Till startsida

GU interna klimatfond

För att balansera anställdas koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg klimatkompenserar universitetet i en intern klimatfond. Anställda och studenter kan söka medel ur fonden för olika projekt som minskar utsläppen av växthusgaser från universitetets verksamhet.

Syftet med klimatfonden är att möjliggöra för forskare, lärare, studenter och övriga anställda att aktivt delta i klimatarbetet.

Klimatfonden ersätter uppkomna kostnader enligt ansökan inklusive indirekta kostnader. De medel som eventuellt inte används skall betalas tillbaka till fonden i samband med att projektet avslutas. Medel beviljas enbart projekt som inte kan genomföras utan ekonomiskt tillskott från fonden. Det beviljade beloppet betalas ut efter att rektor fattat beslut om tilldelning. Projektledaren ansvarar för att redovisa projektets innehåll och kostnader enligt anvisningar innan 2019 års slut. Om sökanden har möjlighet till medfinansiering ska detta anges i ansökan. Medel beviljas inte projekt som redan är genomförda.
 

Kriterier

Medel kan ges till projekt som minskar universitetets klimatpåverkan. Det kan handla om direkta åtgärder som projekt för energieffektivisering eller resfria möten men också projekt som exempelvis informationsspridning eller tillämpning av forskning.

Vid urval läggs särskild vikt vid:
• Klimatrelevans/effektivitet – Projektets klimatrelevans och effektivitet i förhållande till projektets kostnad.
• Nytänkande/innovation – Görs någonting nytt som kan spridas som ett gott exempel till andra?
• Genomförbarhet – Projektets genomförande och möjlig måluppfyllelse.
 

Student

Studenter som vill ansöka om medel ur klimatfonden hänvisas till sin institution eller fakultet beroende på om projektet huvudsakligen ska genomföras på en institution eller omfattar en hel fakultet. För projekt som berör hela universitetet ombeds studenter att kontakta Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.


 

Sidansvarig: Fredrik Högberg|Sidan uppdaterades: 2018-09-12
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Milj%C3%B6m%C3%A5l/Klimatpaverkan/G%C3%B6teborgs+universitets+interna+klimatfond/?languageId=100000&skipSSOCheck=true&referer=https://gmv.gu.se/english/news-and-events/news-details/call-for-university-of-gothenburg-s-internal-climate-fund.cid1584875
Utskriftsdatum: 2019-09-17

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?