Till startsida
Starta eller stoppa snurran
 • Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhälls-ansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

  Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhälls-ansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
 • Forskning som påverkar

  Forskning som påverkar
 • Samverkan som utvecklar

  Samverkan som utvecklar
 • Utbildning som förnyar

  Utbildning som förnyar
 • Arbetsmiljö som inspirerar

  Arbetsmiljö som inspirerar

Vision 2020 - ett styrande dokument

Göteborgs universitet ska med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidra till en bättre framtid.

Vision 2020, arbetades fram i en öppen process som engagerade över tusen medarbetare och studenter. Den beslutades av styrelsen i september 2012.

Införandet av Vision 2020

Som ett sätt att förverkliga strategierna i Vision 2020 introducerades under hösten 2012 en planerings- och uppföljningscykel. Den innehåller treåriga rullande handlingsplaner och ettåriga verksamhetsplaner. Fakulteterna, Lärarutbildningsnämnden, Universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen lämnade i december 2012 sina handlingsplaner för 2013–2015 och sina verksamhetsplaner för 2013 till rektor. Hösten 2013 har årsplanerna rullats fram tolv månader och gäller nu 2014.

Detta nya och strukturerade sätt att arbeta med verksamhetsplanering och uppföljning har fungerat väl. Processen har genomgående präglats av stort engagemang. Plan- och uppföljningsprocessen utgör ett fungerande verktyg för att utveckla verksamheten.

Uppföljningen av verksamhetsplanerna för 2013 redovisades för styrelsen i februari och kommer att diskuteras vid vårens verksamhetsdialoger med fakulteterna.

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://medarbetarportalen.gu.se/vision2020/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2014-04-24