till rådande restriktioner samt allmänna råd. Trängsel ska undvikas och avstånd hållas så länge restriktioner kvarstår.

  Sommar och hösttermin 2021

  Nyhet 2021-06-07: Plan för stegvis återgång till campus klar

  Min institution har bestämt att min kurs ska ges på campus. Kan jag själv välja att ställa in undervisningen på grund av risk för smittspridning?

  Nej. Om undervisning ska ställas in är det att betrakta som att verksamheten ställs in och det beslutet fattas av universitetsledningen. Det är upp till institutionen att bedöma och besluta om en kurs eller del av kurs ska ges via distans eller på campus.

  Undervisning på distans (PIL-enhetens webb)

  Hybridundervisning (PIL-enhetens webb)

  Vad gäller juridiskt vid inspelning av undervisning, examination eller motsvarande, med hjälp av Zoom, Canvas eller motsvarande digitala verktyg?

  Oavsett hur digitala mötesverktyg används så innebär användandet en behandling av de deltagandes personuppgifter. I den studieadministrativa handboken har vi samlat mer information om vad du som lärare behöver ta ställning till inför användandet av Zoom, Canvas eller motsvarande, i din undervisning och examination.

  Studieadministrativa handboken: Särskilda anpassningar för studieadministration med anledning av covid-19 - undervisning och examination

  Jag har studenter som ska göra praktik hos annan verksamhet. Vad gäller?

  Huvudregeln är att studenten och GU alltid ska följa mottagande organisations rekommendationer.

 • Tenta och examination

  Vad gäller för tentamen i skrivsal höstterminen 2021?

  I och med regeringens beslut om stegvis avveckling av pandemirestriktioner möjliggörs det för att skriva fler tentor i skrivsalen på Viktoriagatan 30, med start den 30 augusti 2021. Tentamensservice kommer att behålla några av de rutiner som införts under pandemin och även utöka avståndet mellan bänkar något.

  Under stängningen av skrivsalen har möjligheten att ge digital salstentamen (DISA) i hemmiljö erbjudits. Under höstterminen kommer DISA i hemmiljö erbjudas, dock endast med ID-kontroll. Från och med vårterminen 2022 återgår DISA till digital salstentamen, enbart i de universitetsgemensamma skrivsalarna.

  Mer information:

  Examination (Medarbetarportalen)

  Nyhet 7 juni 2021: Återgång till verksamhet i skrivsalen på Viktoriagatan 30 från HT21

  Var hittar jag information som rör examination och tentamensservice?

  I den studieadministrativa handboken för grundnivå och avancerad nivå finns en sektion om examination och tentamensservice.

  Dessutom finns det på PIL-enhetens webb råd och rekommendationer till dig som måste anpassa dina examinationer på grund av covid-19 på sidan Examination på distans.

  Kan vi vid behov ändra examinationsform för en kurs, till exempel skifta till hemtentamen även om det i kursplanen står salstenta?

  Kursplaner innehåller bindande föreskrifter som ska följas av lärosätet. UKÄ har däremot informerat om att de inte kommer kritisera lärosäten som ändrar examinationsformer av smittskyddsskäl. Utifrån detta fattade rektor beslut den 16 mars om att den som normalt sett fattar beslut om kursplan ges med hänsyn till Covid-19 rätt att göra avsteg från kursplan om det anses nödvändigt för att minska smittspridning.

  Fattas beslut om ändrad examinationsform ska det dokumenteras och diarieföras samt samrådas enligt arbetsordningen.

  Studieadministrativa handboken: Särskilda anpassningar för studieadministration med anledning av covid-19 - undervisning och examination

  UKÄ: Med anledning av Coronaviruset

  Hur kan jag försäkra mig om att studenter inte använder otillåtna hjälpmedel när de gör en skriftlig tentamen hemifrån?

  Det går aldrig att helt försäkra sig för det. Skrivningssalens säkerhet går helt enkelt inte att uppnå vid en hemtentamen. PIL-enheten har tagit fram användbara råd och rekommendationer för lärare som måste anpassa sina examinationer under rådande distansläge.

  Examination på distans (PIL-enhetens webb)

 • Forskning och disputation

  Hur många kan vi bjuda in på disputationer, med tanke på att deltagartaket höjdes när steg 1 i regeringens plan för avveckling av restriktioner inleddes den 1 juni?

