Till startsida

 

Administrativt stöd

Supportfunktion för administrativa frågor. Nås på 786 4040

Omställningsarbete

Läs mer om Gemensamma förvaltningens anpassning till nya budgetramar.

Pams blogg

Nytt inlägg: "Hedrande att vara rådgivare åt regeringen"

Mallbibliotek

De universitetsgemensamma mallarna kommer att vidareutvecklas kontinuerligt under 2015.

Sök PIL-enhetens kurser

Höstens högskolepedagogiska kurser öppnar för ansökningar onsdagen den 22 april.

Pågående projekt

Länkar till universitetets pågående projekt.

Hållbar utveckling

Miljöprofil och aktuella nyheter om miljö- och hållbarhetsarbete.

GU-shopen

Profilprodukter

Handla universitetets unika profilvaror och presentartiklar.

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://medarbetarportalen.gu.se/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-02-28