Till startsida
Starta eller stoppa snurran
 • Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhälls-ansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

  Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhälls-ansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
 • Forskning som påverkar

  Forskning som påverkar
 • Samverkan som utvecklar

  Samverkan som utvecklar
 • Utbildning som förnyar

  Utbildning som förnyar
 • Arbetsmiljö som inspirerar

  Arbetsmiljö som inspirerar

Vision 2020 - ett styrande dokument

Göteborgs universitet ska med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidra till en bättre framtid.

Vision 2020, arbetades fram i en öppen process som engagerade över tusen medarbetare och studenter. Den beslutades av styrelsen i september 2012.

Införandet av Vision 2020

Som ett sätt att förverkliga strategierna i Vision 2020 introducerades under hösten 2012 en planerings- och uppföljningscykel. Det innebär bland annat att fakulteterna, Lärarutbildningsnämnden, Universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen under senhösten lämnar sina treåriga, rullande handlingsplaner och sina ettåriga verksamhetsplaner till rektor.

Uppföljningen av verksamhetsplanerna redovisas för styrelsen i februari och diskuteras vid rektors verksamhetsdialoger med fakulteterna under våren.

Detta nya och strukturerade sätt att arbeta med verksamhetsplanering och uppföljning har fungerat väl. Processen har genomgående präglats av stort engagemang. Plan- och uppföljningsprocessen utgör ett fungerande verktyg för att utveckla verksamheten.

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://medarbetarportalen.gu.se/vision2020/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-08-28