  För tiden fram till 6 juni gäller att om fler än 8 personer samlas krävs ett undantagsbeslut av prefekt efter samråd med dekan.

  Göteborgs universitets inriktningsbeslut för sommar och hösttermin träder i kraft den 7 juni 2021. Även fortsatt gäller att bedömningar ska göras av ansvarig chef/prefekt, och dessa bedömningar ska göras i enlighet med gällande inriktningsbeslut samt rådande restriktioner.

  De lättade restriktionerna innebär att 50 personer kan delta i en sammankomst inomhus om de anvisas sittplats, annars 8 personer. Sittplatserna ska hålla ett smittskyddssäkert avstånd till varandra, vilket innebär att det ska vara minst en meters avstånd mellan dem samt att in- och utpassering kan ske på ett sätt så att trängsel kan undvikas. När besökare rör sig i lokalen bör de också kunna hålla detta avstånd från varandra. Om regeringens öppningsplan håller ökar det till antalet som kan samlas inomhus med anvisad sittplats till 300 den 1 juli (utan sittplats 50).

  Trängsel är den enskilt största risken för smittspridning av covid-19 och alla reglers huvudsakliga syfte är att trängsel ska undvikas. Alla typer av sammankomster vid Göteborgs universitet ska följaktligen genomföras på ett sätt så att smittspridning kan begränsas.

  Regeringens plan för avveckling av restriktioner (regeringen.se)

  Sommar och hösttermin 2021

  Kan en disputation genomföras helt eller delvis på distans?

  Ja. Vägledning för vad som gäller om disputationen genomförs helt eller delvis på distans finns i den studieadministrativa handboken.

  Studieadministrativ handbok för forskarnivå: Särskilda anpassningar för studieadministration med anledning av covid-19

  Vad händer om en disputation ställs in?

  Ny tid ska bokas in så snart som det är möjligt med hänsyn till smittskyddsskäl. Vid behov ska doktorandanställningen förlängas.

  Vad händer om mitt forskningsarbete blir försenat för att jag till exempel inte kan samla in data som jag är beroende av?

  Du kan hitta information om detta i Vägledning - Särskilda skäl för förlängning av doktorandanställning. Vägledningen är framtagen i samråd med utskottet för utbildning på forskarnivå, där även doktorander finns representerade, och godkänd av rektor.

  Du hittar vägledningen i Medarbetarportalen på sidan Särskilda anpassningar för studieadministration med anledning av covid-19.

 • Universitetets lokaler

  Vilka regler gäller för att befinna sig i våra lokaler?

  Rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och lokala regionala rekommendationer i Västra Götaland ska följas.

  För både studenter och medarbetare som vistas i universitetets lokaler gäller ett stort eget ansvar att hålla avstånd och undvika trängsel. Alla sammankomster och all verksamhet ska genomföras på ett sätt så att smittspridning kan begränsas.

  Alla aktiviteter som innebär/kräver fysisk närvaro måste samordnas inom fakulteterna (och vid fakultetsöverskridande utbildningar och lokalisering av utbildningar, även mellan fakulteterna), samt med universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen. I förekommande fall ska även samordning ske med Chalmers.

  Folkhälsomyndigheten: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

  Västra Götalandsregionen: Covid-19

  Kommer jag in i en viss lokal?

  Eftersom universitetet har ställt om till distansstudier och hemarbete är tillträde till våra lokaler mer begränsat än i normala fall. Det är upp till varje fakultet att besluta om vad som gäller i deras byggnader.

  Tänk på att den tillfälliga omställningen till distansstudier och hemarbete är för att minska smittspridningen i samhället. Alla som kan bör i möjligaste mån studera och arbeta hemifrån.

  Läs mer: Lokaler, tillträde och öppettider

  Behöver jag ha munskydd i universitetets lokaler?

  I de undantagsfall där fysisk närvaro på campus krävs ska engångsmunskydd användas, då nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

  Just nu råder skärpta restriktioner vid Göteborg universitet som innebär att undervisning och examination ska bedrivas digitalt och på distans samt att medarbetare ska arbeta hemifrån. Det finns undantag där det har fattats beslut om att moment behöver genomföras på campus eller att medarbetare behöver vara på arbetsplatsen, i dessa fall gäller regionens lokala rekommendationer.

