Till startsida

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är ett beredande och rådgivande organ till rektor. Nämndens huvudsakliga uppdrag är att utveckla universitetsgemensamma principer för utbildningen.

Utbildningsnämnden inrättades 2012. Uppdraget är att verka för strategisk utveckling, samordning och överblick av universitetets utbildningsutbud. Nämnden ska:

 • bevaka och aktivt delta i utvecklingen av högre utbildning nationellt och internationellt
 • initiera och driva strategiska utbildningsfrågor inom universitetet
 • bevaka och aktivt stödja utbildningens internationalisering
 • främja den pedagogiska utvecklingen vid universitetet
 • initiera och stödja åtgärder som syftar till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av universitetets utbildningar
 • driva och stödja fortsatt utveckling av fakultetsöverskridande utbildningar och erfarenhetsutbyte
 • besluta i frågor som rektor delegerar
   

En komplett lista över de verksamheter och arbetsområden som utbildningsnämnden ansvarar för och arbetar med finns i menyn. Där finns aktuella dokument och beslut samt länkar till mer information.

Utbildningsnämndens utskott

Utskottet för utbildning på forskarnivå har till uppgift att verka för gemensamma principer för forskarutbildningen och bidra till kvalitetssäkring och erfarenhetsutbyte över fakultetsgränserna i frågor som rör densamma. Minst en gång per år ska nämnden och utskottet för utbildning på forskarnivå hålla ett gemensamt sammanträde.

Kvalitetsutskottet, som skapades 2015, ansvarar för att implementera en universitetsgemensam policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för utbildningsverksamheten. Policyn säkerställer att de krav som ställs av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) uppfylls samt ett kontinuerligt utvecklingsarbete för universitetets utbildningar.

Utbildningsnämndens verksamhetsansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för två universitetsgemensamma verksamheter:

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)

Enheten för akademiskt språk (ASK)

Nämnden fastställer årligen enheternas verksamhetsplaner med utgångspunkt i universitetets strategiska överväganden och handlings- och verksamhetsplaner på universitetsgemensam nivå.

Representation i nämnden

I utbildningsnämnden finns samtliga fakulteter och samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) representerade liksom universitetsbiblioteket. I nämnden ingår även representanter från PIL och ASK. I både nämnden och utskottet har fackliga företrädare närvaro- och yttranderätt. Studentrepresentanterna utses för ett år medan mandattiden för övriga ledamöter är tre år.

Beredning av ärenden i och till utbildningsnämnden

Ärenden i utbildningsnämnden kan initieras av rektor, prorektor, fakultetsstyrelserna, samordningsnämnden för lärarutbildning, nämndens ordförande, ledamöter i nämnden och av ordförande i utskottet för utbildning på forskarnivå.

 

Utbildningsnämndens ordförande Mette Sandoff, vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor

Utbildningsnämndens ordförande

Mette Sandoff, vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor

Kontaktinformation utbildningsnämnden

Ordförande
Mette Sandoff, vicerektor för utbildningsfrågor
Tel. +46 (0)31 786 4491

Vice ordförande
Silvana Naredi, vicedekan, Sahlgrenska akademin
Tel. +46 (0)31 786 3758

Sekreterare
Karin Cedhagen, utbildningskoordinator, enheten för utredning och lärarutbildning
Tel. +46 (0)31 786 1489

Mötestider 2017/2018

Hösten 2017

 • 2017-08-31 - 2017-09-01 Internat
 • 2017-09-21 kl 09.00-12.00
 • 2017-10-19 kl 09.00-12.00
 • 2017-11-16 kl 09.00-12.00
 • 2017-12-14 kl 09.00-12.00

Våren/hösten 2018

 • 2018-01-24 kl 09.00-12.00
 • 2018-02-21 kl 09.00-12.00
 • 2018-03-21 kl 09.00-12.00
 • 2018-04-18 kl 09.00-12.00
 • 2018-05-16 kl 09.00-12.00 Gemensamt möte med utskottet för utbildning på forskarnivå
 • 2018-05-30 kl 09.00-14.00 inklusive lunch
 • 2018-08-30 - 2018-08-31 Internat
 • 2018-09-19 kl 09.00-12.00
 • 2018-10-17 kl 09.00-12.00
 • 2018-11-14 kl 09.00-12.00
 • 2018-12-12 kl 09.00-12.00

Ledamöter

Jan Marton, HhFS
Åsa Wengelin, HFS
Dick Stenmark, ITFS
Johannes Landgren, KFS
Stefan Hulth, NFS
Maria Jarl, SOL
Monica Johansson, UFS
Sylva Frisk, SFS
Tomas Grysell, PIL
Ann-Marie Eriksson, ASK
Annelie Janred, UB
Ellinor Alvesson, GUS
Jonathan Thor, GUS
Rebecca Heimann, GUS

Adjungerade
Mats Persson, SACO-S
Staffan Edén, utskottet för utbildning på forskarnivå
Karin Åström, enhetschef utbildningsenheten
Malin Östling, kvalitetssamordnare

Sidansvarig: Karin Cedhagen|Sidan uppdaterades: 2016-08-31
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/utbildningsnamnden/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2017-11-18

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?