Till startsida

SKATTEFRI BILERSÄTTNING

Nyhet: 2006-01-02

Den skattefria bilersättningen har förändrats från 1,70 kr/km till 1,80 kr/km, fr o m 2006.

AV:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://medarbetarportalen.gu.se/resor/Nyheter_detalj//skattefri-bilersattning.cid145600?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-12-01