Till startsida
 • Ny engelsk broschyr för studentrekrytering

  Snart finns det en ny broschyr på engelska att beställa. Målgruppen är presumtiva, internationella studenter. Dessutom f…

  Publicerad fredag 27 mar
 • Nu skickas arbetsmiljöundersökningen till alla medarbetare

  Arbetsmiljöundersökningen med frågor om arbetsmiljön är nu på väg med post hem till alla medarbetare.

  Publicerad torsdag 26 mar
 • Informationsmöte om kommande universitetsgemensamma tjänster

  Välkommen till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma funktioner och tjänster

  Publicerad torsdag 26 mar
 • Inköpskort, betalkort eller faktura - handla på rätt sätt

  Vad är det som gäller när vi ska göra inköp? I senaste Inköpsnytt reder upphandlingsenheten ut begreppen. Faktura är …

  Publicerad torsdag 26 mar
 • Tolv projektförslag vidare i UGOT Challenges

  Första steget i arbetet med att vaska fram de projekt som ska ingå i universitetets tvärdisciplinära forskningssatsning …

  Publicerad onsdag 18 mar
 • Översyn ska hjälpa till att förverkliga Vision 2020

  Visionsarbetet vid Göteborgs universitet går stadigt framåt och för att säkerställa att målen uppfylls görs en översyn a…

  Publicerad torsdag 12 mar
 • Gratis läkarvård på arbetstid

  Du vet väl att du som anställd vid Göteborgs universitet kan besöka din läkare och tandläkare på betald arbetstid. Och a…

  Publicerad måndag 29 sep
 • Driftstörningar i IT-system och telefoni - så får du information

  Ibland blir det störningar i universitetets IT-system och/eller telefoni. För att hålla dig informerad om vad som händer…

  Publicerad onsdag 21 jan
 • Nya högskoleministern imponerad av universitetets utbildningssatsning

  Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, berömde Göteborgs universitets utbildningssatsnin…

  Publicerad onsdag 11 mar
 • Flera nyheter i satsning på service till utbildningsadministratörer

  Samtliga fakulteter har nu tillgång till ISP, ett system för att stödja arbetet med doktoranders individuella studieplan…

  Publicerad onsdag 4 mar
 • Konferensbokning byter namn till Mötesservice

  Konferensbokning har bytt namn till Mötesservice. Den som önskar boka ett möte eller middag på Ågrenska villan, Jonsered…

  Publicerad torsdag 26 feb
 • Universitetets siffror för 2014 är klara

  Universitetets årsredovisning för 2014 fastställdes av universitetsstyrelsen den 20 februari. De har granskats av Riksre…

  Publicerad tisdag 24 feb
 • Ny upphandlad leverantör av kopieringspapper

  Från 1 februari är Papyrus Supplies AB ny leverantör av kopieringspapper.

  Publicerad tisdag 24 feb
 • Nya profilprodukter har anlänt

  Universitetets profilprodukter har fått tillökning i form av ny ryggsäcksmodell och en användbar spork i kokosnötsträ bl…

  Publicerad fredag 13 feb
 • Dagar med förkortad arbetstid 2015

  I samband med vissa helger och röda dagar kortas arbetstiden för administrativ och teknisk personal Under 2015 påverkas …

  Publicerad tisdag 16 dec
 • Ny rapport: Fortsatt internationalisering och globalisering

  Trenden mot globalisering och ökad internationalisering fortsätter inom hela universitetsvärlden medan skepsisen sprider…

  Publicerad torsdag 5 feb
 • Beställning av arbetsglasögon - nu via inköpssystemet

  Nu görs beställning av arbetsglasögon via universitetets inköpssystem.

  Publicerad torsdag 15 jan
 • Slutdatum för ansökan om examen enligt äldre regler

  Tillhör du dem som har påbörjat dina studier före 1 juli 2007? Vill du få ett examensbevis enligt äldre regler utfärdat …

  Publicerad onsdag 21 jan
 • Tidrapport för flextid 2015

  Här finns tidrapporten för flextid 2015 att ladda ner.

  Publicerad onsdag 17 dec
 • Gott omdöme om universitetets arkivhantering

  Riksarkivets omdöme var positivt efter den inspektion som genomfördes vid universitetet den 28-30 oktober. Några förbätt…

  Publicerad fredag 12 dec
 • GU-shopen slutar sälja kontorsmaterial och profilprodukter

  Vid årsskiftet slutar GU-shopen med nuvarande försäljning. Kontorsmaterialet som är kvar kommer att reas ut.

  Publicerad fredag 5 dec
 • Beställning av datorer och kringutrustning

  Via universitetets inköpssystem slussas du vidare till en specialanpassad webshop för universitet.

  Publicerad onsdag 26 nov
 • Universitetet har egen molntjänst - GUbox

  Box är en synkroniseringstjänst i molnet. Den ger dig möjligheter att dela filer mellan dina datorer, telefonen eller an…

  Publicerad onsdag 17 sep
 • Chefsbarometern 2013: Hög arbetsbelastning för universitetets chefer

  En undersökning av chefernas arbetsmiljö visar att 99 procent av cheferna vid Göteborgs universitet anser att samarbetet…

  Publicerad onsdag 3 sep
 • Glöm inte bort ditt friskvårdsbidrag

  Alla anställda vid Göteborgs universitet har rätt till ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år. Passa på att utnyttj…

  Publicerad onsdag 3 sep
 • Telefoni - tjänsten "Delad faktura" utökas med privat mobilsurf

  Nu kan du utöka hastigheten då du surfar med din GU-mobil genom att köpa till extra mobildata och betala via delad faktu…

  Publicerad måndag 4 aug
 • Trådlöst nätverk - så funkar det

  Via Eduroam kan både anställda och studenter logga på det trådlösa nätverket med sitt gu-konto.

  Publicerad måndag 23 jun
 • Nytt ramverk ger universitetet tydlig avsändarprofil

  Göteborgs universitet har fått en förbättrad visuell identitet. Reglerna har förenklats med en tydlig grundprofil och gä…

  Publicerad måndag 16 jun
 • E-plikt vid Göteborgs universitet

  Enligt lagen om pliktexemplar av elektroniskt material och rektors beslut den 17 februari 2014 har e-plikt införts vid G…

  Publicerad måndag 7 apr
 •  

 

Administrativt stöd

Supportfunktion för administrativa frågor. Nås på 786 4040

Omställningsarbete

Läs mer om Gemensamma förvaltningens anpassning till nya budgetramar.

Pams blogg

Nytt inlägg från rektor: "Önskvärt att regeringens inbjudan till dialog ger resultat"

Mallbibliotek

De universitetsgemensamma mallarna kommer att vidareutvecklas kontinuerligt under 2015.

Sök PIL-enhetens kurser

Höstens högskolepedagogiska kurser öppnar för ansökningar onsdagen den 22 april.

Pågående projekt

Länkar till universitetets pågående projekt.

Hållbar utveckling

Miljöprofil och aktuella nyheter om miljö- och hållbarhetsarbete.

GU-shopen

Profilprodukter

Handla universitetets unika profilvaror och presentartiklar.

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://medarbetarportalen.gu.se/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-03-29