Till startsida

 

Vad är VFT?

Inom programmet Verifiering för tillämpning (VFT) erbjuder vi rådgivning och möjlighet att söka finansiering för att undersöka hur din forskning kan användas utanför akademin. I VFT kan du testa dina idéer och låta dem mogna till mer välgrundade koncept med högre potential att utvecklas
vidare.

Vad är en ide?

I VFT arbetar vi med ’idéer’ som ett brett begrepp som kan innefatta många olika typer av nyttiggörande och tillämpning. Du behöver inte ha några tydliga planer – en vag idé om hur din forskning kan användas för att tillföra värde på andra sätt än genom vidare forskning räcker gott för att fylla i idébeskrivningen som du hittar här.

Varför ska du söka?

Verifiering ger dig viktiga insikter om det område som din forskning är relevant för och kontakt med externa aktörer. Detta kan berika din forskning och öppna nya möjligheter för samverkan. Ta chansen att ta reda på hur din idé kan påverka omvärlden, bl.a. inom de globala målen för hållbar utveckling. Läs mer om när och varför just du bör söka VFT här.

Hur går det till?

 

1. INTRESSEANMÄLAN Du skickar in en kort idébeskrivning som du hittar här. Vill du bolla frågorna med oss innan du söker hittar du våra kontaktuppgifter här, vi guidar dig gärna!

 

 

 

2. FÖRSTA MÖTE Vi tittar på din idé och tillsammans utvecklar vi en hypotes för vilka som bör vara intresserade av din forskning, hur de skulle använda den och varför de skulle vilja göra det – en så kallad nyttiggörandehypotes.

 

 

 

3. AKTIVITETSPLAN Vi hjälper dig välja och planera aktiviteter för att inhämta viktig information om tillämpningsområdet och för att bolla och testa idén mot externa aktörer. Sådana aktiviteter kan finansieras via VFT.

 

 

 

4. SÄTT IHOP IDÉTEAM Vi ser över vilka kompetenser som behövs för att kunna verifiera om din idé har potential att möta verkliga behov och lösa relevanta problem. Idéteamet coachas genom verifieringsprocessen av en innovationsrådgivare.

 

 

 

5. UTVECKLING Idéteamet hanterar resultatet från aktiviteterna och avgör vad nästa steg är. Steg 4 och 5 utförs ofta i flera iterativa omgångar av planera-testa-utvärdera, för att utveckla och mogna idén.

 

 

 

6. RESULTAT Om din lösning är efterfrågad och matchar ett tillräckligt stort behov finns potential för en hållbar fortsatt utveckling. Då kan vi hjälpa dig vidare till nästa steg och, om det behövs, söka medel för att finansiera det.

När bör jag söka till VFT och varför ska jag göra det?

När du vill påverka samhället på ett mer proaktivt sätt

Kan din forskning bidra till förändring av policys eller andra positiva förändringar för t.ex. myndigheter, politiker, organisationer eller medborgare? Har du svårt att verkligen nå dem och se att det har en effekt?

Ofta är det svårt för organisationer utanför akademin att ta till sig insikterna från forskning genom publikationer eller rapporter – då behövs mer behovsinriktat och proaktivt arbete. Genom VFT kan vi tillsammans ta reda på vilka dina målgrupper är, hur deras behov ser ut, och hur du kan underlätta för att de ska ta till sig din forskning och förstå hur de kan använda sig av den.

När du vill veta om dina metoder fungerar utanför akademin

Leder din forskning till att du utvärderar eller utvecklar nya arbetssätt, riktlinjer, organisatoriska former o.dyl? Vill du testa dem i pilotskala, ihop med en annan organisation?

Inte sällan resulterar ett sådant undersökande arbete i ett samarbete där du kan få möjlighet att testa din forsknings relevans i deras verksamhet. Det ökar möjligheten att de tillämpar den i sina organisationer.

När du vill utveckla läkemedel, diagnostik eller medicinteknik

Visar dina forskningsresultat potential för användning inom life science-relaterade områden? Undrar du hur du kan gå vidare och möjliggöra utveckling av en behandling, ett nytt diagnostiskt
verktyg eller en medicinteknisk produkt?

Genom VFT kan vi ge dig expertstöd för att få överblick över patentmöjligheter, regulatoriska krav, nödvändiga utvecklingssteg, potentiella samarbetspartners och andra kritiska frågor inom life science-området.

När du vill göra ett pilotprojekt eller bygga en prototyp

Har du forskningsresultat eller nya metoder som du vet fungerar i labbskala, men som du skulle vilja skala upp? Har du en idé om t.ex. ett verktyg, en app eller ett hjälpmedel som du vill pröva gentemot användare? Arbetar du med en isolerad del av en större industriell process som du vill testa i en verklig situation?

Vi kan hjälpa dig att förbereda för och genomföra mindre pilotprojekt och att hitta och övertyga rätt partners och finansieringskällor för större tillämpade projekt.

Innan du skriver forsknings- och innovationsansökningar

Forskningsfinansiärer vill i allt större utsträckning se planer för hur du ska se till att dina forskningsresultat kommer till nytta och användning i samhället. Ju mer realistiskt och väl underbyggt du kan beskriva nästa steg mot tillämpning, desto större chans att du får din ansökan beviljad.

Forskningsrådgivarna och innovationsrådgivarna på Forsknings- och innovationskontoret har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans för att stärka din ansökan med hjälp av undersökningar och aktiviteter som stärker din plan för disseminering, implementering och innovation. Kom ihåg att kontakta oss i god tid – redan när du börjar planera din ansökan!

 

VFT intresseanmälan

Sidansvarig: Mattias Lindgren
Sidan uppdaterades: 2018-05-04 14:53

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Mattias Lindgren|Sidan uppdaterades: 2018-05-04
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/forskningsochinnovationskontoret/innovation/vft/?languageId=100000&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Utskriftsdatum: 2023-09-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?