Till startsida

Visitkort

Anpassning av visitkort efter uppdaterad manual

Under 2011 har de flesta enheter gått över till liggande format på visitkorten. Kontakta er fakultetsinformatör eller sidansvarig för mer information.

Mallar

Alla visitkort följer samma format och typografiska form. Formatet är antingen liggande, som i version A och B, eller stående som i version C. Logotypen har sin grundform eller, där fakulteten har bestämt, logotyp samt en extra rad med namn på institution, fakultet eller centrumbildning. På liggande visitkort finns utrymme för logotyper med lång extrarad. Vid frågor kontakta er fakultetsinformatör.

 

Version A:

Version A: Standardmall för enradiga logotyper
Logotypen ligger på samma sida som texten. Visitkorten kan göras med

  1. två språk: svensk och engelsk version på var sin sida eller
  2. ett språk: svensk eller engelsk version på ena sidan, blank ryggsida.


 

Version A: Standardmall för tvåradiga logotyper samt kombinationslogotyper.
Logotypen ligger på samma sida som texten. Samma som föregående sida, men med logotyp i två nivåer.
Handelshögskolas visitkort är enligt nedan. Märken för ackrediteringar, som till exempel Equis-logotypen, placeras på samma sida som logotyp och kontaktuppgifter.

 

 

Version B:

Version B: Mall för verksamheter med egna märken – Format och typografi är samma som version A.
Det egna märket placeras på textsidan och trycks bara i svart.

 

 

Version C:

Version C: Standardmall för kombinationslogotyper. Format och typografi är samma som version A.

  1. två språk: svensk och engelsk version på var sin sida eller
  2. ett språk: svensk eller engelsk version på ena sidan, blank ryggsida.

 

 

 

Beställning

 

Centrerad 1 rad

Ladda ner uppdaterad manual för grafisk profil

Manualen uppdaterades 2010-06-16

Grafisk profil, manual

Till sidans topp

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://medarbetarportalen.gu.se/grafiskprofil/kontorstryck/visitkort/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2014-04-23