  Sedan den 17 februari råder lokala regionala rekommendationer i Västra Götaland. Rekommendationerna innehåller bland annat skärpa krav på munskydd.

  Skärpta restriktioner vid Göteborgs universitet

  Regionala rekommendationer i Västra Götaland från 17 februari (Regionens webb)

  Tillhandahåller universitetet munskydd till studenter och medarbetare?

  Om universitetet arrangerar ett obligatoriskt undervisningsmoment eller examination där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika ska universitetet tillhandahålla engångsmunskydd.

  I situationer där medarbetare måste vara i nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö ska universitetet tillhandahålla engångsmunskydd.

  Chef ansvarar för att munskydd finns att tillgå.

 • Möten, besök och evenemang

  Den 1 juni träder steg 1 i regeringens plan för avveckling av restriktioner i kraft. Det innebär bland annat nya deltagartak, hur många deltagare får jag ha på ett evenemang?

  För tiden fram till 6 juni gäller att om fler än 8 personer samlas krävs ett undantagsbeslut av prefekt efter samråd med dekan.

  Göteborgs universitets inriktningsbeslut för sommar och hösttermin träder i kraft den 7 juni 2021. Även fortsatt gäller att bedömningar ska göras av ansvarig chef/prefekt, och dessa bedömningar ska göras i enlighet med gällande inriktningsbeslut samt rådande restriktioner.

  De lättade restriktionerna innebär att 50 personer kan delta i en sammankomst inomhus om de anvisas sittplats, annars 8 personer. Sittplatserna ska hålla ett smittskyddssäkert avstånd till varandra, vilket innebär att det ska vara minst en meters avstånd mellan dem samt att in- och utpassering kan ske på ett sätt så att trängsel kan undvikas. När besökare rör sig i lokalen bör de också kunna hålla detta avstånd från varandra. Om regeringens öppningsplan håller ökar det till antalet som kan samlas inomhus med anvisad sittplats till 300 den 1 juli (utan sittplats 50).

  Trängsel är den enskilt största risken för smittspridning av covid-19 och alla reglers huvudsakliga syfte är att trängsel ska undvikas. Alla typer av sammankomster vid Göteborgs universitet ska följaktligen genomföras på ett sätt så att smittspridning kan begränsas.

  Regeringens plan för avveckling av restriktioner (regeringen.se)

  Höstterminen 2021

  Kan jag få hjälp att arrangera en digital konferens från universitetet?

  Vid Göteborgs universitet finns resurser för att genomföra resfria möten:

  Resfria möten (Medarbetarportalen)

  Vad gäller för att ta emot internationella besök?

  Universitetet har inga restriktioner, men vistelse i universitetets lokaler ska följa rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och lokala regionala rekommendationer i Västra Götaland.

  Tänk på att besökare kan begränsas av andra hinder, till exempel gränskontroller, svårigheter att få uppehållstillstånd, problem med att teckna försäkringar eller restriktioner i det egna landet.

  Mer om resor till Sverige:

  Får jag ta emot svenska besök?

  Universitetet har inga restriktioner, men vistelse i universitetets lokaler ska följa rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och lokala regionala rekommendationer i Västra Götaland.

 • Resor i tjänsten och privat

  Kan universitetet stoppa mina tjänsteresor?

  Ja. Alla tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Din chef kan också besluta att du ska avboka en redan planerad resa.

  Kan universitetet stoppa min privata resa?

  Nej. GU kan inte stoppa din privata resa. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

  Smittskyddslag (2004:168)

  Jag har varit/ska på semester utomlands, och borde enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer stanna hemma när jag kommer tillbaka till Sverige. Jag kan inte utföra mitt arbete hemifrån, får jag lön ändå om jag stannar hemma?

  Du har inte rätt till lön, utan kan behöva ansöka om semester eller tjänstledighet, då du inte står till arbetsgivarens förfogande om du efter en privat utlandsresa inte kan utföra ditt arbete för att du inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Tala med din chef.

  Det är viktigt att sätta sig in i vilka regler som gäller innan utlandsresan för att undvika problem. Enligt smittskyddslagen ska alla medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Om du inte följer Folkhälsomyndighetens reserekommendationer uppfyller du inte den skyldigheten.

  För tjänsteresor, beordrade av arbetsgivaren, gäller andra regler.

  Får jag resa utomlands i tjänsten?

  Som huvudregel gäller en avrådan från icke nödvändiga internationella resor. Internationella tjänsterresor ska inte genomföras så länge UD:s rekommendationer har inverkan på resan.

  Alla tjänsteresor ska godkännas av närmsta chef. Du som överväger en utrikesresa ska göra en risk- och säkerhetsanalys och samråda med ansvarig chef som fattar beslut. Ta med såväl smittspridningsfara som praktiska svårigheter med att resa i bedömningen om resan är nödvändig.

  Utrikesdepartementets frågor och svar om reseavrådan

  Kristinformation.se: Utrikesresor och att vistas utomlands

  Mall för riskbedömning finns på sidan Reseråd på Medarbetarportalen

  Får jag resa i tjänsten inom Sverige?

  Så länge som merparten av de nationella och regionala restirktionerna kvarstår är universitetet restriktiva med resor. För nationella resor gäller rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och lokala regionala rekommendationer i Västra Götaland.

  Alla tjänsteresor ska godkännas av närmsta chef.

  Jag har precis kommit hem från en utlandsvistelse, vad gäller för mig?

  För att bidra till minskad smittspridning i samhället ska universitetets medarbetare, där det är möjligt, fortsätta med tillfälligt hemarbete i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Vistelse i universitetets lokaler behöver samordnas för att följa rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Kontakta din närmsta chef för att diskutera vad som gäller för dig.

  Folkhälsomyndigheten: Behöver jag testa mig för covid-19 vid inresa i Sverige?

  Information till resenärer från Folkhälsomyndigheten

 • Frågor från studenter

  Frågor från studenter finns på Studentportalen

  Vi har samlat vanliga frågor och svar till studenter på Studentportalen. Titta gärna där, eller hänvisa studenterna dit, om du har eller får en fråga från student kring hur covid-19 påverkar studenter vid Göteborgs universitet.

  Studenter uppmanas följa den universitetsgemensamma informationen på Studentportalen. I Canvas finns ett meddelande som uppmanar studenter att följa informationen i Studentportalen och det har även gått ut mail till alla studentmailadresser samt de mailadresser studenterna själva angett i Ladok.

  Studentportalen: Frågor och svar till studenter om covid-19

  Studenters hälsa och covid-19: så kan du stötta studenter

  För dig som arbetar med studenter har vi samlat förslag på hur du kan stötta studenter och sprida information om det stöd som finns att få från universitetet.

  Nyhet 2021-05-04: Fler söker sig till studenthälsan: så här kan du stötta studenter

  Jag har fått information om att student är smittad av covid-19. Vad ska jag göra nu?

  Medarbetare som blivit kontaktad av en student som testats positivt för covid-19 ska meddela sin chef eller studentens prefekt/kursledare (beroende på situation) detta, om studenten har träffat personal eller studenter i eller utanför universitetets lokaler under en period då studenten kan ha varit smittad

  Läs mer: Vid smitta på universitetet

  Jag har en student som säger sig tillhöra en riskgrupp. Hur ska jag tänka i denna situation?

  Universitetet har tagit fram riktlinjer för studenter i riskgrupp och hantering av dessa. Riktlinjerna finner du i sin helhet i den studieadministrativa handboken.

  Studieadministrativa handboken: Covid-19 - Riktlinjer för studenter i riskgrupp

 • Bevarande av handlingar med uppgifter om covid-19

  Vad gäller rörande bevaring och diarieföring kopplat till covid-19?

  Riksarkivet uppmanar statliga myndigheter att bevara handlingar som innehåller uppgifter om corona eller som på olika sätt belyser hur covid-19 påverkar verksamheten. Dokumentation från den här tiden är att anse som samhällsviktig information som är viktig både för verksamheten och till nytta för framtida forskning. Den utgör dessutom en del i bilden av hur Sverige som helhet hanterat krisen. Läs mer på sidorna om diarieföring och arkivering:

  Bevarande med anledning av covid-19

Sidansvarig: Arbetsgruppen för operativa frågor kopplade till covid-19|Sidan uppdaterades: 2021-06-08
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/coronaviruset/fragor-och-svar-om-coronaviruset/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2021-07-28

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?